Yeni Nesil Lojistik Yapılanmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Tespitler ve Nitelikli İstihdam

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

Uygar Gültekinhttps://www.uygargultekin.com/
15 yıldır Lojistik ve Depo Yöneticiliği yapmaktayım. Mesleki tecrübem boyunca ; Takım Lideri, Lojistik şefliği, Bölge lojistik yönetciliği, direktör yardımcılığı , Lojistik ve Depo müdürlüğü pozisyonlarında çalıştım. Büyük ölçekli yabancı ve yerli firmalarda Tedarik zinciri oluşumu ve Lojistik Merkezi kurulumunda ( organizasyon yapısı, Dizayn ve modelleme , iş süreçleri kurgusu , ERP/ WMS sistem kurgusu , Operasyonel Mükemmellik sağlama vb. ) aktif sorumluluk alarak başarılı işler çıkardım. üst düzey yöneticilik dahil birçok konuda Lojistik mesleği eğitimleri aldım. Teknolojik , Mesleki ve sektörel gelişmeleri sürekli takip eder sürekli öğrenirim.

Pandemiler, küresel kısıtlamalar, doğal afetler vb. kaynaklı parasal kriz dönemlerinde; kâr güdüsüyle alınan stoklama kararları, bağımlı ve bağımsız taleplerin doğru analiz edilememesinden ve denge / fiyat politikasıyla kapanan krizlerin ardından, stok tutma maliyetleri sonuçta işletmeyi ciddi zararlara doğru itebilir.
Bu durum yıl bazında sağlanmaya çalışılan optimum stok seviyesini, bir anda maksimum stok seviyesine çıkarırken, depo hacminiz, fiziki, operasyonel, mâli ve sistemsel açıdan en yüksek gereksinimi karşılayabilir durumda mı onu da öngörmek gerekecektir.

Gelişmiş inovatif bilgiler ve kullanım amacına göre SCADA, MES, ERP, MRP, EDI vb. teknolojik programlar; yeni nesil rekabette anlık aksiyonlar ile önemli kazanımlar sağlayacak ihtiyaçlardır.

Özellikle de firmaların; karar verme, maliyet düşürme ve yeni iş fırsatlarını tanımlamayı geliştirmek ile iyileştirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için kullandıkları BI (iş zekası) sistemleri öne çıkıyor.

Genellikle teknolojik programları ve nasıl çalışacaklarını kurgularken:

Başarılı bir vizyon ve iyi stratejiler geliştirmek için, potansiyel problemleri ve riskleri çok iyi değerlendirecek analiz edecek, tecrübeli profesyonel beyin takımları gerekli olacaktır.

Mr. Boris Evelson’a ait; “BI Stratejinizi Yeniden Keşfetme Zamanı” adlı kitabı bu konuda çok başarılı bir kaynak diyebiliriz.

Modern Büyük Hacimli Depo dizayn teknolojilerinde kullandığımız;
MRO, AS/RS, TTS, A – Frame AIDM, CSS, Monoray, Sliding Carrier with Crane System, Picking technologies (pick by speaker, pick to light, pick by vision) vs…

Tüm bunların ülkemizde tedarik ve kullanılabilme maliyetleri astronomik durumda.
Tedarik Zinciri ve Lojistiğin öneminin arttığı günümüzde ve rekabetin artacağı gelecekte, bu akıllı teknolojilerin imalatı ve ar-ge çalışmaları, eğitimleri konusunda yerli firmalar mutlaka desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Ayrıca beyin takımında yer alan yetenekli ve nitelikli kalifiye beyin göçleri de engellenmelidir.

Tom Peters Şöyle diyor;
Başarıyı sürdürebilmek için 7 adım vardır;
Siz çalışanlarınıza iyi bakın. Çalışanlar verdikleri hizmete iyi bakarlar. Verdikleri hizmet müşteriyi tatmin eder. Müşteri kar bırakır. Kar yeniden yatırım yapmanızı sağlar. Yeniden yatırım yeni şeyler keşfetmenizi sağlar. Yeni şeyler keşfetmek geleceği avucunuza bırakır. Ve her adımda tek ölçüt mükemmelliktir.

Tedarik Zincirleri ve Lojistik yapılanmalarında, ileride tıkanacak süreçlere veya maliyetli değişimlere ya da yatırımlara sebep olacak temel önemli kilometre taşlarından bahsedecek olur isek;

 • Yanlış location seçimleri ve talep tahminlerini yanlış yapma
 • Yanlış dizayn ve süreç kurguları
 • Dökümante edilememiş oluşumlar
 • Uygun olmayan hatalı modelleme ve yapılandırmalar
 • MRP / ERP programlarına entegre olamayan yazılım ve programlar
 • Dikkatsiz, eksik ve yanlış oluşturulan şartnameler
 • Yetersiz fiyat / piyasa araştırmaları
 • Yetersiz Tedarikçi / Üretici Satış ve İş Geliştirme
 • Hatalı sipariş yönetimi
 • Yapılmayan Stratejik Maliyet Azaltma – Geri Dönüşüm – Etki Analizi
 • Yanlış tedarikçi seçimleri
 • Yanlış makine ve ekipman tercihleri
 • Profesyonel olmayan niteliksiz ekip ve lider oluşumları..
 • Gelişen yeni nesil teknolojiden yararlanamama
 • Değerlendirilmeyen riskler ve İSG yapısı.
 • Belirsiz organizasyon yapılandırmaları ve yetki karmaşası

Lojistik uygulamalar içinde stokları ve iş süreçlerini yönetirken;

 • Malzeme ana verilerinin hatasız oluşumu,
 • Raf modellemesi ve süreçlerde iş algoritmalarının iyi kurgulanması,
 • Süreçler arası optimizasyonların sağlanması,
 • Delegasyon matrislerinin kurgusu,

hayati önem taşıyan kilit noktalardan bazılarıdır.

İşletmelerde bu sebeple bazı proseslerin spesifik organizasyonel kararlar alması gerekebilir.

İşletmelerde ham maddenin yarı mamullere yarı mamullerinde işlenerek bitmiş ürünlere dönüşmesinde sekiz önemli kayıp olan; fazla üretim, süreç bekleme, süreçler arası transferler, gereksiz fazla stok, gereksiz sistemsel işlemler, işi uzatan operatör hareketleri, hatalı üretimler / fireler, kullanılmayan iş gücü ve ekipmanlar.
Değer zincirlerinde iyileştirmelerde amaç takt zamanı ve (lead time) teslim süresini kısaltmaktır. Ama maalesef birçok işletme VSM de, profesyonel olmayan niteliksiz yönetici ve motivasyonu ve sahiplenme yetisi bozuk iş gücü sebebiyle bu sorunları çözemeden başarısız olmaktadır.

Taşımacılıkta ise; taşıma modu seçimi, yük konsolidasyonu, rotalama ve araç çizelgeleme gibi süreç adımlarının iyi organize edilmesi, elleçleme oranlarının en aza indirilecek şekilde hesaplanması, bilgi akışıyla kontrollerin iyi işlemesi, maliyet avantajı ve kârlılığın anahtarlarıdır. Hatta literatürleri çağın yenilikleri ve inovasyonlarla aşma çabaları gelişmiş bilimle devam etmekte. Bu da lojistiğin geleceği için ilham vericidir.

Günümüzde ve gelecekte E-Ticaret’in kullanılması; yeni hava ve deniz limanlarına, dolayısı ile büyük lojistik merkezlerine ihtiyaç oluşturacaktır. global ticaret hacminin genişlemesi, ürün gamı ve çeşitliliğine göre, sürekli hatasız sirkülasyonlar için; lojistiğin yeni nesil uygulamaları ve bunu kolaylaştıracak inovasyonları sağlayacak bilgi ve tecrübede lojistikçiler yakın zamanda çok gerekli olacaktır.

Artık çağın gereklilikleri, lojistik ve lojistikçilerin değerini anlatmaya başladı.
Genç ve idealist meslektaş kardeşlerimizin, lojistiğin tüm alt kollarında (yurtiçi ve yurtdışı) özellikle modern yapılanmalar ve büyük operasyonlarda sahada daha çok bulunarak her süreçte olması sağlanmalıdır. Bu deneyim kazanma ve uzmanlaşma açısından yabancı dilden daha önce bir şarttır. Tedarik Zinciri ve Lojistik okuyan öğrencilere gerekirse ek teşvik ve destek bursları çıkarılmalıdır.

Çünkü lojistik; ürün, hizmetler, insan dahil tüm kaynakların ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin ve teslimini, uygun metodlar, modlar, araçlar vs. ile sağlayan geniş kapsamlı zor bir branştır. Başarılması; liderlik, stratejik yetenek, planlama, matematiksel zeka, geniş öngörü, inovasyon, çoklu mühendislik bilgileri gerektirir. Artık sektöre deneyimli kalifiye ve nitelikli istihdam şarttır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
 • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
 • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın