Yeni Normal ve Sonrasında İnsan Kaynakları Yöneticisinin 6 Kritik Görevi

Dr. Mehmet KAPLAN
Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

Dr. Mehmet KAPLAN-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yeni normal olarak nitelenen ve işletmecilik anlayışında kriz olarak ifade bulan süreçte genelde işletme yöneticilerinin özelde insan kaynakları yöneticilerinin bu süreçten etkin bir şekilde çıkmak ve sürecin sonrasında daha güçlü bir iş anlayışı oluşturmak için yapılması gerekenler aşağıdaki kritik görevlere göre önceliklendirilebilir;

  • (1) Sağlıklı iş ortamının entegrasyonu: İnsan kaynakları yöneticilerinin öncelikle yapmak zorunda olduğu unsur iş ortamının hijyenik koşullara bağlı olarak sağlıklı hale getirilmesidir. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimat ve yönetmeliklerinden yararlanılması daha sağlıklı ortamın sağlanması açısından önemlidir. İşgörenlerin sağlığı ile ilgili her türlü önlemler alınmalı, riskler en aza indirilmeli ve esneklik sağlanmamalıdır. Özellikle işgörenlerin ortak çalışma alanları, servis araçları ve yemekhaneler gibi alanlarda önlem alınmalı ve gerekli koşullar titizlikle sağlanmalıdır.
  • (2) İşgörenlerin Özlük Haklarının Korunması: İşletmeler güven sağlamak için insan kaynakları yöneticisiyle koordineli bir biçimde işgörenlerin özlük haklarının korunması yönünde kararlar almalıdır. Ücretlerle ilgili yasal koşulların sağlanması, yıllık izinlerin ve sosyal hakların korunması güven sağlayıcı unsurlardır. Böyle durumlarda insan kaynakları yöneticileri stratejik davranış geliştirerek örgütsel bağlılığı artırmak için işgörenin yanında durmalı ve işgörenleri oluşabilecek hak kayıplarından korumalıdır.
  • (3) Proje Odaklı Çalışmalar ve Destekler: İnsan kaynakları yöneticileri proje odaklı çalışmaları artırmalı ve farklı projelerin gelişimini desteklemelidirler. Özellikle yeni normale uygun proje arayışında yer almalı, üst yönetimle entegrasyonlu ve yeni çalışma koşullarına da uygun çeşitli kurumlardan destek alabilecek projeler geliştirmek için bir yönetim anlayışı geliştirmeleri gerekmektedir. KOSGEB kredileri, İŞKUR çalışma destekleri, kamu bankalarının destekleme kredileri ve devletin sağlayacağı diğer kolaylıklar bu noktada değerlendirilmelidir.
  • (4) Yoğun İletişim ve Stres Yönetimi: İnsan kaynakları yöneticilerinin işgörenlerle yoğun iletişim kurmaları ve belirsiz ortamdaki risklerden korunacaklarını onlara sürekli aşılamaları gerekmektedir. Böyle bir durumda yoğun iletişim stres seviyesini de azaltacaktır. Stres seviyesinin azaltılması ve etkin stres yönetimi sonucunda çalışanlarda oluşabilecek ve uzun vadeye dönüşebilecek sorunlar ortadan kalkacaktır veya azalacaktır.
  • (5) E-Yöneticilik Davranışı: İş süreçlerinin sanal ortamda yürütülebilmesi için insan kaynakları yöneticilerinin de farklı becerilere sahip olması gerekmektedir. Sanal ortamlarda insan kaynakları yöneticisinin teknoloji donanımının yüksek olması gerekir. Bu süreçte işgörenin performansı pragmatik başka bir ifadeyle sonuca dayalı olmalıdır. İşgörenlere yapacakları işler daha net olarak tanımlanmalı, süreçler ortaya konulmalı, iş süreleri ve sorumluluklar daha somut unsurlarla ifade edilmelidir. Performansın net olarak değerlendirebilmesi için yöneticilerin analitik zekaya sahip olması önemlidir.
  • (6) Kültürel Dokuya Dikkat: İlk beş maddenin etkili bir şekilde işlemesi ve sonuçların daha güçlü olabilmesi için toplumun ve işletmenin kültürel dokusuna dikkat etmek gerekir. Nitekim kültürden bağımsız bir uygulama her zaman olumsuz sonuçlar üretecektir. Bizim gibi duygusal, hoşgörülü ve şefkatli kültürel özellikleri yüksek toplumlarda insan kaynakları yöneticilerinin buna uygun ve bu durumun bilincinde hareket etmeleri gerekir.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eser(ler) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Susser, P. ve Tyso, T. (2020). What Are Companies’ Legal Obligations Around Coronavirus?. hbr.org. 04.03.2020.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Fransa’ya İhracatını 1 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için sektörde dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde...

Kahraman Faiz, Hain Dolar ve Kötü Enflasyon Ekonomi Arenasında

HAİN DOLAR Ne desem bu Dolar için bilmiyorum doğrusu. Ne Dolarla, ne de Dolarsız yapamıyoruz. Ülkemizin yurt dışı ödemeleri ve...

Müzakerelerde Gündemin Gücü – Pazarlık Taktikleri

“Müzakerelerde Gündemin Gücü” - PAZARLIK TAKTİKLERİ- Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Müzakere...

Lojistik Sektörünün Sınavı Dönüşüm

KPMG Türkiye, pandeminin etkisiyle geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşayan taşımacılık ve lojistik sektörünü inceledi. Uzun vadedeki güçlü...

Veriye Dayalı İşletme Yönetimi

Dr. Mehmet Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri dayalı işletme yönetimi; işletmecilik sürecinde fırsatların tanınması, geliştirilmesi ve değerlendirilip uygulanmasında mobil bilgi...

Kadının İnsan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Toplumsal...

KOZMETİK SEKTÖRÜ 5 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Pandemi sürecinde yaşanan değişimle beraber kozmetik sektörü hem iç pazarda hem de ihracatla büyümeye devam ediyor. Her yıl yüzde...

Teklif Mektubunda, Para Biriminin Yazıyla “Türklirası” Yerine “Türkirası” Olarak Yazılması

Anahtar Kelimeler; Teklif mektubu, para birimi, Türklirası, TL İtirazen Şikayet Konusu; teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak...

Yavaş Moda

Yavaş moda, 1980’li yıllarda tüm dünyaya yayılmaya başlayan hızlı moda anlayışına tepki olarak doğan yeni bir akım. Kıyafetlerin artık...

Perakendenin Geleceğine Işık Tutan Trendler YZB’de Belirleniyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından “Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) iş dünyasına ilham veren...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın