İşletme Gözünün İşlevsel Bozukluğu: Miyopi

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 9. YIL Aylık Düzenli Basılı ve E-Dergi (Apple, Google Play, Dergilik). HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (0212) 509 56 56 Banner, Reklam, Advertorial ve Röportajlarınızla Karar Vericilere Yakın Olun.

İnsan için stratejik bir organ olan “göz” sadece tıbbi anlamda görme olgusunun gerçekleşebilmesi işlevselliği olmamakta; Aristoteles ve Porphry gibi antik düşünürlerin ifadesi ile strateji üreten insansı bir varlık olarak nitelenmektedir. Dolayısıyla gözün görememesi tıbbi anlamının ötesinde anlamlar taşımaktadır. Tıbbi anlamında miyopi; gözün fiziksel sağlığına bağlı olarak işlevini tam olarak yerine getirememesi ve nesneleri görmede yaşadığı güçlük olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir anatomik sorun işletmelerin sorunlarını ve fırsatlarını ifade etmede kullanıldığında işletmelerde miyopi olgusu ortaya çıkar.

İlk olarak “Maurizio Catino” tarafından işletmelerde yaşanan ve sektörel tahmindeki yetersizliklere bağlı olarak bir algı olarak nitelenen miyopi; işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları için stratejik nitelikte bir konudur. Miyopi bir işletmedeki iş/işletmecilik sistemini farkında olmadan bozan bir durumdur. Bu durum çalışanların rutin bir seyir içinde iş yapmalarından kaynaklanmakta bireysel, örgütsel ve sektörel olarak en açık sorunların ya da fırsatların görünmediği bir duruma dönüşmektedir. Aslında miyopi işletme içerisinde hataların, yanlışların ve tehditlerin çalışanlar tarafından algılanmasındaki zafiyettir. Rutin faaliyetler içerisinde olan/olası sorunlar görünmemekte veya görmekten imtina edilir duruma gelinmektedir. Belli bir süre sonra imtina etme rutinliği bozmamaya, iş akışını zedelememeye ve olan durumda devam etmeye evrilmektedir. Bu evrilme ile işletme için bir saplantı oluşmakta ve kendi mevcut gerçekliğini kendisi sanmakta, bu durumu sürdürmeyi istemekte ve zamanla kendilerinin en iyi olduğunun gerçek(siz)liğine kapılmaktadır.

İşletmelerin miyopiden kurtulmak için onu yönetmeleri gerekmektedir. Miyopinin yönetilmesinde işletmelerin zekalarını aktif kullanmaları gerektiği, etkin bir iletişim sisteminin kullanılması zorunluluğu ya da örgütsel öğrenmenin sürdürülebilirliği önemsenmektedir.  İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratabilmek için içlerindeki miyopiden bu şekillerde arınmaları ve/veya miyopiyi pozitiflemeleri gerekir. Böylelikle işletmeler kendi içlerinde yaşadıkları yetersizlikleri gidermeye yönelik davranış sergileyebilecek, yöntem ve uygulamalarındaki hataları keşfedip yönetebilecek ve çevresel fırsatları algılayabileceklerdir. Ancak bu konuda net bir reçete ve tüm işletmeler için ortak bir çerçeve çizmek olanak dahilinde değildir. Nitekim miyopi her işletme için farklı öncüllerle ele alınabilmekte, süreçte farklı şekillerde işlemekte ve sonuçları da farklı olabilmektedir.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Catino, M. (2013). Organizational Myopia: Problems of Rationality and Foresight in Organizations. UK-Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kaplan, M. (2021). Örgütsel Miyopi. Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji. (Edi. Mehmet Sağır, Leyla Erat ve Aslı Uğur Aydın). İstanbul: Beta Yayınları. (ss.269-279).

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Değer Tabanlı Yönetim

Değer köken olarak ticaret anlamına gelen “valere” kelimesinden türeyen ve genel anlamında ürünün kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki...

Marka Konumlandırma Stratejileri

“Dünya gerçekler dünyası değil; algılamalar dünyasıdır.” Gözde Mert Marka yaratma sürecinde ana amaçlardan biri rakiplerden farklılaşmaktır. Bu aşamadaki esas unsur;...

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Fiziki (Klasik) Geçici Teminat Mektupları Kullanılabilir Mi?

Anahtar Kelimeler; e -ihale, geçici teminat mektubu, e-gtm, e -teklif Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,...

Satınalma Dergisi Haziran 2021, Yıl:9, Sayı: 102

Satınalma Dergisi Haziran 2021, Yıl:9, Sayı: 102 Prof. Dr. Murat Erdal Editör Yazı: Değerli yöneticiler,  Tüm dünyada yoğun aşılama birlikte ekonomiler hızla normale...

Borçlu Şirketlerde Finansman Gider Kısıtlaması ve Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi İmkânı

2013 yılında hayatımıza giren fakat oranı belirlenmediği için firmaların pek hissetmediği, %10 olarak belirlenen oranı duyunca tüm mükelleflerin kısa...

Bir dönem kısmi süreli bir dönem de tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalıdır?

Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda...

İhracatçı Akreditife Ne Kadar Güveniyor?

İHRACATÇI VE AKREDİTİFE GÜVEN Net bir dille söylemek gerekirse ihracatçının akreditife duyduğu güven, ithalatçıya duyduğu güven ile kıyaslanmayacak derecede fazladır....

Dış Ticaret Müzakereleri ve Pazarlık

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI çerçevesinde İŞ HAYATINDA PAZARLIK YÖNETİMİ VE TAKTİKLER GENEL ÇERÇEVE yazı dizimize başlamıştık. Bu kapsamda müzakere ve pazarlık...

Kişiye Özgü-İdiosinkratik Sözleşmeler

Kişiye özgü (İdiosinkratik-I-Deals) sözleşmeler; işletme ile işgören arasında karşılıklı yarar, gönüllülük ve bireysel müzakereler yoluyla yapılan sözleşmelerdir. İlk olarak...

İşletmeler ve Tüketiciler Açısından Yeniliklerin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu 2007...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın