Girişimciler için Kitle Fonlaması

Alım - Satım

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU
Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLUhttps://www.duyguhidiroglu.com
Mersin Üniversitesi'nde Turizm Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu; ODTÜ İşletme Yönetimi mezunudur. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştır. ODTÜ ve NYU'den İşletme Yönetimi alanında iki lisansı bulunmaktadır. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Akabinde TEMSA GLOBAL A.Ş.'de ise Yurtdışı Distiribütörlerinin Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yönetim ve Strateji alanında Doktora Programın'da Yenilikçi Girişimcilik, Cinsiyet ve Finansal Faktörlerin ilişkisi üzerine Türkiye'de ilk araştırmayı gerçekleştirmiştir. 21. Yy'da Yenilikçi Girişimcilik: Küresel Konjonktürde Kadın Yenilikçi Girişimciliğine Finansın Düzenleyici Etkisi ve COVID-19 Döneminde Yönetim ve Girişimcilik başlığında iki kitabı bulunmaktadır. "COVID-19 and New Business System", "COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi", "Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik", "İş Dünyasında Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik" adlı bilimsel kitaplarının editörüdür. 40'dan fazla uluslararası kitap bölümü ve 25 uluslararası bilimsel araştırma makalesi bulunmaktadır. 40'dan fazla uluslararası bilimsel kongre ve çalıştayda hem konuşmacı olarak hem de düzenleyen olarak yer almıştır. Bilimsel yayınları 100'ün üzerinde atıf almıştır. Çeşitli kongre ve dergilerde hakem kurulu ve danışma kurulu üyelikleri vardır. 4. Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 6. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde ve 8. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde "Kongre En İyi Bildiri Ödülü" almıştır. Sosyal Girişimciliğin meslek olarak kabulünün sağlanması için Dünyada sadece Harvard MIT gibi önemli 28 üniversitede benzeri olan ve Türkiye'de ilk "Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisansını" açmıştır. Türkiye'de ilk Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı'nı, Türkiye'de ilk Kadın Girişimcilik Akademisi'ni ve Türkiye'de ilk Ulusal Akademi'de Girişimcilik Zirvesi'ni düzenlemiştir. Bir sosyal girişim https://www.girisimedestek.com'un kurucusudur. TC. Meclisi'nin tek dergisi TC. Meclis Özel Dergisi'nde, Harvard Business Review'de Blog Yazarlığı yapmaktadır. Girişimcilik alanında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) projelerinin mentorudur. SMART UNITED, EMCC Global ve Uni4Society akredite girişimci mentorudur. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 2021 -2027 döneminde Mesleki Eğitim Alanında Akredite Mentordur. Adana Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi Danışmanıdır. Ayrıca TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısıdır. TOBB Akademik Danışmanı, TOBB Tarsus Ticaret Borsası Pamuk ve Hububat Eksperidir.

Kitle fonlaması başlangıç aşamasındaki girişimciler için önemlidir. Yeni başlayan girişimciler kitle fonlaması vasıtasıyla yatırımcılara erişim sağlar. Kitle fonlaması ile girişimci yatırım desteği alır. Kitle fonlaması girişimciler için kolaylaştırıcıdır çünkü girişimci ile fon sağlayıcı arasında doğrudan bir iletişim kurulmasını kolaylaştırır.

Kitle fonlaması ile sağlanan destek; girişimcilik hayatına yeni atılan girişimciler için garantör görevi görür. Kitle fonu uygulayıcıları girişim fikrine yatırım yapacak yatırımcılara aracılık eder. Kitle fonlaması yatırımcılar üzerinde girişimcilere karşı bir sorumluluk duygusunun gelişmesine neden olur.  Bu ise girişimcilerin girişim fikirlerini hayata geçirirken daha güvende hissetmelerini sağlar.

Kitle fonlaması uygulamalarından faydalanan bir girişimcinin başarısız olduğu nadir karşılaşılan bir durumdur. Çünkü kitle fonlaması uygulamaları sayesinde girişimler kurulum aşamasında yani erken dönemde finansman temin ederler. Bu onları rakiplerine kıyasla daha avantajlı kılar. Kitle fonlaması platformlarının gücünü kullanmak girişimciye bir nevi itibar kazandırır. Kitle fonlamasından destek alan girişimcinin müşteri gözünde prestiji artar.  Bilinirliği ve güvenirliği artan girişimin ise başarılı olma ihtimali yükselir.

Amerika’da 2019 yılında kitle fonlaması sistemiyle destek gören girişim projelerinin sadece % 10’unun tam tesliminde sorun yaşandığı ve geri kalan %90’ının başarılı olduğu bilinmektedir. Bu başarı oranı oldukça yüksektir. Çünkü girişimciler kitle fonlaması ile destek aldıkları yatırımcılara karşı kendilerini sorumlu hisseder ve taahhüt ettikleri sözleri yerine getirerek girişim projelerini tamamlamak için olağanüstü çaba gösterirler. Diğer yandan projelerin zamanında tamamlanarak teslim edilememesi bir sonraki yatırım desteği için girişimcinin itibarını zedeleyeceğinden; girişimcinin başarılı olma motivasyonu daha da artar. Girişimci başarısızlık maliyeti oluşturan böyle bir durumun oluşmasından ve gelecek dönemde farklı projeleri için yatırım temininde zorluk yaşamaktan kaçınır.  Girişimci kendi kredibilitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için büyük bir özveri ile projesini tamamlamaya çalışır.

Kitle fonlaması sayesinde girişimciler ile onların fikirlerini fonlayan yatırımcılar arasındaki ilişki bir süre sonra güçlenir ve girişimciler ile yatırımcılar arasında sağlam bağlar kurulur. Bunun yanı sıra, çok fazla sayıda yatırımcının bulunduğu kitle fonlaması platformlarında fonlanan fikirlerin çeşitliliği de artar. Buna bağlı olarak yatırım alan yenilikçi fikirlerin sayısı da gün geçtikçe artar.

Geleneksel yatırım destek mekanizmaları düşünüldüğünde; yatırıma karar verirken girişim fikrinin etkinliği değerlendirilir. Bu değerlendirme esnasında her ne kadar objektif kalınmaya çalışılsa da girişimcinin bireysel bağlantılarına ve kişi hakkında genel yargılara başvurulmadan yatırım kararı vermek neredeyse imkansızdır. Geleneksel yatırım destek mekanizmalarında değerlendirme yöntemi genellikle asılsız önyargılardan bağımsız olamaz. Bu mekanizmalarda yatırım desteği genellikle birkaç üst düzey üniversiteden mezun girişimci erkek bireye verilir. Her ne kadar görünürde algı farklı olsa da, kadınlara karşı geliştirilen girişimcilikte başarısızlık önyargısı; yatırımcının onlara destek olmasını engeller.

Kitle fonlamasında da benzer bir durum söz konusudur. Kadınların kitle fonlaması ile finanse edilme olasılığı erkeklerden oldukça düşüktür. Örneğin; Amerika’da 2019 yılı verilerine göre yatırımcılar ve yeni girişimcileri buluşturan tüm kitle fonlaması desteği sunan şirketlerin destek sağladıkları girişimlerin sadece % 5’inin kurucusunun kadın olduğu; kalan %95’nin ise sahibinin erkek olduğu bilinmektedir. Halbuki kitle fonlaması ile destek verilen girişimci kadınların erkeklerden daha iyi performans gösterdikleri ise önemli bilimsel araştırmalarca kanıtlanmıştır. Örneğin; New York Üniversitesi’nin (2019)’da yaptığı bir araştırma, yatırım fonu desteği alan kadınların erkeklere kıyasla %15 daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Üstelik bu kadınlar teknoloji ve video oyunları gibi erkek egemen sektörlerde faaliyet gösteren başarılı girişimci kadınlardır.

Özetle kitle fonlaması yoluyla verilen girişimcilik destekleri günümüzde en etkili yatırım destek mekanizmalarından biridir. Girişimcilik yatırımlarına kitlesel fonlama yöntemi ile platform tabanlı finansal kaynak tahsisi; yatırımcıyı, geleneksel yöntemlerle uzman görüşü alarak girişimciye finansal fon tahsisinden daha başarılı sonuçlara ulaştırır. Ayrıca, uzman görüşlü bir değerlendirme sürecinden, kitle fonlaması yaklaşımına geçmek girişimcilik ekosisteminde proje çeşitliliğini de arttırır. Bu ise kalkınmanın temeli inovasyonların ve yenilikçi yaklaşımların önünü açar.

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital Ajans















Hizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds