Ana Sayfa GÜNCEL 7 Gün 7 Gündem

7 Gün 7 Gündem

Akaryakıt Fiyatının 15 Lira Olması Hayal Mi ?

AKARYAKIT 15 LİRA  HAYAL Mİ?  Hadi canım sende diyeceksiniz şimdi. Bence hayal değil. Nice hayal diye düşündüğümüz uçuk fiyatlar gerçekleşmedi mi? DÜNDEN BUGÜNE PETROL FİYATLARI  Petrol dünyanın...

Metaverse Çalışma

Dr. Mehmet KAPLAN Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Antik Yunanca kökenli “meta (öte)” ile Batı dillerindeki “universe (evren)” kelimelerinin son kısmı alınarak oluşturulan metaverse terimi ilk olarak 1992 yılında Neal Stephenson imzalı...

Kurumsal Ekoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “…yerin anlaşılması kuramsal çaba olmadan gerçekleşmez…...

Personel çalıştırmak suretiyle özel sektöre gerçekleştirilen hizmet işinin tevsik edilmesinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin beyan edilmemesi/sunulmaması

Anahtar Kelimeler; İş deneyim, personel çalıştırma, sözleşme, iş deneyim belgesi düzenlenemeyen haller, SGK İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösteren belgeler...

Sabit bir işyerinde çalışan ancak işyeri şehir dışında olan işçilerin, işe gidiş gelişlerinde araçta geçen süreler iş süresinden sayılır mı?

Çalışma (İş) süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen (m.63) tanımı yapılmamıştır. Ancak çalışma süresinin tanımı İş Kanunu’na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yapılmıştır....

Hain Doların 10 Lira Olmamasına Bir Engel Kaldı Mı?

DOLARIN 10 LİRA OLMASI HAYAL Mİ? Dolar 10 TRL olur mu? Hayal mi? Hiç de hayal değil Dolar bal gibi 10.- TRL olabilir. Tabii ki...

İşyerlerinde Acil Durumlara İlişkin Yeni Düzenlemeler

Av. Çağla Yazdıç Göncü cagla@toyalaw.com Av. Elsen Ece Tokat ece@toyalaw.com 01 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Tüm işyerlerini ilgilendiren...

Rekabetçi Zeka

Dr. Mehmet KAPLAN Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rekabetçi zeka; işletmelerin amaca dönük bilgi toplaması, analiz etmesi ve yararlı bilişim sistemi sağlamasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler...

İnsani Güvenlik Doktrini

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Güvenlik, insanların doğal bir ihtiyacıdır. Ama...