İhracat İşlemlerinde Kur Riskinin Azaltılması

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir.

FORWARD – İLERİ TARİHLİ ALIM VEYA SATIM YAPMAK

FORWARD TANITIMI

Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek, sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir. Türkiye’de açık pozisyon risklerinin kapatılması veya yönetiminde, bankaların sıklıkla başvurduğu bir tekniktir. Forward döviz ticareti ile oluşturulan kaynak kur riskine karşı korunarak (hedging), yetkili devlet yönetim birimlerinin belirlediği sınırlar içinde özellikle bankaları net açık pozisyonları tutulabilmektedir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde yeni finansal araçlar, borçlanma maliyetinin azaltılması, borçlanma kapasitesinin artırılması, net nakit akımlarının artırılması,  mevcut varlık ve yükümlülüklerinin riskten korunması, kesin döviz taahhütlerinin riskten korunması, bağlı şirketlerdeki net yatırımların riskten korunması  ve spekülasyon yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Yeni türetilen finansal araçların işlem gördüğü piyasalarda iki çeşit yatırımcı vardır. Birincisi, kar amaçlı hareket eden “spekülatörler”, ikincisi, kur riskinden korunmak amacı ile hareket eden “Hedging yapan yatırımcılar”dır.

İşletmeler, kur riskinden korunmak için bilanço içi ve dışı işlemlere başvurabilirler. Bilanço içi işlemler, uluslararası kullanımı sık ve diğer ülke para birimlerine göre daha konvertable olan döviz birimini kullanarak kur riskine karşı korunmayı sağlar. Bilanço dışı işlemler ise bilanço içi işlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, işletmelerinin amaçlarına ve kendi risk oranına bağlı olarak yeni finansal araçların kullanılmasıdır.

FORWARD TANIMI

Forward sözleşmesi, tarafların aralarında yaptıkları görüşmeler neticesinde forward alanın sözleşmeye konu olan finansal varlığı, sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almayı, forward satanında sözleşmeye konu olan finansal varlığı satmasını şart koşan bir sözleşme çeşididir.

Taraflar sözleşmeye konu olan varlığın fiyat miktar ve teslim tarihini sözleşme tarihinde belirlerler. Bu şekilde taraflar, varlığın niteliğine göre döviz kurunda ve fiyat değişikliklerine karşı oluşacak finansman risknin azaltılmasını amaçlar.

Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek, sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir

Forward işlemler gayrikabilirücu olarak yapılır ve cayılması mümkün değildir.

Piyasa fiyatı ne olursa olsun, forward sözleşmesindeki belirlenen kur üzerinden işlem yapılır. Sözleşme tarihinde piyasada oluşan fiyatlar düşse de, yükselse de, forward sözleşme kuru esas alınır.

Forward sözleşmeler kur riskini tamamen yok etmese de, belli ölçülerde azaltır. İhracatçının net ve güvenilir fiyatlama vermesini sağlar, bilançosunda beklenmedik anlık kar ve zarar oluşmasının önüne geçer.

İHRACATÇILAR İÇİN FORWARD

İhracatçılar forward sözleşmeler ile ileri tarihde yurt dışından gelecek dövizlerini Türk Lirası’na çevirecekleri fiyatı bugünden tespit etmiş olur ve kur dalgalanmaları ihracatçının düşüneceği konu olmaktan çıkacaktır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

İhracat İşlemlerinde Forward Avantajları

FORWARD TARAFLARI Forward sözleşmelerinde tarafları alıcı ve satıcılar oluştururlar. Forward alıcı, düzenlenen forward sözleşme koşullarına uygun olarak, finansal varlığı...

İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödemeleri geri istenmeyecek mi?

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile koronavirüs etkisinin azaltılması...

Gününde ödenmeyen ücretlerle ilgili faiz talep edebilmesi için ödeme gününden itibaren yirmi gün geçmiş olması gerekir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçi ücretlerini daha fazla güvence altına almak amacıyla ücretlerin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda, işçinin...

İhracat İşlemlerinde Kur Riskinin Azaltılması

FORWARD – İLERİ TARİHLİ ALIM VEYA SATIM YAPMAK FORWARD TANITIMI Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın...

İşin Başladığı Yer – Doğru Talep ve Satınalma Mesleğinin Doğruları

Sektörde “satınalma taleple başlar taleple biter” sözünü çok sık duyarsınız. Satınalma bölümünün operasyonel rutini içerisinde işin başladığı ve bittiği yer...

Satınalma Dergisi Kasım 2020 Sayısı Yayınlandı

Değerli Yöneticiler, Dopdolu Kasım 2020 sayısı ile karşınızdayız. Sektör odaklı ve işletme yöne- tim dünyasında yaşanan değişimleri ele alan çok...

İthalat ve İhracatçılarda Kur Riski

KUR RİSKİ Kur riski, belli etkenlerle; siyasal olaylar, ödemeler dengesi açığı, ülkedeki faiz oranları, Enflasyon oranı mevcut yönetim tarafından alınan...

Disiplinsizlik nedeniyle kınama cezası verilen işçi, aynı eylem nedeniyle haklı nedenle işten çıkarılabilir mi?

İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde, işçilere disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu...

Lojistikte Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zeka, insan gibi düşünebilen, davranışları taklit edebilen, otomatikleştirebilen ve veri tabanlı etkinlikleri insanlardan daha iyi şekilde yapabilen sistemlerden...

Serbest Bölgelerde İthalat, İhracat ve Bankacılık

SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARET Serbest bölgelerde dış ticaret faaliyetleri, serbest bölgelerde mukim kullanıcı firmalarca yapılabilir. Uluslararası kurallar serbest bölgelerden yapılacak...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın