Girişimcilikte Fark Yaratan Unsurlar

Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora yapmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İsletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

Girişimci; henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere, üretim girdilerini ve hizmetlerini satın alan kişi olarak ifade edilmektedir. Buna göre girişimci; piyasadaki değişimlerin neden olduğu risklerin, taşıyıcısı durumundadır. Cantillon, girişimcinin piyasadaki belirsizliğe katlanma rolü üzerine odaklanmıştır. Schumpeter’e göre ise girişimciler, yeni bileşimler yaparak, mevcut ekonomik düzeni yıkan kişilerdir. Schumpeter’in ifadesiyle; girişimcilik, aslında bir yaratıcı yıkımdır ve kapitalizmin itici gücüdür. Liberal bir perspektiften bakılırsa, sistem herkese aslında böyle bir şans tanımaktadır. Sistem, herkese; “Sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin.” demektedir. Herkesin, fırsat eşitliğine sahip olduğunu düşünmesini ister. Girişimci olup, kendini kurtarmak, başarıya ulaşabilmek için aslında, herkes eşit ve özgür değildir. İktisat literatürünün diliyle; üretim faaliyetinin gerçekleşmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir. Bunlar; emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbistir. Bu faktörlerden müteşebbis dışında olanlar; kiralanabilir, yani emek için ücret, sermaye için faiz, doğal kaynaklar için de rant ödenip, bunlar elde edilebilir.

İş dünyası, tam olarak belirli bir alan olmasa da inşaat, üretim, danışmanlık, perakendecilik gibi alanlar liderler için bir bilgi düzeyinin olmasını gerektirmektedir. Yöneticiler, kendileri için topladıkları bilgiyi değerlendirebilecek uzmanlığa sahip değillerse, etkili şekilde liderlik yapamazlar. Mantıklı fikirler sunan çalışanlar ödüllendirmeli, onların çalışma saatlerine, esneklik getirmelidir. Çalışanların, yaratıcı olmaları teşvik etmelidir. Başarılı çalışanlara, şirketten hisse vermelidir.

Malcom Gladwell’e göre üç ana çeşit insan tipi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Bağlayıcılar (Connectors),
 • Yetenekliler (Mavens) ve
 • Satıcılar (Salespersons).

Bağlayıcılar, geniş çevreleri olan, hemen her kanatta bir tanıdığı olan kişilerdir. Yetenekliler, çevresindekileri sürekli bilgi ile donatan bireylerdir. Satıcılar ise ikna kabiliyeti çok yüksek olan karizmatik bireylerdir. Hangi kategoride olduğunuza karar vererek, bir değer yaratmalı ve markalaşma yoluna gitmelisiniz.

İş Kurmadan Önce Kendinizi Sorgulayın

 • Kendi işiniz için, kendi sermayenizi riske atmaya hazır mısınız?
 • Herkesin gözünde, bir başarısızlık örneği olarak algılanacak olmanız, sizi rahatsız eder mi?
 • Satış yapmayı istiyor musunuz?
 • Risk alabilme kapasiteniz yeterince yüksek midir?

İş Yönetimi Size Uygun mu?

İşletmecilik, herkesin yapabileceği bir şey değildir. Sizin için en mantıklı hareket; güçlü ve zayıf yönlerinizi tahlil etmek, sonra da kendinizi tipik bir girişimciyle karşılaştırmaktır. Böylelikle girişimciliğin, karakterinize uygun olup-olmadığını anlayabilirsiniz.

Girişimci olmak, kariyeriniz boyunca verdiğiniz kararlardan sadece bir tanesidir. Bu yüzden yapmanız gerekenleri yaparak, ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi listeleyin, sonra da girişimciliğin sizin için en doğru yol olup olmadığına karar veriniz.

Girişimcinin, Mevcut Bir Şirkete Yatırım Yapmadan Önce; Firmanın İflas Durumunu Sorgulaması Gereklidir

Amacınıza, düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde ulaşmak için; yeni bir işe girişmek yerine, var olan bir işletmeyi veya hissesini satın alabilir ya da ona yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, Altman’ın İflas Formülünü kullanarak, firmanın iflas durumunu ortaya çıkartmalısınız. Bu herkesin yapabileceği, son derece kolay bir hesaplama yöntemidir. Şirket, sağlıklı durumda değilse (yani Z değeri 3’ten küçükse); bu şirkete yatırım yapmamalısınız.

Altman’ın Z Değeri, bir şirketin iflasa yakınlığını görmemizi sağlayan ve bilimsel dayanağı olan bir araçtır. New York Üniversitesi’nde görevli olan akademisyen Edward Altman tarafından, 1968 yılında ortaya atılan bu teori, bir şirketin, içerisinde bulunduğu mali sıkıntıyı ölçümleyip, iflasa yakınlığını ortaya koymaktadır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren şirketler için hazırlandığından dolayı; ulaştırma, haberleşme ya da bankacılık gibi sektörlerde uygulanamaz.

Z = 1.2 T1 + 1.4 T2 + 3.3 T3 + 0.6 T4 + 0.999 T5

Bu formülde;

T1= Çalışma sermayesi / Toplam Varlıklar: Bu şirketin büyüklüğü ile likit varlıkları arasındaki ilişkisini

T2= Alıkonmuş karlar / Toplam Varlıklar: Bu rasyo, şirketin köklülüğü ve gelir yaratma becerisini,

T3= Faiz ve vergi öncesi kar / Toplam Varlıkları: Şirketin operasyonel karlılığını,

T4= Toplam Piyasa Değeri / Toplam Yükümlülükler: Piyasanın bakış açısını da dikkate alarak şirketin değerine olan algıyı,

T5= Toplam Satışlar / Toplam Varlıklar: (Bilindiği gibi) varlık devir hızını ortaya koymaktadır.

 

Formülde belirtilen değerler, kamuya açık olarak yayınlanır. Elde edilen Z değeri firmanın durumunu gösterir.

Eğer Z-değeri;

>2.99 ise şirket güvenli alanda olup, sağlıklı bir durumdadır.

1.81<Z<2.99 ise şirket gri alandadır, borçlanmada tehlikeli bir duruma doğru gidiş vardır.

<1.81 ise şirket sıkıntı alanındadır, önemli kredi sorunları vardır, şirketin iflas beklentisi vardır.

Girişimci, Bir İş Kurmadan Önce; Aşağıdaki Hususları Sorgulamalıdır:

 • Piyasanın durumu ve pazarın yapısı,
 • Müşteri durumu, pazarlama metodu, reklam,
 • İşletme girdilerinde sürekliliğin sağlanması,
 • İşletme giderlerini (hammadde, personel, enerji, rant, iletişim, ikmal vb. gibi) karşılayacak nakit akışının sürekliliği,
 • Süreçleri aksatmadan yürütecek ve sürekliliği olan bir çalışma ekibi,
 • İşletmenin; insan, malzeme, para, zaman ve diğer kaynaklarını etkin bir şekilde nasıl yönetileceği.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Çevik Ekipler ve Çevik Anlayış: Oyunda Sürdürülebilirliğin Esası

Çeviklik, işletmelerin gelecek argümanlarını dinamik tutmayı sürdürülebilir kılan bir anlayıştır. Müşterilerle yoğun işbirliği kurma ve geliştirme birlikte/eş-zamanlı öğrenme yoluyla...

Kurumlarda Dönüşümcü Liderin Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Literatür...

Teknik Şartnameye Uygunluğun Katalogda İşaretlenmesi Gerekir Mi?

Mehmet ATASEVER  Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Katalog, Ürün Özelliği, İşaretleme,...

2021, SATIN ALMA UZMANLARI İÇİN NASIL GEÇİYOR?

Hayatın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da belirsizliklerle dolu bir 2020 yılını geride bıraktık. Satın alma ve tedarik...

İşçinin fazla çalışma yapmamasını haklı kılan bir neden yoksa, fazla çalışmaya katılmaması haklı fesih nedeni midir?

Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati...

İTO Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 15 Nisan 2021

15 Nisan 2021 İSTANBUL TİCARET ODASI Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 14.00 – 14.15 Açılış Konuşması İstanbul...

Döviz Kuru ve Faizin Yüksekliği İthalatı Nasıl Etkiler?

İTHALAT Çok basit tanım ile yurt dışından satın aldığımız mallar şeklinde açıklayabiliriz. Ülkemizde olmayan veya mevcudiyeti az olan malların yurt...

Müzakere ve Pazarlık Yönetimi – TEST –

YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Pratik çalışma daha fazla talep ediliyor. Buyer Network Öğrenme Merkezi içerisinde şirket çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı...

Kurumlarda Doğru ve Etkin Karar Almanın Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Karar...

“Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” Belgesi Ekinde Pay Defteri Sunulmaması

Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; anonim şirket, pay defteri, ortaklık bilgileri ve...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın