7420 sayılı Vergi Kanunu Yürürlüğe Girdi

Alım - Satım

Şaban Küçük
Şaban Küçükhttp://www.taxia.com.tr
Taxia YMM ve Taxademy platformunun kurucusu olan Şaban Küçük, yerli ve yabancı firmalara mali danışmanlık hizmeti sunan bir ekibin başındadır. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği ve Strateji Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde master yapmış, Gazi Üniversitesinde Uluslararası Vergi konusunda doktoraya devam etmektedir. Mali danışmanlık kapsamında kurumlara vergi, mali teşvikler, YMM hizmetleri, gerçek kişilere yönelik vergi danışmanlığı, ekibiyle beraber ise Arge ve Teknokent, dış ticaret, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, ihtilaflı işler ve vergi dava süreçlerini yönetmektedir. ODTÜ ve Tobb Üniversitesi'nde vergi, kamu maliyesi ve ticaret dersleri vermiştir. 200'ye yakın çalışması hakemli ve normal dergilerde yayımlanmıştır. Tüsiad Vergi Çalışma Grubu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda İşbirliği Derneğinin aktif üyesidir. Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneklerinin (KİYED) Denetim Kurulu Başkanıdır. Maliye Müfettişleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) ve Uluslararası Finans Derneği (IFA) üyesidir.

7420 sayılı Vergi Kanunu Yürürlüğe Girdi 

Cumhurbaşkanı tarafından 28 Eylül 2022’de kamuoyuna açıklanan Torba Kanun TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. 9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede 7420 sayılı Kanun olarak yayımlandı.

Kanun’da Göze Çarpanlar

Yemekte Vergi İstisnası: Çalışanlara verilen yemek parasının vergilenmesinde Çalışılan günler için günlük 51 TL nakit olarak ödemeye de imkân verilmesi sağlanmıştır.

  • Görüşmelerden ve madde gerekçesinden anlaşıldığı şekliyle, yemek kartıyla çalışanlar için yemek hizmeti alınmaya devam edilebilecektir.
  • Söz konusu istisnanın bordro üzerinden doğrudan mı yoksa belge düzeni ve KDV indirimi açısından çalışanların işverene fiş/fatura ibrazı ile mi yürütüleceği konusunda Maliye tarafından bir Tebliğ çıkarılması gündeme gelebilecektir.

Yurt Dışında Çalışanlar İçin Vergi İstisnası: Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük 1 Aralık 2022)

Çalışanlara Vergisiz 1.000 TL Yardım: Pandemi sırasında bizim de önerdiğimiz çalışanlara verilecek bazı yardımların (doğalgaz, elektrik ve ısınma giderleri) vergi ve SGK priminden bağışık tutulması, (2023 Haziran sonuna kadar ilave olarak verilen aylık 1.000TL).

  • Bu tutar Damga Vergisi Kanunu’nda özel bir istisna öngörülmediği için gelir vergisi ve SGK priminden bağışık olacak ama damga vergisine tabi olacaktır.

Kur Korumalı Mevduatta Vergi İstisnası: Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnası 2023 için de uygulanabilecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanına geçici vergi dönemleri ve yıl sonunda uygulatma yetkisi verilmiştir. Ayrıca kurumlar yanında bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilecektir. (Bu kişiler açısından bu düzenleme 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.) Cumhurbaşkanı’na verilen yetki “kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar” denildiği için gerçek kişiler için bu yetkinin nasıl kullanılabileceği tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkabilecektir.

Turizm Ajansı Payları: Ayrıca Kanun ile Turizm Ajansını finanse etmek için alınan turizm paylarına ilişkin oranlarda iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Vergi İndirimi: Melek yatırımcı olarak bilinen bireysel katılım yatırımcısı indiriminin süresinin 2027 sonuna kadar uzatılması ve indirilebilir tavan tutarın 2023 yılı kazançlarından başlamak üzere artırılması söz konusu olmuştur.

Sermaye Azaltım Vergisi: Son yıllarda iyice karmaşık hale gelen sermaye azaltımında vergileme olup olmayacağını netleştiren düzenlemeler çok önemli. Bu konuda;

  • Özellikle gerekçeye göre işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve özsermayeyle finansmanın teşvik edilmesine ve sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinde nasıl bir vergileme yapılacağı hususu firmalar için önemli.

Şaban Küçük

Yeminli Mali Müşavir

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds