mehmet atasever - Arama Sonuçları

Aradığını bulamadıysan, yeni bir arama yap

Kamu İhale Kurul Üyesi Mehmet Atasever editörlüğünde “Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi” hazırlandı.

0
Türkiye sağlık sektöründe ilk kez yapılan bu çalışmada; Türkiye’de sağlık sektöründe hizmet alımları ile ilgili yönetim, Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale mevzuatı, muhasebe ve...

Limited Şirketler Pay Defterlerini EKAP’a Yüklemeli mi ? 

0
Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr Yolu Km:0+000-38+000 Arası Toprak İşleri,...

E-İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu, Teyit Belgeleri ve İstekliler

0
E-İhalede, Yeterlik Bilgileri Tablosunda Teyit Edilemeyen Belgeler Tüm İsteklilerden Mi İstenilmelidir?  İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendileri dâhil 4 isteklinin söz konusu ihaleye...

Kamu İhale Mevzuatından Güncel Gelişmeler

0
Kamu İhale Mevzuatından Güncel Gelişmeler 2021 yılının sonra ermesi ve 2022 yılına girilmesi ile birlikte kamu ihalelerinde her yıl yapılan güncellemeler hayata geçirilmiştir. Ocak ayının...

Simdata Danışmanlık Tarafından Kamu İhale Eğitimi Yapıldı

0
  Simdata Danışmanlık ve Yüksek İhtisas Üniversitesi işbirliği ile Sertifikalı Kamu İhale Eğitimi gerçekleştirdi. Kamu İhale Eğitim Programı 21-23 Ocak 2022 tarihlerinde Ankara Aldino Otel’de...

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Belgelerin Resen İncelenmesi KİK’in Görevi Midir?

0
Anahtar Kelimeler; şikayet başvurusu, e-ihale, yeterlik bilgileri tablosu İtirazen Şikayet Konusu; İhaleye teklif veren isteklilerin sunduğu/beyan ettiği belgelerin İdari Şartname’de düzenlenen yeterlik kriterlerini karşılamadığı, şöyle...

Malzemeli Yemek İhalesinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Personele Ayrı Satır Açılmalı mı ?

0
Anahtar Kelimeler; yemek alımı ihalesi, personel çalıştırılması, İtirazen Şikayet Konusu İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısına ilişkin ihale dokümanında açık bir düzenlemeye yer verilmediği, personel...

Fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçeli açıklama belgesinin ihale onay belgesi ekinde yer verilmemesi

0
Anahtar Kelimeler; fiyat dışı unsur, ihale onay belgesi, İtirazen Şikayet Konusu; İhale İlanı ve İdari Şartname’de yer alan fiyat dışı unsurlara ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı...

Doğrudan Temin Yöntemi Kullanılan Birden Fazla Alım İçin Tek Bir İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir...

0
Anahtar Kelimeler; doğrudan temin, sözleşme iş deneyim İtirazen Şikayet Konusu; İhalenin iki kısmı üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı...

Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalede İsteklinin Son Teklifini Vermemesi

0
Anahtar Kelimeler; pazarlık ihale usulü, ilk teklif, son teklif, rekabet, ihalenin iptali, İtirazen Şikayet Konusu; İhaleye katılan bir isteklinin son teklifini vermemesi sebebiyle iki geçerli...