İthalat Maliyetlerinizi Düşürecek 5 Öneri

KPMG Türkiye, Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan UÇAK'tan, İthalat Maliyetlerinizi Aşağıya Çekecek 5 Öneri

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

Hakan Uçak
Hakan Uçak
2004 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2005 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. 2005 – 2012 yılları arasında Gümrük Müfettişi olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren KPMG Türkiye’de Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü olarak çalışıyor. Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir.

Ticaret yapan şirketler için maliyetlerin azaltılması karlılıklarını olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket yatırım kararı almadan önce fizibilite çalışmaları yapıp, fayda maliyet analizinden istifade edip, karlılıklarını önceden planlayabiliyor. İthalat yapan şirketlerin ithalat maliyetlerini azaltmaları durumunda, yurt içinde yapmış oldukları ticari faaliyetlere ilişkin satış fiyatını arttırmadan karlılıklarını arttırabiliyor.

Bu kapsamda, ithalat yapan şirketler tarafından alınacak birkaç aksiyon ile ithalat maliyetleri azaltılabiliyor. İthalat maliyetlerini aşağıya çekecek 5 öneri aşağıda yer alıyor.

 1. Sabit Sermaye Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Almak:

Ekonomik faaliyetlere ilişkin yatırımda kullanılacak malların yurt dışından tedarik edilmesi söz konusu ise yatırım teşvik uygulamasından istifade edilerek, ithalat maliyetleri azaltılabilir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası uygulanıyor.

Ayrıca, KKDF’ye ilişkin mevzuat uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalatlarda fon tahsil edilmiyor. Bu noktada, yatırım mallarının vadeli olarak ithal edilebilmesi mümkün kılınıyor.

1.000 TL değerinde olan makinenin vadeli olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatında ödenecek vergi ile teşvik belgesi olmaksızın ithal edilmesinde ödenecek vergiye ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.

  Normal İthalat Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat
Gümrük Vergisi (%10) 100 TL 0
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (%6) 60 TL 0
Katma Değer Vergisi (%18) 208,80 TL 0
Toplam Vergi 368,80 TL 0

 

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, yatırım teşvik kapsamında yapılan ithalatta ithalat maliyetleri % 36,88 oranında düşürülebilmektedir.

 1. Vadeli Ödeme Şekillerini Kullanmamak veya Alternatif Finansman Yöntemlerini Seçmek:

Bazı ürünlerin vadeli ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) tahsil ediliyor. Vadeli ithalatlarda tahsil edilen KKDF ithalatçılara % 6 oranında ek bir maliyet getiriyor. İthalde tahsil edilen KKDF, aynı zamanda ithalatta ödenen KDV ve/veya ÖTV’nin de matrahına girdiği için ekstra vergi artışlarına neden olabiliyor.

Dış ticarette kullanılan üç ödeme şekli üzerinden KKDF tahsil ediliyor. Bu ödeme şekilleri aşağıda yer alıyor.

 1. Kabul Kredili Ödeme
 2. Vadeli Akreditif
 3. Mal Mukabili Ödeme

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinde ithalattan sonra eşya bedelleri yurt dışına transfer ediliyor.

İthalde tahsil edilen KKDF’nin noksan tahsil edilmesi durumunda 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar uyarınca üç kat ceza uygulanıyor.

Vadeli ithalatlar üzerinden KKDF tahsil edilmesi nedeniyle bir çok ithalatçı şirket pazarlık neticesinde elde ettiği vadelerden yararlanamıyor.

Farklı finans araçları kullanılarak, KKDF ödemeden ithalat yapılabiliyor. İthalatın finansmanın; faktöring veya ithalat finansman sözleşmeleri kapsamında yapılması durumunda KKDF masrafına katlanılmadan ithalat yapılabiliyor.

 1. Tercihli Tarife Uygulamalarından İstifade Etmek:

Uluslararası anlaşmalar kapsamında bir kısım ülkelerden yapılan ithalatlarda daha düşük gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, ithalat yapan şirketlerin tedarik sürecini vergisel avantaj uygulanan ülkelere göre uyarlamasının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Ülkemiz ile AB arasında gümrük birliği anlaşması bulunmaktadır. Gümrük birliği kapsamında sanayi ürünleri ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanıyor. Bu kapsamda, AB’den yapılacak sanayi ürünleri ithalatında gümrük vergisinin maliyet olmayacağı değerlendirilmektedir.

Diğer yandan ülkemiz tarafından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında yapılacak ithalatlarda da vergisel avantajlardan istifade edilerek ithalat maliyetleri azaltılabilir.

 1. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerden Yararlanmak:

Gümrük Kanunu’nda yer alan ekonomik etkili gümrük rejimlerinde istifade edilerek ithalat maliyetleri azaltılabilir. Bu rejimlerin kullanılması ile kazanılması muhtemel fırsatların ayrıntılı olarak analiz edilmesinin ithalat yapan şirketlerin yararına olacaktır.

Dâhilde İşleme Rejimi : İthalat yapan ihracatçıların kullanabileceği bir rejim olarak karşımıza çıkmaktadır. Dâhilde işleme rejimi ile üretim için gerekli girdilerinin ithalatında gümrük vergileri tahsil edilmemektedir. Bu durumda ihracatçı firmalar, ithalat anında bir vergi yükü altında kalmayacakları için ithalat maliyetlerini azaltarak karlılıklarını arttıracaktır.

Geçici İthalat : Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, belli bir süre için gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf bir şekilde ithalini sağlayan gümrük rejimi olarak tanımlanıyor. Geçici ithalat rejiminden yararlanılması durumunda kesin ithalata göre maliyetler daha düşük olacaktır. Tam muafiyette, geçici ithalat konusu eşya için vergi tahsil edilmezken, kısmi muafiyette ise her ay ithalat vergilerinin % 3’ü tahsil edilecektir. Üretim araçlarının bir kısmının geçici ithalat ile tedarik edilmesi durumunda, ithalat maliyetleri düşürülebilecektir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi : İthalat yapan şirketler, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile yüksek vergi oranına tabi girdileri rejim kapsamında gümrük vergisi ödenmeksizin ithal ederek üretimde kullanabilirler. Üretim sonucunda elde edilen ve daha düşük gümrük vergisine tabi ürün üzerinden gümrük vergisi ödeyerek ithalat işlemlerini tamamlayabilirler. Örneğin % 20 oranındaki gümrük vergisine tabi eşyadan % 5 oranına tabi eşya üretilebilir. Bu rejimden yararlanmak suretiyle % 15 oranında (vergilerin daha düşük tahsil edilmesi) ithalat maliyeti düşürülmüş olacaktır.

Gümrük Antrepo Rejimi : Antrepo rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın sınırsız bir şekilde depolanmasını sağlayan rejim olarak tanımlanıyor. Özellikle finansal açıdan zorluk çekilen dönemlerde ve nakit sıkışıklığının olması durumlarında, eşyanın mal mukabili olarak ithal edilmesi halinde % 6 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ödenmektedir.

Ancak söz konusu eşyanın antrepo rejimi kapsamında depolanarak, finansal açıdan en uygun zamanda ithalatının gerçekleştirilmesi yoluyla, KKDF ödenmeksizin ithalat gerçekleştirebilecektir. Bu yolla ithalat maliyetleri minimum % 6 oranında azaltılacaktır.

 1. Basitleştirilmiş Usullerden İstifade Etmek:

Dış ticaret yapan şirketler bir takım şartlara sahip olmaları durumunda gümrük işlemlerinde ayrıcalıklara sahip olabiliyorlar. Onaylanmış kişi statüsüne ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar gümrük işlemlerinde ayrıcalıklara sahip olmaktadır.

Onaylanmış kişi statü belgesine sahip şirketler, mavi hat gibi özel ayrıcalıklara sahip olarak, gümrük işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlamakta ve depolama gibi gümrükleme maliyetlerini minimize edebilmektedir. Ancak, onaylanmış kişi statü belgeleri 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybedecek.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, onaylanmış kişi statüsünden daha fazla ayrıcalık sağlayan bir statü olarak değerlendiriliyor. Bu statüye sahip olan şirketler, gümrük işlemlerinde ayrıcalığa sahip olmakla birlikte, ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip şirketler ithalatlarını kendi tesislerinde yerine getirebiliyor. Bu durum neticesinde ithalat ve taşıma maliyetleri azaltılabiliyor.

Bu makale Satınalma Dergisi’nde yayınlanmıştır (2018). 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
 • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
 • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın