7420 sayılı Vergi Kanunu Yürürlüğe Girdi

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Şaban Küçük
Şaban Küçükhttp://www.taxia.com.tr
Taxia YMM ve Taxademy platformunun kurucusu olan Şaban Küçük, yerli ve yabancı firmalara mali danışmanlık hizmeti sunan bir ekibin başındadır. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği ve Strateji Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde master yapmış, Gazi Üniversitesinde Uluslararası Vergi konusunda doktoraya devam etmektedir. Mali danışmanlık kapsamında kurumlara vergi, mali teşvikler, YMM hizmetleri, gerçek kişilere yönelik vergi danışmanlığı, ekibiyle beraber ise Arge ve Teknokent, dış ticaret, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, ihtilaflı işler ve vergi dava süreçlerini yönetmektedir. ODTÜ ve Tobb Üniversitesi'nde vergi, kamu maliyesi ve ticaret dersleri vermiştir. 200'ye yakın çalışması hakemli ve normal dergilerde yayımlanmıştır. Tüsiad Vergi Çalışma Grubu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda İşbirliği Derneğinin aktif üyesidir. Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneklerinin (KİYED) Denetim Kurulu Başkanıdır. Maliye Müfettişleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) ve Uluslararası Finans Derneği (IFA) üyesidir.

7420 sayılı Vergi Kanunu Yürürlüğe Girdi 

Cumhurbaşkanı tarafından 28 Eylül 2022’de kamuoyuna açıklanan Torba Kanun TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. 9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede 7420 sayılı Kanun olarak yayımlandı.

Kanun’da Göze Çarpanlar

Yemekte Vergi İstisnası: Çalışanlara verilen yemek parasının vergilenmesinde Çalışılan günler için günlük 51 TL nakit olarak ödemeye de imkân verilmesi sağlanmıştır.

  • Görüşmelerden ve madde gerekçesinden anlaşıldığı şekliyle, yemek kartıyla çalışanlar için yemek hizmeti alınmaya devam edilebilecektir.
  • Söz konusu istisnanın bordro üzerinden doğrudan mı yoksa belge düzeni ve KDV indirimi açısından çalışanların işverene fiş/fatura ibrazı ile mi yürütüleceği konusunda Maliye tarafından bir Tebliğ çıkarılması gündeme gelebilecektir.

Yurt Dışında Çalışanlar İçin Vergi İstisnası: Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük 1 Aralık 2022)

Çalışanlara Vergisiz 1.000 TL Yardım: Pandemi sırasında bizim de önerdiğimiz çalışanlara verilecek bazı yardımların (doğalgaz, elektrik ve ısınma giderleri) vergi ve SGK priminden bağışık tutulması, (2023 Haziran sonuna kadar ilave olarak verilen aylık 1.000TL).

  • Bu tutar Damga Vergisi Kanunu’nda özel bir istisna öngörülmediği için gelir vergisi ve SGK priminden bağışık olacak ama damga vergisine tabi olacaktır.

Kur Korumalı Mevduatta Vergi İstisnası: Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnası 2023 için de uygulanabilecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanına geçici vergi dönemleri ve yıl sonunda uygulatma yetkisi verilmiştir. Ayrıca kurumlar yanında bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilecektir. (Bu kişiler açısından bu düzenleme 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.) Cumhurbaşkanı’na verilen yetki “kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar” denildiği için gerçek kişiler için bu yetkinin nasıl kullanılabileceği tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkabilecektir.

Turizm Ajansı Payları: Ayrıca Kanun ile Turizm Ajansını finanse etmek için alınan turizm paylarına ilişkin oranlarda iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Vergi İndirimi: Melek yatırımcı olarak bilinen bireysel katılım yatırımcısı indiriminin süresinin 2027 sonuna kadar uzatılması ve indirilebilir tavan tutarın 2023 yılı kazançlarından başlamak üzere artırılması söz konusu olmuştur.

Sermaye Azaltım Vergisi: Son yıllarda iyice karmaşık hale gelen sermaye azaltımında vergileme olup olmayacağını netleştiren düzenlemeler çok önemli. Bu konuda;

  • Özellikle gerekçeye göre işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve özsermayeyle finansmanın teşvik edilmesine ve sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinde nasıl bir vergileme yapılacağı hususu firmalar için önemli.

Şaban Küçük

Yeminli Mali Müşavir

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Akılcı Tahminler Rehberi

Hep bir sorgulamalar, hep bir tahminler, hep hep hep varsayımlar ve ihtimaller dünyasıdır iş hayatı. Devamlı bir şeyleri anlamak, fark...

Zaman Baskısı ve Yukarıdan Aşağıya Görsel Dikkat

Markaların, hedef kitlelerinin dikkatini çekebilmek için sıklıkla başvurduğu aşağıdan yukarı görsel dikkate ek olarak içsel, amaca odaklı gerçekleşen ve...

Nöropazarlama Uygulamalarının Sanayi Sektörüne Uyarlanması Nasıl Olur ?

Pazarlama Beyinde Başlar… Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinler arası bir yaklaşımla pazarlama alanında kullanılmasını...

Aşırı Düşük Kapsamında Belgelerin Sunuluş Şekli ?

İtirazen Şikayet Konusu;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale...

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 19. Kez 16-18 Şubat’ta Gerçekleşecek

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP...

Alüminyum & Demir-Çelik, Endüstriyel Fırınlar & Isıl İşlem & Döküm Sektörlerinde Personel Sıkıntısı

Değerli Sanayicilerimiz ve Kıymetli İşverenlerimiz, Milyonlarca dolar yatırımlar yaptık, fabrikalar kurduk, tesisleştik, makinalar ve teçhizatlar aldık. Borç aldık, kredi çektik,...

İşveren, İşçiye Tahsis Ettiği Aracı, Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi ile İzleyebilir mi ?

İşverenler, işyeri dışında yapılacak işlerini işçilerine tahsis ettikleri hizmet araçları vasıtası ile yürütmekte ve işçilerin kullandığı araçlara araç takip...

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – New Sales Mindset –

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI - New Sales Mindset - Son Başvuru: 8 ŞUBAT 2023 Program Süresi: 60 Saat (5 Hafta sonu Online...

Makine Sektörü 2022 Yılını 25,3 Milyar Dolar İhracatla Tamamladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2022 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı...

Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat İşlemlerinde ATR Dolaşım Belgesi ve Ek Mali Yükümlülük

Yazımızın konusu 2012/35 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında, GTS ülkelerinden ek mali yükümlülüğe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın