İş Hayatında Sosyal Medya Tükenmişliği ve Stanford Ördek Sendromu

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olmuş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde İletişim alanında tamamlamıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında “Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” lisans düzeyinde “İş Yaşamı İngilizcesi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Pazarlama” alanlarında dersler veren Gür Omay’ın Pazarlama, “Sağlık Turizmi, Sağlık İletişimi”, “Dijital Platformlar”, “Dijital Emek”, “Tüketim Toplumu” ve “Çalışma Yaşamında Kuşaklar” konularını ele alan uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

İş hayatını etkileyen çeşitli süreçler içinde dijitalleşme kuşkusuz büyük bir yer tutmaktadır. Dijitalleşmenin getirdiği yeni iletişim ortamları hayatımızı derinden etkilerken, yeni kavramlar ve yeni süreçlerle kişileri tanıştırmaktadır. Bunlardan biri de yeni medyadır. Yeni medya gelişen dijital teknolojiler sayesinde oluşturulan web siteleri, sosyal medya ağları ve aplikasyonlar gibi yeni uygulamaları içeren eşzamansız, etkileşimli, dijital,  sınırsız etkileşimi sağlayan yeni mecralardır. Bu mecralarda oluşan çoklu ortam  (multimedya) bütün mecraları bir araya toplama özelliğine sahiptir. Yeni medya kullanıcıları içerik üretimi, zaman sınırsızlığı ve mekânsal bağımsızlık açısından geleneksel medya kullanıcılarından ayrılırken, geleneksel medya kullanıcılarına göre daha fazla yeni medyaya bağımlı hale gelmişlerdir.  Çünkü yeni medya zaman ve mekândan bağımsız olarak kullanıcıya özgürlük ve içerik üretimiyle de interaktiflik vadetmektedir. Tüm bu inovatif özellikleri bünyesinde barındıran yeni medya uygulamaları dijital bağımlılıkları da ortaya çıkartmıştır.

Sosyal medya bağımlığı da bunların en önemlilerinden biridir. Yeni medyanın zamansızlık, mekân bağımsızlık, interaktiflik gibi özellikleri kullanıcıları kendisine çekmekte ve bunun sonucunda bağımlılık geliştirmelerine neden olmaktadır. Sosyal medya kullanımının yoğun bir biçimde enformasyon bombardımanına neden olması ve bu durumun bireylerin stres düzeyini arttırıp hem fiziksel yorgunluğa hem de duygusal tükenmeye neden olduğu gözlenmektedir. Buna bağlı olarak da Sosyal Medya Tükenmişliği kavramı gündeme gelmiştir.

Sosyal medyanın yoğun bir biçimde kullanılmasının uyku kalitesinin bozulması, öznel mutluluğun azalmasına neden olduğu ileri sürülmekte ve yine sosyal medya kullanımının kaygı ve depresyon ile ilişkilendirildiği görülmektedir.

Sosyal medya tükenmişliğinin kişiler üzerinde aşırı yüklenmeye neden olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin fiziksel yorgunluk, can sıkıntısı, tükenmişlik, kayıtsızlık ve düşük ilgi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, karar almakta ve sorunlarla başa çıkmakta zorlanma gibi sonuçlara neden olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında erteleme sorunlarına, odaklanma eksikliğine ve geçici hafıza kaybına da neden olabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır (Zhang vd., 2021: 2).

Sosyal Medya Tükenmişliği, duygusal tükenmenin temel unsurları arasında sayılmaktadır. “Duygusal tükenme”, bireyin zaman ve güç gibi kaynaklarını sosyal medya için harcamasına neden olmaktadır. Tüm bu süreçlerde kişinin diğer sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından olumsuz yönde etkilenmesinin büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla,  sosyal medya bir sosyal karşılaştırma aracı haline gelmektedir. Ayrıca gerek sosyal medya kullanımının gerekse de sosyal karşılaştırmanın doğrudan doğruya çalışma yaşamındaki tükenmişlikle de ilişkisi olduğuna yönelik araştırmalar da mevcuttur (Han vd., 2020).

Sosyal medyanın bir diğer etkisi, kullanıcılardaki kıskançlığı, hasedi ve kaygıyı besleyebilme ve insanları psikolojik anlamda yıpratma gücü ile kendisini göstermektedir (Liu ve Ma, 2020). Bu anlamda sosyal medya kullanıcılarının başarılı ve mutlu yaşamları olduğu yönünde paylaşım yapma eğilimlerinin bulunduğu görülmektedir (Omay ve Gür Omay, 2022: 14).  Bu durum Stanford Üniversitesi öğrencileri arasında kullanılan “ördek sendromu” (Duck Syndrome) ya da “çirkin ördek yavrusu sendromu” (The Ugly Duckling Syndrome) deyimleri (Stanford University, 2008: 14)  olarak kavramlaştırılmıştır.

Stanford Ördek Sendromuna göre sosyal medyada gördüğümüz eğlenceli ve pırıltılı paylaşımlar bir ördeğin suda yüzüşü gibi zahmetsiz ve tasasız bir hayatı resmetmektedir. Suyun altında ördeğin yüzmek için harcadığı çaba görülmemektedir. Sosyal medya yansıttığı dünyada gerçekleri değil, yanılsamaları göstermektedir sadece. Ne var ki bu yanılsamalar sosyal medya kullanıcılarını olumsuz etkilemekte bir yandan sosyal medya bağımlığı geliştirirken, diğer yandan da sosyal medya tükenmişliğine neden olmaktadır.  Sosyal medya tükenmişliği çalışma hayatına da yansıyarak, duygusal tükenme, fiziksel yorgunluk, can sıkıntısı, tükenmişlik, kayıtsızlık ve düşük ilgi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, karar almakta ve sorunlarla başa çıkmakta zorlanma gibi yarattığı sorunları iş yaşamına da taşımaktadır.

 Dr. Esma Gültüvin GÜR OMAY

Kaynakça:

Han, R., Xu, J., Ge, Y. and Qin, Y. (2020), “The Impact of Social Media Use on Job Burnout: The Role of Social Comparison”, Frontiers in Public Health, 8.

Liu, C. and Ma, J. (2020), “Social media addiction and burnout: The mediating roles of envy and social media use anxiety”, Current Psychology, 39, pp. 1883-1891.

Omay, U. ve Gür Omay, E. G. (2022), Tükenmişlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 24(1), 5-19.

Stanford University (2008), “Student Mental Health and Well-Being”, Task Force Report, Çevrim içi: https://stacks.stanford.edu/file/druid:pb321zj7538/report.pdf, Erişim tarihi: 19.07.2022.

Zhang, S., Shen, Y., Xin, T., Sun, H., Wang, Y., Zhang, X. and Ren, S. (2021), “The development and validation of a social media fatigue scale: From a cognitive-behavioral-emotional perspective”, PLOS ONE, 16(1), pp. 1-16.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın