Firma Adına Düzenlenmeyen Belgenin Sunulması ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan ……………………..  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen TS 12040 standardına uygunluk belgesinin isteklinin kendi adına düzenlenen belge olmadığı, …………………….. San. Tic. A.Ş. adına düzenlenen belgenin beyan edildiği, ihale dokümanında işin ifası sürecinde altyüklenici dahi çalıştırılamayacağı dikkate alındığında, ihale ile ilişkisi olmayan bir şirkete ait belgenin yeterlik kriteri olarak beyan edilmesinin mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ile …………………. San. Tic. A.Ş. arasında yapılan yetkili servislik sözleşmesinin İdari Şartname’de istenilen belgeler niteliğini taşımadığı, bu durumun temel ilkelere aykırı olduğu, idarece şikayet başvurularına verilen cevabın yasal dayanaktan yoksun olduğu, söz konusu isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerini sağlamamasından dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

18.10.2023 tarihli ve 2023/UH.I-1338 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan incelemede, İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde isteklilerin TS 12040 standardına uygun belgesinin ve yetki belgesinin beyan edildiği, fakat idarenin talebi üzerine sunulan yetki belgesi incelendiğinde “………………Kesintisiz Güç Kaynakları Yetki Belgesi …………………. Ele. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bu belge ile ………………. Kesintisiz Güç Kaynakları’na 01.01.2023 ile 01.01.2024 tarihleri arasında Teknik Servis ve Satış Hizmeti vermeye yetkili kılınmıştır.” ifadesinin yer aldığı, söz konusu yetki belgesinin TS 12643 “Yetkili Servisler- Kesintisiz Güç Kaynakları- Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren” hizmete ilişkin olduğu, TS 12040 “İş Yerleri- Akümülatör Satış ve Servis Yerleri- Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren” hizmetlerine ilişkin olmadığı görülmüştür.

Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu bağlamda ihale dokümanında sadece TS 12040 standardına uygunluk belgesini veya muadili uluslararası standarda uygunluk gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan edileceğinin düzenlendiği, söz konusu ihalenin kesintisiz güç kaynağı bakım ve arıza onarımı (yedek parça dahil) temini işi olduğu, bahse konu işin hizmet alımı olduğu ve işin niteliği dikkate alındığında TS 12040 standardına uygunluk belgesinin isteklilerin kendi adına olması gerektiği, ihale konusu iş kapsamında mal arzının söz konusu olmadığı, iş hizmete ilişkin olduğundan başkası adına düzenlenen standarda uygunluk belgesi ile ihale katılımın mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan TS 12040 standardına uygunluk belgesinin ihale istenilen yeterlik kriterini karşılaması adına ihaleye teklif veren istekli adına düzenlenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda TS 12643 ve TS 12040 standardına ilişkin belgelerin beyan edildiği, TS 12643 standardına uygunluk belgesinin isteklinin kendi adına düzenlendiği, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin kendi adına düzenlenen TS 12643 “Yetkili Servisler- Kesintisiz Güç Kaynakları- Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren” hizmete ilişkin standarda uygunluk belgesinin ve bu belgeye ilişkin yetki belgesinin (Kesintisiz Güç Kaynakları) beyan edildiği ve sunulduğu, söz konusu TS 12643 standardına uygunluk belgesinin ve yetki belgesinde yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, TS 12643 standardına uygunluk belgesinin söz konusu ihalede yeterlik kriterini sağladığı, fakat TS 12040 standardına uygunluk belgesinin …………………Elektronik San. Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenmediği anlaşıldığından söz konusu belgenin ihalede istenilen yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşılmıştır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds