İhracatın Finansmanına Türk Eximbank’ın Katkısı – Alacak Sigortası – Bölüm 2

Alım - Satım

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir. ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (https://icc.tobb.org.tr/) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesidir.

Alacak Sigortası Nedir ?

Bir çeşit yurt dışı satışlarında alacağın kaskosu desem yerinde bir benzetme yapmış olurum. İhracatçının yurt dışına satacağı malların bedelinin politik ve ticari risklere karşı korunma altına alınmasını sağlayan sigortadır.

Ticari Alacak Sigortası bu riskleri minimize etmenin en güvenli yolu. Alacak sigortası, müşterinin ödemesini vadede yapmaması ya da iflas nedeniyle faturasını ödememesi gibi nedenlerle oluşabilecek kayıplardan korunmanıza yardımcı oluyor. Yani şirketlerin hayat sigortası olarak da adlandırılabilir. Özellikle uluslararası piyasalarda iş yapıyorsanız, ihracatçı bir firma iseniz bu sigorta şirketiniz için gerçekten hayat sigortası niteliğinde. Firmalar bu sigorta sayesinde müşterilerine açtıkları vadeleri uzatabilirken, vadeli satış yapılan tutarları da arttırabiliyor.

Dış Ticarette Ne Kadar Uzun Vade Yapılırsa, Mal Bedelinin Tahsilat Olasılığı O Kadar Zayıflar.

İhracatçılarımızın mallarını yurt dışına satmak için fiyatlamada rekabet edebilir olmalarının yanında, ithalatçının da malları vadeli alma eğilimi ihracatçımızın rekabet şansını az da olsa engellemektedir İhracatçı malını satabilmek adına ithalatçıya belli ölçüleede çeşitli tavizler verebilmelidir ki pazar şansının sürdürülebilir olması açısından. İthalatçının talebi üzerine ihracatçı ne kadar uzun vade yaparsa, mal bedelini tehsil etme olasılığı bir o kadar zayıflar. İhraç mallarının satışında uzun vade yapılması, mal bedelinin tehsil edilememe olasılığını da beraberinde getirir.  Yurt dışına sattığı malların parasını tahsil edemeyip, batıranların büyük bir kısmı ithalatçıya uzun vade tanımasındandır. Vadeli satışlar ihracatçının rekabetini koruması açısından en önemli faktörlerden bir tanesidir.

Ancak uzun vadeli satışlarda:

 • İthalatçılara mal satışı karşılıı ödemeler için vade vermek, ödememe riskini de beraberinde getirir.
 • Mal bedelnin tehsil edilememe sorunu, şirket iflaslarından karşı karşıya kalınan acı gerçeklerden bir tanesidir,
 • 5 veya 6 iflastan bir tanesi, ithalatçının mal bedelni uzun vadede ödememe riskinden kaynaklanmaktadır,
 • Vadeli olarak satılan malın bedelinin tahsil edilememesi ile karşılaşmak,
 1. Firmanın likid kalmamasına,
 2. Kâr marjının kısıtlanmasına,
 3. Müşteri kaybının var olmasına,
 4. Cironun azalmasına,
 5. Pazarlara girmede cesaretin kırılması

anlamına gelir.

Türk Eximbank Alacak Sigortası Konusunda Hangi Olanakları Sunuyor ?

En basit anlamda satılan ihraç mallarının bedelinin tahsilinde problem yaşanıyorsa, ithalatçıya vade yapıldığında mal berelinin tehsil edilememe olasılığı büyüyorsa ihracatçının Türk Eximbank’ın İhracat Kredi Sigortasını incelemesini öneririm. Türk Eximbank Türk tacirlerinin finansman ihtiyaçlarını ucuz kredi desteği sağlamakla kalmayıp, ihracatçıların mallarını daha uzun vade ile yurt dışına satmalarında mal bedelini tahsil edememe riskini de ortadan kaldırmaktadır.

Türk Eximbank adeta mal bedelinin tahsilinde “kasko” sigortası niteliğindedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası – Adeta İhracat Bedeli Alacağımızın Kaskosu

İhracatçıların bir yıl içinde Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına almaktadır.

İhracatçıların her bir sevkiyatı için farklı sigorta sözleşmesi düzenlemesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ça kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Program kapsamına 238’den fazla ülke girmektedir. Tazminat oranı ise doğacak zararın % 90’ıdır.

Kısaca Türk Eximbank ihracat Kredi Sigortası;

 • Sizin adınıza malı satacağınız ithalatçının istihbaratını yapar,
 • Alacak garantisi verir,
 • Uzun vadeli satış olanağının desteklenmesini sağlar,
 • İhracat kredi sigorta poliçesinin teminat gösterilerek ticari bankalardan finansman kolaylığı sağlar.

Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası, ihracatçıların Türk Menşeili malları yurt dışına ihraç etmeleri kaydı ile, yurt dışındaki alacaklarınızı;

 • Politik,
 • Ticari

risklere karşı teminat altına alır.

Türk Eximbank’ın tüm dünyada 238 ülke ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, ihracatçılarımızın mallarını yurt dışı etmeden önce Türk Eximbank’dan İhracat Kredi Sigortası yaptırmaları kaydı ile, mal bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 360 gün süre ile “politik veya ticari” riskler dolayısı ile ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenler dolayısı ile tahsil edilememesi halinde, aksi belirtilmediği sürece Türk Eximbank, İhracat Kredi Sigorta Poliçe bedelinin % 90’nını ödemeyi taahhüt altına almaktadır.

Türk Eximbank Politik ve ticari riskler olması halinde tazminat ödemeyi kabul eder. Bu durumda politik ve ticari risklerin neler olduğuna bakalım;

Ticari riskler;

 • Alıcının iflas etmesi
 • Alıcı hakkında konkordato kararı alınması
 • Alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle, tasfiye kararı alması,
 • Mal bedelinin ödenmemesi,
 • Malın ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul edilmemesi,

Politik riskler;

 • Savaş hali,
 • İç savaş,
 • İhtilal,
 • İsyan,
 • Ayaklanma,
 • Alıcının ülkesindeki ithal yasağı,
 • Transfer güçlüğü,
 • Döviz darboğazı, kısıtlaması…

Kapsam Dışında Kalan Hususlar

Türk Eximbank’ın İhracat Kredi Sigortasında kapsam dışında kalan maddeler şunlardır;

 • Büyük savaş, nükleer risk
 • Alıcı ve satıcı arasındaki gizli ticari ihtilaf

Yukarıdaki susuşların yer alması halinde Türk Eximbank bu riskleri kapsam dışında tutmaktadır. Alıcı ve satıcı arasındaki gizli ihtilaf olması halinde ve bu ihtilafın süreç içinde ortaya çıkması halinde, ihracat kredi sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır.

Gelecek Haftaya  

İhracatın finansmanına katkısı ve Türk Eximbank denildiğinde söyleyeceklerimiz bu kadarla sınırlı kalmayacaktır. Alacak sigortası konusuna haftaya devam edeceğim.

 

Reşat BAĞCIOĞLU

ICC Uluslararası Ticaret Odaları

Türkiye Milli Komitesi

Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın