Lojistik Bölümü Neden Önemlidir?

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

Hasan Özgen
1980 yılında K.H.O. Ekonomi ve İstatistik bölümünden Ulaştırma Subayı olarak mezun olmuştur.1980-1981 yılında Ulaştırma ve Lojistik alanında Sınıf Okulu, Sınıf Branş Eğitimini tamamlayarak ilgili konuları içeren görevine başlamıştır.Görevine devam ederken 1995 – 2000 yılların arasında Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesine devam ederek buradan Lisans programından mezun olmuştur.1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Yüksek Lisans Programına başlamış,2000 yılı sonunda ‘’Doğu Anadolu Bölgesindeki Şeker Fabrikalarının Sorunları,Çözüm yolları ve Ekonomik Analizleri’’ konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Uluslararası ve Yurtiçinde Lojistik ve Ulaştırma alanında ticari faaliyette bulunan firmalarda Üst düzey yönetici pozisyonunda çalışmıştır.2006- 2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksek Okulunda Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında ‘’ Ulaştırma Yönetimleri,Ulaştırma Mevzuatları, Lojistiğe Giriş, Lojistik Ve Ulaştırma Yönetimi, Depo Yönetimi Ve Tedarik Zinciri-Lojistik Yönetimi, Lojistikte Tky, Global Lojistik ‘’konularında öğretim görevlisi olarak devam etmiştir.UND,MEGEM,TÜTEV vb.kurumların da belirli aralıklarla Lojistik Ve Ulaştırma Yönetimleri ile ilgili eğitmenlik görevlerine katılmıştır.Kendisine ait ‘’Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri, Ulaştırma Yönetimi,Lojistiğe Giriş kitapları ve ilgili konularda hazırlanmış kitapları ve ders notları bulunmaktadır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ , ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTE’lerinde seminer ve kongrelerde Lojistik Ve Lojistik Köyler konularında sunumlarda bulunmuştur. 2017 Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Lisans programından ve Anadolu Üniversitesi ADALET Önlisans programından mezun olmuştur. 18.09.2018 tarihinde yapılan ‘’IV. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı” na katılarak katkıda bulunmuştur.Lojistik alanda yayınlamış makaleleri makaleleri mevcuttur. LODER faal üyesidir. Ulaştırma ve Lojistik alanında Danışmanlık ve Eğitim görevlerini sürdürmektedir.

Hayat bir aksiyon içinde durmadan devam etmektedir. İnsan ihtiyaçları katlanarak artmaktadır.İktisadın doğuş sebebi olan insan ve ihtiyaçları sınırsız olduğu müddetçe bu döngü kıyamete kadar bu şekilde artarak devam edecektir. Her ihtiyacın içinde o ihtiyaca ulaşmak için gerekli şartları ve bu şartların oluşması için yapılması gerekenleri vardır. Bu gereklilikler insanların o ihtiyaca ulaşana kadar ki yaptıkları ve o ihtiyacı olanlara ulaştıranların yaptıkları arasında devamlı hareket halindedir.Bu hareketliliğin bütününe bakıldığı zaman Lojistik kavramı ile karşı karşıya kalındığı görülecektir.

Lojistik; genel olarak ürünün, hizmetin veya bilginin müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, hammaddenin temin edilmesinden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan süreçte depolama, taşıma, gümrükleme ve sigortalama vs. işlemlerinin uygulanması ve kontrol edilmesi faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir.

Lojistik anne karnında oluşan,  9 ay depolanan insan serüveni ile başlar. Bu sebeple; “Lojistik Hayattır” ve hayatın tam içindedir.

Çünkü lojistik nefes almak gibidir, önemini kesildiğinde anlaşılır. Her ürün, her hizmet ve her bilgi tüketileceği noktaya tam ve zamanında taşındığında değerlidir.

Sınırların kalkması, dünyadaki mal hareketinin, ticaretin ve buna bağlı olarak üretimin çoğalması ve süratlenmesi ile oluşan  global rekabetin önemli bir silahıdır lojistik.

Eğer bir ülke veya firma lojistiğini iyi kurgulayamaz ve yönetemez ise onun için çok geç olmuştur artık. Tıpkı açlıktan ölmek üzere olan bir insanın zamanında yenemeyen yemeğin bıraktığı sonuç gibidir.

Günümüzün süratli ticareti; yıkıcı rekabeti karşısında durması mümkün olmayan bir hızla ilerlerken bu hıza ayak uyduramayanlar yenilgiyi de baştan kabul etmiş sayılırlar. Yetiştiklerinde ise iş işten çoktan geçmiş olabilir.

Bu açıdan bakıldığında Lojistik; üretimin, ticaretin ve rekabetin enerjisidir. Enerjiniz yok veya akımı zayıf ise, zaten kaybedenler sınıfına dahil olmuşsunuz demektir.

“Lojistik sadece, bir ürünü bir yerden alıp bir yere teslim etme işi değildir. Lojistik o ürünün, doğması, büyümesi, gelişmesi, üretilmesi, teslimi, kullanılması ve kullanım süresi bitip yok edilmesi sürecine kadar tüm aksiyonun bizzat içindedir. İçinde hayat olan bir işi kim istemez ki?”

Hayatın her alanında lojistik vardır. Evden çıktık, otobüse bindik, gideceğimiz yere vardık. Markete girdik, alışveriş yaptık. Aldığımız eşyaları taşıdık. Eve geldik aldığımız ürünleri poşetlerinden çıkardık. Yıkadık. Yerlerine yerleştirdik. Eski ve yıpranmış olanları çöpe attık.Atılan çöpler için ayrıca işlemler yapıldı. Yeni alınan eşyaların eksiklikleri tespit edilerek planlamaya alındı.Bir daha ki ihtiyaçlar çoktan tespit edilmeye başlandı bile.

Lojistik olarak düşünürsek; bir ürün kaynağından çıkarıldı, üretildi, sevk edildi, depoya ürünler geldi ve indirildi, içindeki ürünleri alındı, elleçleme işlemleri yapıldı, onlar için ayrılan raflara koyuldu, eski tarihli ürünler ayrıldı ve imha için sevk edildi, sırası gelen stokta bekleyen ürünler perakende alım yerlerine sevki sağlandı, tüketiciye aktarıldı, atıkların değerlendirilmesi işlemi yapılmak üzere yeniden kazanım ünitelerine gönderildi, tüm bu faaliyetler bilgisayar ortamında bilgi işlemden geçirilerek kontrolü sağlandı, bilançoya esas sayımlar yapıldı, ürün satış takip hızları gözlemlenerek yeni stratejiler belirlendi.

Zincirleme bu hareketlilikler gün, ay, yıllar boyu gelişerek ve artan bir hızla yayıldılar. O zaman Farkı var mı lojistiğin, hayattan? demek yanlış olmamaktadır.

Globalleşme sürecinin etkisi altında olan Uluslararası Ticaretin idamesi için gereklilik arz  eden en önemli güç, etkin ve hızlı kararlar alabilen bir lojistik sektörüne duyulan ihtiyaçtır.

Bu Globalleşme sürecinde Lojistik nedir? Diye sorabilirsek kendimize ,

  • Lojistik: Hesap kitap yapma bilimi, hesapta becerikliliktir.
  • Lojistik: Hareketliliğin yönetimi, matematik düşünme sanatıdır,
  • Lojistik: Sürekli hareketliliğin içinde bitmeyen bir eylemdir,
  • Lojistik: Bir sorgulama ve doğru plan program sanatıdır.

şeklinde karşımıza çıkacaktır. İşte bu kuralları istenilen yer, zaman, kalite, bilgi, uygun maliyetle karşılayabilenler yurt içi ve yurt dışı başarıyı yakalaya bilenler olacaklardır.

Son yirmi yılda yapılan yatırımlar sonucunda lojistik sektörü uluslararası alanda rekabet edilebilinecek bir konuma yükselmiştir. Sektörün gelişmesi sadece fiziksel olarak yapılan yatırımlar ile olmayıp en önemli yatırımın İnsan Kaynaklarına yapılacak olanı öne çıkmaktadır.

Her geçen gün lojistiğin öneminin artmasına paralel olarak profesyonel lojistik kadro ihtiyacı da beraberinde artacaktır. Ancak var olan ihtiyaca ülkemizin henüz yeterince cevap veremediği de dikkat çekmektedir.

Bugün lojistik ve tedarik zincirinin yönetim performansı, işletmelerin ve ülkelerin küresel rekabet ortamında varlığını belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Ekonomik faaliyetin bu şekilde bir nitelik değiştirmesi, lojistik iş süreçlerinde yer alacak insanların, uluslararası ölçüt ve nitelikte bir eğitim almaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin de uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması için lojistik sektöründe uzman, yaptığı işi bilen, nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır ve her zaman da olacaktır.

Lojistik Bölümünün önemi; ihtiyaçlara uygun ve sürekli yenilikleri izleyen ve öğrenmeyi kendisine misyon edinen eğitim anlayışı ile yeni alanlarında aranan personelin yetiştirilmesi vizyonuna sahip olmasıdır.

İşte bu hayata çalışmak, yön vermek, organize etmek, yönetmek, yeni aksiyonlar oluşturmak, modernize etmek, insanlara beklediklerini ulaştırmak, bir ürünün çıkarılması, üretilmesi, dağıtılmasında pay sahibi olmak kısacası hayatın lojistiğinde olmak  için, öncelikle içinde birçok bilim alanlarını kapsayan “Lojistik” bölümünün; kurulması, işletilmesi,sistemin oluşturulması,eğitilmesi,faydalı alanların yaratılması,yörenin ihtiyacının karşılanması ile mümkün olacaktır.

Malın ya da hizmetin hareketi büyük önem kazanarak lojistik anlayışın her geçen gün önemini daha da arttırması ve yayılması Dünya’da ve Türkiye’de bu hızı yakalama trendlerini ortaya koymuştur. Özellikle günümüz küresel ekonomisinde rekabet etme anlamında yükselen değer olan lojistik hareketlilik ve kavramları daha iyi irdelemek ihtiyacını ortaya koymaya da devam etmektedir. Lojistik yeni yüzyılda Dünyadaki gelişecek olan üç sektörden (Genetik, bilişim/elektronik, lojistik) biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oluşum içinde lojistik sektörünün Türkiye’de de gelecekte dört misli artacak potansiyel bir güce ulaşacağı ise kesindir.

Özellikle de yeni teknolojilerin lojistik verimliliğinin artması, kayıpların azalması, şeffaflığın yaratılması ve doğru planlamayla maliyetleri de azaltması ancak teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, takip eden, bilen profesyonel personelle mümkün olacaktır.

Uluslararası lojistik arenasındaki hizmet hızının daha bilimsel boyutlarda yerini alacağı da lojistik konusunda eğitilmiş personelle mümkün olacağı muhakkaktır. Ayrıca lojistik anlamda branşlaşmanın da gerçekleşmesiyle lojistik başarı şansı artacaktır. Üniversitemizde lojistik konusunun ele alınarak değerlendirilmesinin özellikle bölgemizdeki imkanlar açısından son derece yararlı olacağı izlenimi yaratmaktadır. Lojistik alanda eğitilmiş personel sayesinde, hizmet anlayışı, mevzuatı ve uygulamasıyla lojistiğin emin ellere teslimi yapılacak ve uluslararası lojistikte de kendini yarışabilecek düzeye getirecektir.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın