İhracat ve İthalat Rejimleri

0
Bu yazımızda da İhracat ve İthalat Rejimlerinden Kısaca bilgiler vereceğiz. Dış Ticaretle uğraşan herkesin bildiği veya bilmesi gerektiği ihracat ve ithalatın Tanımı kısaca anlatmak gerekirse, İhracat:  Bir...

Hastaneler İçin SGK Fatura Ödeme Süreçleri Ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

0
Kişilerin sosyal güvenceleri kapsamı içerisinde yer alan en önemli konu sağlık güvencesi kavramıdır. Toplumda sosyal sigorta veya bir başka deyiş ile SSK’lı iş denildiğinde...

Fiyat Rekabetinin Sonucu Eksik Ücret Bildirimi

0
Ülkemizin kronik problemlerinin birisi de kayıt dışı istihdam ve bunun ekonomimizde yarattığı negatif etkidir.  Kitlesel algısı sigortasız veya kaçak çalışmak olan kayıt dışı istihdamın...

İş Güvencesi Kavramı ve Uygulamaları

0
Globalleşmenin en derinden hissedildiği alanlardan biri olan işgücü piyasalarında iş gücü dolaşımının serbestisi ile birlikte işletmeler istihdam edeceği insan kaynağına daha hızlı ve kolay...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İhracat İthalatta Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi

0
Gümrük ve Ticaret bakanlığı ihracat ve ithalatta gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi hızlandırılması amcacıyla Dış ticaret firmalarına yerinde gümrükleme  izinli gönderici gibi uygulamalar getiriyor. ‘’Gümrüklerde Devrim’’...

İkale Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

0
İş sözleşmeleri iş hukukunun temel prensipleri içinde yer almakla beraber, genel olarak Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “Hizmet Sözleşme”sine dayanan işçi-işveren ilişkileri diğer sözleşme türleri gibi...

Sözleşmenin Uyarlanması

0
Sözleşmeyle verilen sözün yerine getirilmesi borçlunun görevidir. Hukukta buna ‘ahde vefa prensibi’ (pacta sund servanda) diyoruz. Bu ilkeye göre, bir sözleşmeyle edim yükümlülüğü üstlenen borçlunun...

TEMİNAT MEKTUPLARI

0
Özellikle vadeli satınalma operasyonlarında, tedarikçilerin teminat talepleriyle karşılaşılır. Piyasada en çok tercih edilen teminat türlerinden biri de banka teminat mektuplarıdır. Bu yazımızda “teminat mektubu”...

Standart Sözleşme Metinleri Kullanıyorsunuz Peki, Yeni Kuralları Biliyor Musunuz?

0
Sözleşme dediğimiz şeyin varlık kazanabilmesi için, en az iki kişinin birbirine uygun irade beyanlarına ihtiyaç duyulur. “Ben X ürününü tanesi bir Liradan satıyorum.” şeklindeki...

Taşıma Hizmeti Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

0
Taşıma Hİzmetİ Sözleşmesİnde Dİkkat Edİlmesİ Gereken Konular | Create infographics

Güncel

PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz: “Normalleşme Sürecinde Uyum Sağlamayı Başaranlar Kazanacak”

PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz: “Normalleşme Sürecinde Uyum Sağlamayı Başaranlar Kazanacak”

0
Türkiye’de şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma yaşamına liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı...

Özgün ve Doğru Kararlar Alma Üzerine

0
Karar mekanizması konumundaki yöneticilerin önemli kısmı iş yoğunluğu, stres ve hedef baskısı içerisinde kendileri ve şirketleri adına farklı bakış açılarıyla değerlendirmeler yapıp özgün kararlar...

Reklamın Pazarlaması Olmaz. Reklam, Satışları Canlandırmak İçin Yapılır

0
İşletmeler reklamlarını topluma entegre ederken, Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır sözünden hareketle, toplum bireylerinin algılarında iz 274bırakmak için yapılmaktadır. Toplumları oluşturan bireyler...

Tokat Üniversitesi Teknopark ve Firmaları ile İşbirliği Toplantısı

0
Tokat Üniversitesi Teknopark ve bünyesindeki firmaları ile yaptığımız toplantıda işbirliği konuları görüşüldü. Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi değerli yöneticileri Prof. Dr. Cemil ALKAN ve Prof. Dr....
machine tool in metal factory with drilling cnc machines

MİB: “Ek Gümrük Vergileri Üreticileri Daha Fazla Yatırıma Teşvik Ediyor”

0
- MİB, devletin yerli ve milli üretimi korumacı tavrından memnun - MİB: “Ek gümrük vergileri yerli üreticileri daha fazla yatırıma teşvik ediyor” 1990 yılından beri...

Bülten Aboneliği

En yeni duyuru, araştırma ve haberleri gönderelim.