Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Kullanım Koşulları

1.1. Bu UYGULAMA’da ve SİTE‘de sunulan hizmetler Tinova Bilişim Teknolojileri A.Ş. (bundan böyle kısaca „TİNOVA“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve UYGULAMA ve SİTE‘nin yasal sahibi TİNOVA olup, UYGULAMA ve SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TİNOVA‘ya aittir.

1.2. UYGULAMA’ya ve SİTE’ye’ girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını “KULLANICI” sıfatıyla kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde UYGULAMA’yı ve SİTE’yi kullanmaktan vazgeçiniz. KULLANICI/ÜYE işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Site’de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

1.3. İşbu kullanım koşullarını TİNOVA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak UYGULAMA’da ve SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. UYGULAMA ve SİTE hizmetlerinden yararlanan ve UYGULAMA ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TİNOVA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. TİNOVA, bu UYGULAMA’da ve SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.Sözleşme Tanımları

2.1. UYGULAMA:TİNOVA tarafından oluşturulmuş, Apple ve Google Play uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen ve çeşitli konularda içeriklerin sunulduğu “Satınalma Web” adlı mobil uygulamadır.

2.2. SİTE: TİNOVA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan https://satinalmadergisi.com adresi üzerinden erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.3. ÜYE: UYGULAMA‘dan ve SİTE’den faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TİNOVA tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile UYGULAMA ve SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi UYGULAMA ve SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. „Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı „Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez.

2.4. KULLANICI: UYGULAMA’yı indiren ve SİTE’yi ziyaret eden kişidir.

2.5. LİNK: UYGULAMA ve SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: UYGULAMA’da ve SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: UYGULAMA ve SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TİNOVA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Genel Hükümler

3.1. TİNOVA, UYGULAMA’da ve SİTE’de, ÜYE tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin UYGULAMA’da ve SİTE’de yayınlamama hakkına sahiptir. KULLANICI ve ÜYE ayrıca UYGULAMA ve SİTE üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak TİNOVA’nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. TİNOVA, UYGULAMA ve SİTE’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için ÜYE’lerden temin edilen “Kişisel Bilgiler”i ( isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. TİNOVA, tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri ÜYE almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://satinalmadergisi.com/iletisim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile TİNOVA ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.
TİNOVA, iptal isteğinde bulunan üyelerin bilgilerini gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

TİNOVA veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

Şu kadar ki, TİNOVA yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

3.3. ÜYE’nin sağladığı verilerin TİNOVA’ya bağlı olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.

3.4. ÜYE, TİNOVA’dan kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve TİNOVA kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra ÜYE’den talep edecektir. TİNOVA işbu verilere ilişkin ÜYE’nin iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

3.5. TİNOVA tarafından ÜYE’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

3.6. KULLANICI ve ÜYE, UYGULAMA’da ve SİTE’de yer alan ve diğer KULLANICI/ÜYE tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı TİNOVA’nın, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.7. TİNOVA’nın’ her zaman, tek taraflı olarak UYGULAMA’yı ve SİTE’yi’sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

3.8. ÜYE kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde TİNOVA’nın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÜYE Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

3.9. KULLANICI ve ÜYE; UYGULAMA ve SİTE üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, UYGULAMA’da ve SİTE’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, UYGULAMA ve SİTE üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder (ler). ÜYE ve KULLANICI’nın, UYGULAMA ve SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.10. KULLANICI ve ÜYE, UYGULAMA ve SİTE’de sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette TİNOVA’nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde TİNOVA’ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında TİNOVA’yı şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabul ve beyan eder(ler).

3.11. Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla UYGULAMA ve SİTE’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı TİNOVA’ya ait olup, TİNOVA’nın UYGULAMA ve SİTE üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya UYGULAMA ve SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları da saklıdır. KULLANICI ve ÜYE, UYGULAMA ve SİTE’de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, UYGULAMA’yı veya SİTE içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden TİNOVA’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren KULLANICI ve ÜYEler TİNOVA’nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

3.12. KULLANICI ve ÜYE, UYGULAMA ve SİTE’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, UYGULAMA’ya ve SİTE’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde TİNOVA’nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI ve ÜYE’den aynen rücu hakkı saklıdır.

3.13. UYGULAMA ve SİTE’deki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. KULLANICI ve ÜYE telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla UYGULAMA ve SİTE’yi kullanamaz. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak yapılabilir. Sitede bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece TİNOVA’dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve TİNOVA’nın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. UYGULAMA’nın veya SİTE’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. KULLANICI ve ÜYE, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder(ler). Aksi takdirde TİNOVA’nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI ve ÜYE’ye aynen rücu hakkı saklıdır.

3.14. TİNOVA, UYGULAMA veya SİTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da UYGULAMA veya SİTE’nin içeriğinin kullanılmasıyla ya da UYGULAMA ya da SİTE’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. TİNOVA, KULLANICI ve ÜYE’nin, UYGULAMA ve SİTE’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. TİNOVA, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, UYGULAMA ve SİTE’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

3.15. UYGULAMA’ya veya SİTE’ye girilmesi veya kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. TİNOVA’nın KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3.16. UYGULAMA ve SİTE üzerinden başka sitelere ve uygulamalara link verilmesi mümkündür, TİNOVA, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar KULLANICI ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

3.17. İşbu KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

3.18. KULLANICI ve ÜYE’nin, UYGULAMA ve SİTE’yi kullanmakla, UYGULAMA ve SİTE hakkında veya UYGULAMA ve SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

3.19. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.