SMMM/YMM Meslek Mensubu Faaliyet Belgesinin Geçerlilik Süresi

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Mehmet ATASEVER                                                                       
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi

Anahtar Kelimeler; Meslek Mensubu, Aşırı Düşük Teklif, Faaliyet Belgesi, SMMM, YMM

İtirazen Şikayet Konusu;  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “x” iş kaleminin analiz girdisi “a” ile “y” ve “z” iş kalemleri için sundukları fiyat teklifleri ile birlikte sunulan ve TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin açıklamaların teslim tarihi itibariyle geçerlilik sürelerinin dolduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun kabul edilmediği, mevzuatta faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından bir şüphe duyuluyor ise meslek mensubunun bağlı olduğu oda ile araştırma yapılabileceği, idarenin bu gerekçesinin yerinde olmadığı,

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-782 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; İhale komisyonu kararında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “x” poz numaralı iş kaleminin analiz girdisi olan “a” girdisi,  “y” poz numaralı iş kalemi ve “z” poz numaralı iş kalemi için sunulan fiyat teklifleri ile birlikte sunulan TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin açıklamaların teslim tarihi itibariyle geçerlilik sürelerinin dolduğu ve … şeklinde belirlendiği görülmüştür.

İdarece 25.01.2021 tarihinde tebliğ edilen yazı ile başvuru sahibinden 02.02.2021 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklaması sunmasının istendiği, … görülmüştür.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, “x” poz numaralı iş kaleminin analiz girdisi olan “a” girdisi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifi sunulduğu, teklife dayanak olarak maliyet tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 11.12.2020 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 11.01.2021 tarihine kadar olduğu,

“y” poz numaralı iş kalemi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, teklife dayanak olarak satış tutarı tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 25.04.2019 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 25.10.2019 tarihi olduğu,

“z” poz numaralı iş kalemi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, teklife dayanak olarak satış tutarı tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 06.07.2020 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 06.10.2020 tarihine kadar olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının, bahse konu iş kalemlerine ilişkin olarak esas aldığı fiyat tekliflerini düzenleyen meslek mensuplarına ilişkin düzenlenen faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin açıklamaları teslim tarihi itibarıyla geçersiz olduğu gerekçeleriyle idarece uygun görülmediği, ancak yapılan incelemede faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, fiyat teklifine dayanak maliyet tespit tutanağı/satış tutarı tespit tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca faaliyet belgesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı dikkate alındığında, anılan gerekçe ile başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmama işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

80 x 120 Plastik Palet Alım Talebi – 200 Adet

Ürün Tanımı: 80x120 Plastik Palet, Üzeri Düz (Deliksiz), 10KG Ağırlığında Adet: 200 Adet Teklifleriniz için: ticaret@satinalmadergisi.com     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong...

Dolarizasyon Sevdamız

DOLARİZASYON  Dolarizasyon, bir ülkede yerleşik ekonomik birimlerin, yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamı yüzünden ulusal paranın muhtemel değer kaybından korunmak için...

Şirketler, Artan Akaryakıt Maliyetlerini Kontrol Altına Alabilmek İçin Neler Yapmalı ?

Küresel piyasalarda sürekli ve hızlıca artan petrol fiyatları şirketlerin bütçelerini de olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Petrol ürünleri ihtiyacının neredeyse...

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın