Ana Sayfa GÜNCEL 7 Gün 7 Gündem

7 Gün 7 Gündem

Postfinansman – Vesaik Mukabili İthalat

VESAİK MUKABİLİ (CASH AGAINST DOCUMENTS – CAD) Bu ödeme şeklinde İhracatçı malları gönderdikten sonra bedelini tahsil etmek üzere tahsile belge (vesaik) gönderir. Belgeler bir talimat...

Yurtdışına Görevli Giden İşçinin Dönüşte Karantinaya Alınması Halinde, Çalışamadığı Günlerin Ücretleri Tam Olarak Ödenmeli Midir?

İşçi iş görme borcu altındadır ve yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (TBK m.393,396). İşveren yönetim hakkı kapsamında...

Girişimcilik ve Strateji Yönetimi

Toplumu oluşturan bireyler, özellikle Z kuşağı ve Alpha Alfa kuşağı, yeni inovatif fikirler ile yaşamlarını dizayn ederek, Girişimcilik ve Strateji Yönetimi bazında kendilerine özel...

Uluslararası İşletmelerde Politik ve Hukuki Çevre

Uluslararası işletmelerin, işletme politika ve stratejilerini belirlemede doğru bir çevre analizinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günümüzde ticari olarak, her ne kadar sınırlar kalksa...

İthalat Akreditifinin Postfinansmanı

AKREDİTİF VE TEMİNAT İthalatçıların yurt dışından satın almak istedikleri mallara karşılık, ithalatçının talebi ile bankalarca alınan teminat karşılığında yurt dışına açılan şartlı bir ödeme garantisi...

İşçi, Covid-19 Gerekçesiyle Görevlendirildiği İş Seyahatinden Kaçınabilir Mi?

İşçi iş görme borcu altındadır ve yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (TBK m.393,396). Ayrıca, herkes, haklarını kullanırken...

Yetiştirilmek Üzere “5 Yıl Deneyimli” Personel Aranıyor!

Türkiye’de bilhassa genç işsizliği göz ardı edilemeyecek durumda. İşsizlik konusunda tek taraflı değil, çok taraflı hatalar var. İstihdam yetersizliği konusunda devlet, kendini geliştirmedikleri için...

Uluslararası Pazar Stratejileri

Günümüz global dünyasında artık işletmelerde global bir vizyon üstlenme yoluna gitmektedirler; çünkü, ancak global bir vizyona sahip olan ve dünya trendlerine ayak uydurabilen işletmeler...

Akreditiflerin Teyidi Koşulsuz Garanti Midir?

AKREDİTİF TEYİDİ NEDİR? İhracat ve ithalat yapanların şahsi itibarlarının yerine bir bankanın itibarının yer alması olup, sevk sırasında ihraç edilen mal bedelinin ihracatçının eline emniyetle...