Sorumluluk Sigortaları Hakkında Her Şey

Satınalma Destek Hizmeti: ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 10. YIL HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (546) 740 10 10

Değerli Satın almacılar,
Varlıklarımıza ait sigortaları nasıl yaptıracağımızı önceki sayılarımızda işlemeye çalıştık. Bu yazımızda sorumluluk sigortaları neler ve nasıl yaptırılmalı bunları inceleyeceğiz.
İşyerinizde bir kaza oldu çalışanlarınız yaralandı. Kazadan sorumlu tutulduğunuz için işçilerin tedavi masraflarını, maddi manevi tazminatlarını karşılamak zorundasınız. Müşterinizin size işlemek için gönderdiği mallar işyerinde çıkan yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi, müşterinizin zararını karşılamak zorundasınız. Otelinize müşterileriniz yemekten zehirlendi, müşterilerin maddi manevi tazminatlarını karşılamanız gerekir. Mal taşıması yapıyorsunuz malı taşırken kaza yaptınız müşterinizin zararını karşılamak zorundasınız. Güvenlik hizmeti veriyorsunuz, personeliniz uyuduğu için hırsızları fark etmedi, çalınan malı karşılamanız isteniyor. Şirketin üst düzey yöneticisisiniz aldığınız bir karar nedeniyle şirketiniz zarara uğradı, ortaklar sizden bu zararı karşılamanızı istiyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün.

sorumluluk sigortaları
Bir kişi yada kurum bir başkasına zarar verir ise bu zararı gidermekle yükümlüdür. Başkalarına verilen zararlar bazı durumlarda ciddi bedellere ulaşabilmektedir. Bu bedellerin ödenmesi kişi yada kurumlara ciddi maddi külfet getirmekte, bazen mal varlıklarının kat be kat üzerine çıkabilmektedir. Bu durumdan kaçınmak için sigorta zorunlu olarak devreye sokulmalıdır.
Sorumluluk sigortaları, 3. şahıslar tarafından sigortalıya yöneltilen ve sigortalının sorumlu olduğu zararları karşılamak üzere yapılır.
Sorumluluk sigortaları bedeni ve maddi zararları karşılamak üzere, olay başı ve yıllık limitler üzerinden yapılmaktadır. Örneğin bedeni zararlar kişi başı 50.000 TL olay başı 100.000 TL yıllık 500.000 TL olarak belirtilmiş ise bir kişi için en fazla 50.000 TL, bir olayda en fazla 100.000 TL, yıllık kaç olay olursa olsun en fazla 500.000 TL sorumluluk zararı sigortacı tarafından karşılanır.
Diğer sigortalarda olduğu gibi sorumluluk sigortalarında da ciddi hatalar yapılmakta. Pratikte karşılaştığımız 3. şahıs sorumluluk sigortası sözleşmede ( poliçede) belirtilmiş ise sorumluluk risklerinin sigortacı tarafından üstlenildiği algısını yaratıyor. Hasar olunca da biz eksperler hasarın neden ödenmediğini anlatmaya çalışıyoruz.
Yaşadığım bir örnek; Temizlik hizmeti veren çok çalışanlı bir firmanın 5 yıldızlı bir otelde temizlik hizmeti veren personeli, lobide temizlik sırasında hata ile yangın fıskiyesini çalıştırınca otelin lobisi ve alt katta bulunan diskoya ait elektronik cihazlar zarar görmüştü. Temizlik firması bu tür zararlar için 3. şahıs sorumluluk sigortası yaptırdığını, acente arkadaşımızda yaptığını sanıyordu ama zarar karşılanmadı çünkü 3. şahıs mali mesuliyet sigorta genel şartlarına göre hizmet verilen yerde oluşacak zararlar istisna edilmişti (kapsam dışına çıkarılmıştı). Tabi şirket sahibi önce çok şaşırdı sonra öfkelendi, yaptığımız görüşme sonunda hatayı fark edip sonrasında ise zaman ayırıp bilgi alarak kendi risklerine uygun düzgün bir “Mesleki Sorumluluk Sigortası” yaptırdı. Dostluğumuz ise halen devam ediyor.
Sadece 3. şahıs sorumluluk sigortası almak ( genelde oldukça ucuzdur) sizleri genelde korumuyor. Sorumluluk risklerinin analizi yapılmadan alınan sigortalar yetersiz kalıyor.
Sorumluluk sigortasında risk analizi için öncelikle kime karşı sorumluluk taşıyoruz ve hangi olaylar nedeniyle sorumluluk taşıyoruz bunların belirlenmesi gerekiyor.
Faaliyetlerimiz, sorumlu olduğumuz kişilerin faaliyetleri ve varlıklarımız nedeniyle, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, 3. şahıslar, Devlet, resmi kurumlar, ortaklar, kısaca iletişimde bulunduğunuz herkese potansiyel olarak zarar verebiliriz.
Sorumluluk risk analizi yapmanın ve ardından sigorta yaptırmanın aşamalarını aşağıdaki soruların yanıtlarını arayarak bulabiliriz.
1- Sorumlu olacağımız kişi ve kurumlar kimlerdir?
2- Bu kişilere karşı hangi olaylar nedeniyle sorumlu olabiliriz?
3- Sorumlu olacağımız bedeller ne olabilir?
4- Bu risklerin hangilerini sigorta ettirmeliyiz?
5- Sigorta ettirdiğimiz risklerin istisnaları neler? Bu istisnalar nasıl sigorta edilebilir?
6- Sigorta sözleşmesindeki muafiyet, limit, müşterek sigortalar neler? Bu bedeller bize uygun mu?

Soruların yanıtlarını daha önce varlıklarımızın risk analizini incelerken yaptığımız gibi genişleyen bir tablo yardımı ile yapabiliriz.
Doğalgaz vanası üreten bir işletmemiz olsun Bu işletmenin sorumlu olacağı kişi ve kurumlar sorumluluk doğuracak faaliyetleri tablo ile inceleyelim.

engin özaydın - satınalma dergisi

engin özaydın

Yukarıda verilen tabloları geliştirerek sorumluluk risklerimizin analizini yapabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken sorumlu olacağımız kişi ve kurumların kimler olduğu, bu kişilere nasıl zarar verebileceğimiz ve verebileceğimiz zararlara hangi sigortaları yaptırmamız gerekeceği sorularına yanıt aramaya çalıştık. Bu soruların yanıtı için yukarıda oluşturduğumuz tablolar yol göstermesi ve sistematik yaklaşım için oluşturulan genel tablolardır. Bu tabloların şirketinize ait riskler için özel olarak oluşturulması ve şirketinizin özel durumu için ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Bu çalışmayı kendiniz yapabileceğiniz gibi uzman bir sigortacıdan da yardım alabilirsiniz. Özellikle risklere karşı yaptırılabilecek sigortaları ve bu sigortaların istinaslarının ( sigortacıların hasar ödememek için yaptıkları mızıkçılıkların) neler olduğunu belirlemek ve bu istisnaları kaldırmak için bir sigortacıdan yardım alınmasını tavsiye ederim.
Bu çalışmalar risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır. Çok önemli olan bir konuda risklerin maddi bedellerinin tahmini ve bu bedellere göre sigorta yaptırılmasıdır.
Sigortacılar işleri kolaylaştırmak için paket poliçe adı alında çok sayıda sigorta teminatını bir sözleşmede toplamayı severler. Paket sigortalar hem sigortacının hem sigortalının işlerini kolaylaştırır ama teminatların ve bedellerin doğru tespit edilmesi gerekir.
Sorumluluk sigortalarında genelde verilen bedeller sigortacıların inisiyatifine bırakılmaktadır. Sigortacılarda düşük bedelleri tercih etmekte, hasar meydana geldiğinde zarar sözleşmede belirtilen bedelden yüksek olduğunda (ki genelde yüksek olur) sigortalı zararın artan kısmını kendisi karşılamak zorunda kalır.
Sorumluluk sigortalarında da mal sigortalında olduğu gibi sorumluluk limitlerini sigortalının belirlemesi doğrudur. Örneğin şehir dışında, kendi bahçesi içerisinde, çevresi boş olan bir işletmenin komşularına yangın nedeniyle zarar vermesi söz konusu olmadığı için komşuluk yangın sigortası yaptırmasına gerek yoktur. Ama personelini servislerle taşıdığı için çalışanlarına karşı işveren mali mesuliyet sigortası yaptırmak, bu sözleşmeye personel taşıması risklerini ekletmek ve bu servislerde kaza olduğunda tüm çalışanların zararını karşılayacak büyüklükte bir teminat almak zorundadır. Daha somut olarak tanımlarsak, 40 kişinin taşındığı bir otobüs kaza yapıp, 40 personel yaralandığı ve ölümlerin olduğu bir kaza düşünüldüğünde işverenin yüklenmek zorunda kalacağı tazminatı karşılayacak bir sigorta bedeli belirlenmelidir.
Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Sorumluluk sigortalarında bedel herbir sorumluluk riski ayrı ayrı incelenip, olayı senaryolar oluşturularak bu senaryolara göre oluşacak zararlar öngörülmeli ve bedeller buna göre belirlenmelidir.
Örneğin cephe çatı kaplaması yapan bir firmanız olsun. Eskiyen bir çatıyı değiştirirken hizmet verdiğiniz bina ve tesise vereceğiniz zararlar için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmanız gerekir. Çatıyı açtığınızda yağmur yağarsa, yağmurun bina ve bina içindeki mallara vereceği zarar sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Sorumluk bedeli de binanın özellikleri, bina içinde bulunan malların değeri ve sudan olası etkilenme oranlarına göre belirlenmelidir.
Yukarıda yapmış olduğumuz tablolarda sigorta bedeli olarak belirttiğimiz sütunda sigorta bedelleri bu esaslara göre belirlenmelidir.
Esen kalın.

 

Engin ÖZAYDIN

Sigorta Eksperi

 

 

 

Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı – Logistech

Logistech, Sektörün Tüm Bileşenlerini Fuarizmir’de Buluşturuyor İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı; sektördeki tüm...

Kötü Niyet Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin, İşçinin Uğradığı Zararı İspatlaması Gerekir mi ?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın...

Amazon’un Türkiye’deki İlk Lojistik Üssü Açıldı

Amazon, Türkiye’ye olan bağlılığının bir göstergesi olan lojistik üssü ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacak. Amazon, Türkiye’deki satış...

“Çok İyi Konuşmak ya da Çok İyi Bir Dinleyici Olmak” İşin Sırrı Nerede ?

Bu konu üzerinde yıllarca tartışıldı ve günümüz çağında iyi bir dinleyici olmanın tüm şifreleri açtığı konusunda tüm evren mutabık...

Dış Ticarette Bankaların Yaptıkları Hatalar – III -Kredi Teminatı-

İHRACATÇI KREDİ TEMİNATI İÇİN NE VEREBİLİR ? İhracatçıların hammadde alımları ve yapacakları ihracatın finansmanını oluşturmak üzere bankalardan kullanacakları nakdi finansman...

Ya Sürdürülebilirlik İçin Uğraşasım Gelmiyorsa ?

Entropi: Dünyaya Yeni Bir Bakış / Jeremy Rifkin, Ted Howard / 1980 kitabını referans alıyorum, kendi notlarım italik dizilidir. 1980 yılında geleceğe...

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-Ticaret ve Arşiv Depolamaya Uygun

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-TİCARET ve ARŞİV DEPOLAMAYA UYGUN MEZANİN RAF Raf tipi, alan, yükseklik, kat sayısı, tonaj, gerçek...

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-TİCARET ve ARŞİV DEPOLAMAYA UYGUN MEZANİN RAF Sistem: Mezanin Raf Alan: 130 metrekare Yükseklik: 5 metre çift...

Nasıl Olurum ?

“Bugün dünden daha büyük nasıl olurum ?”… Bu farkındalık sorusunu daha önce hiç kendinize sordunuz mu? Bu soru şu anda sizin...

Zombi Şirketler

Bir İşletme, zamana ayak uydurmadan çevresinde olup biten değişimlere katılım sağlamadan ticari faaliyetlerine devam ediyorsa, Paydaşları () arasındaki menfaat...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın