İdari İşler & Satınalma Uzman ve Müdürü Aranıyor

Alım - Satım

Satınalma Dergisi
Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 12. YIL HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (546) 740 10 10

İdari İşler & Satınalma Uzman ve Müdürü Aranıyor

ANA FONKSİYON / MAIN FUNCTION
Satınalma ve İdari İşler süreçlerinin uygulanması.
Implementation of Procurement and Administrative processes.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR /
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Departmanlardan gelen satın alma taleplerini karşılamak,
 • To meet the purchase requests from the following departments,
 • Muhasebe müdürü tarafından satın alınması onaylanan girdilerin uygun fiyat, kalite şartlarında satın alınmasını sağlamak,
 • To ensure that the entries approved for purchase by the accounting manager are purchased on favorable price, quality terms,
 • Satın alınacak malzemeleri Onaylı Tedarikçi listesindeki tedarikçiler aracılığı ile yapmak,
 • To make the materials to be purchased through the suppliers in the Approved Supplier list,
 • Satın alma tekliflerini almak,
 • Getting a purchase offer,
 • Satın alma siparişlerini vermek, siparişlerin takibini yapmak,
 • Placing purchase orders, follow-up orders,
 • Tedarikçi performans değerlendirmesini yapmak,
 • Conducting a supplier performance assessment,
 • Satın alma yapılabilecek muhtemel tedarikçileri belirlemek,
 • Identify possible suppliers from which a purchase can be made,
 • Tedarikçi değerlendirme konusunda yöneticisi ile işbirliği yapmak ve performans raporları hazırlamak,
 • To cooperate with the manager on supplier evaluation and to prepare performance reports,
 • Yaptığı işlerle ilgili gerekli kayıtların oluşturulmasını ve muhafazasını sağlamak,
 • To ensure the creation and preservation of the necessary records related to his work,
 • Departmanı ile ilgili istatistik çalışmaları yapmak,
 • To carry out statistical studies related to the Department,
 • Tedarikçi firmalarla araç ve teknik alt yapı bakım anlaşma şartlarını düzenlemek, onaylamak,
 • To arrange and approve the terms of the vehicle and technical infrastructure maintenance agreement with the supplier companies,
 • İdari işler departmanına şirketler tarafından iletilen ihtiyaç taleplerini kontrol etmek, şirket politikasına uygun olanları onaylamak, yetkisini aşan harcamalar için muhasebe müdüründen onay almak,
 • To check the requests for needs submitted by the companies to the administrative affairs department, to approve those that comply with the company’s policy, to obtain approval from the accounting manager for expenses that exceed his authority,
 • Şirket araçlarının yönetiminden sorumlu olmak, kullanacakların prosedürlere ve yönetmeliklere uygun şekilde davranmasını denetlemek,
 • To be responsible for the management of the companies vehicles, to supervise the behavior of those who will use them in accordance with the procedures and regulations,
 • Şirket yetkilileriyle beraber araçların güzergah ve sevkiyat planlamasını yaparak araçların azami verimde kullanılmasını sağlamak,
 • To ensure that the vehicles are used with maximum efficiency by planning the route and shipment of the vehicles together with the company officials,
 • Fayda, maliyet analizleri ile araç filosunun günün gereklerine uygun hale getirilmesi çalışmalarını yürütmek, raporlamak,
 • To carry out and report the works of making the vehicle fleet in accordance with the requirements of the day with cost benefit, cost analysis,
 • Araçların güvenliğinden sorumlu olmak, finansal performansını düzenli aralıklarla muhasebe müdürüne raporlamak,
 • To be responsible for the safety of financial instruments, to report its financial performance to the accounting manager regular intervals,
 • Araç, teknik cihazlar, bina ve tesisatların koruyucu bakım, onarım, ve yenileme faaliyetlerini, ısı, enerji kaynaklarını yönetmek,
 • Managing the preventive maintenance, repair, and renovation activities of vehicles, technical devices, buildings, and installations, heat, and energy resources,
 • Kurye ve ulaştırma hizmet faaliyetlerini organize etmek. Gerekli tedbiri almak ve uygulamak,
 • To organize courier and transport service activities. To take and implement the necessary measures,
 • Şirkette bulunan bütün araç ve genel kullanım malzemelerinin kontrol ve denetimini yapmak,
 • To carry out control and inspection of all vehicles and general use materials in the Company,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği işyeri kurallarına uymak,
 • Comply with workplace health and safety workplace rules,
 • Gerekli görülen eğitimlere katılmak.
 • Attend the trainings deemed necessary.

İlgilenen adaylar özgeçmişlerini egitim@satinalmadergisi.com adresine iletebilirler.
İnsan Kaynakları iş ilanlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz yayınlanmaktadır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds