Alırken Kazanmak

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

İsmail Hızlı
Medipol Sağlık Grubunda Grup Satınalma Müdürü olarak görev yapan İsmail HIZLI, Vakıf , Özel Sektör ve üniversite hastanesini kapsayan 20 yılın üzerinde deneyime sahiptir. TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkan Y. Görevini yürütmektedir. Yakın Doğu Üniversitesinde Doktora eğitimine devam etmekte olan HIZLI ‘nın Yalın Sağlık Uygulamaları üzerine çalışmalarının yanısıra , Medipol Üniversitesinde Finansal Yönetim dersleri vermektedir. Ayrıca Satınalma Mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak üzere Boğaziçi Üniversitesinde ki eğitim programlarına destek vermektedir.

Alırken kazanmak kavramı günümüz rekabet ortamında gerçekliğini her anıyla hissettirmektedir. Rekabeti belirleyen kalite, maliyet ve zaman unsurlarının tedarik zinciri faaliyetlerinde ki önemi de açıktır.

İşletmeler daha kaliteli ve fonksiyonel ürünleri veya hizmetleri, müşterilerin istedikleri zamanda ve yine müşterilerin beklentilerine uygun bir ücretlendirme politikası ile sunmak durumundalar.

Maliyet, rekabet için temel unsurlardan biri olarak kabul edildiğinde, bu maliyetlerin doğru hesaplanması ve işletme amaçlarına uygun yönetilmesi önemli bir konu haline gelmektedir. Hem maliyetlerin doğru hesaplanmasında, hem de maliyetlerin işletme amaçlarına uygun yönetilmesinde maliyet unsurlarındaki değişimin özellikle dikkate alınması gerekmektedir.

Günümüzde maliyetlerin doğru hesaplanması ve yönetilmesi, geleneksel tedarik zinciri faaliyetlerinden çıkarak ileri ve sağlam bir zemine sahip modern tekniklerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Birçok hastane farklı uygulamalarda ve programlar ile tedarik zinciri faaliyetlerini yönetse de şimdiye kadar ağırlıklı olarak fabrikasyon mal üretiminde kullanılan yalın yönetim uygulamaları hizmet sektöründe de uygulanabilirliği birkaç farklı projede görülmüş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Son dönemde yaptığım çalışmalarda bu konuya ağırlık vermiş durumdayım.

Yalın olmayan hizmet süreçlerinde yapılan faaliyetlerin büyük bir bölümü sonuca değer katmayan faaliyetlerdir. Yalın düşüncenin amacı, konuya bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmektir.

Yalın’da israf, ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir.

Ülkemizde faaliyet gösteren hastanelerde ağırlıklı olarak israfa neden olan ve değer katmayan faaliyetlerin gereksiz beklemelerden, gereğinden uzun süreçlerden, personelin değersiz hareketlerinden, fazla stoktan kaynaklandığı görülmektedir.

Sağlık Kurumlarında ise fabrikasyon üretim yapan işletmelerdeki gibi benzer bir yapıda teşhis ve tedaviyi kapsayan, tüm işlemlerin hizmet üretim sürecinde değer katan faaliyetin, çıktıya göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, kapasite planlaması içerideki mevcut yapıda iş akış ve faaliyet süreçleri dikkate alınmadan yapıldığında değer ve çıktı üretmeyen faaliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu hem hasta için hem de işletme için geçerlidir. Bunların ortadan kaldırılması ve faaliyetlerin iyileştirilmesi için değer analizleri ve buna uyumlu iş akış planlamaları yapılmalıdır. Bu akış şeması ilgili herkesin üzerinde mutabık kalınacağı bir şekilde dikey ve yatay iletişim ile Değer katan ya da fayda üretmeyen bu faaliyetler birbirinden ayrıldığında verimlilik artacaktır.

Hastanede laboratuvarında alınan bir örneğin sonuç verme hızını bile cihaz yerleşim planında yapılacak minik bir revizyon ile hızlandırılabileceğimizi yalın yönetim uygulaması ile sağlamak mümkündür.

Ya da hastanede hali hazırda bulunan bir cihazdan başka bir departmanında talepte bulunması durumunda iki departman arasında iş planlaması ile cihazın her iki servise de hizmet verebilmesi sağlanabilir. Ve yeni alıma gerek kalmayabilir.

Faaliyet tabanlı maliyetlendirme çalışmaları ışığında iş akış şemalarını gözden geçirilmelidir.

Bunu yaparken aynı zamanda yeterli ölçüde eğitimler verilmeli, çaba harcanmalı, çalışanların görüşleri ışığında kararlar alınmalı, yalınlık ve sadeliğe önem verilmeli, takım ruhu anlayışında yaklaşım sergilenmelidir. Kurumda astlara yaptıkları işler ile ilgili karar verebilme yetkinliği verilmeli, sorunların karşılıklı bir şekilde tartışıldığı toplantılar yapılmalıdır.

Doğru iş akışı en düşük maliyetle en iyi kaliteye, yüksek emniyet ve moralle ulaşmanın anahtarıdır. Doğru süreçler ortaya konur ise sonuçlarda gerçekçi ve doğru olacaktır.

Oluşan problemlerin sürekli kökeninde çözmek örgütsel öğrenmeyi geliştirecektir. Problemi tam olarak anlamak için birebir konunun detayına inip köklü çözüm ortaya konulmalıdır. Bunu yaparken konuyu ilgilileri ile enine boyuna inceleyip, mutabakata vararak çözüme kavuşturmak gerekir.

Ayrıca çalışanlarınızı sürekli eğitimler ve tecrübe kazanım fırsatı verilerek kurumunuza değer katılması bir ilke olarak benimsenmedir. Aralıksız yansıtma ve kaizen (sürekli iyileştirme) yoluyla öğrenen bir yapı haline gelinmelidir.

Bunları yapmanın kolay olduğunu başladığınızda görmeniz ve işin keyfine varmanız ümidiyle…

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın