İhracatın Finansmanına Türk Eximbank’ın Katkısı – SÖİK İhracat Kredileri – Bölüm 6

Alım - Satım

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir. ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (https://icc.tobb.org.tr/) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesidir.

TÜRK EXIMBANK KAYNAKLI KREDİLER
TÜRK EXIMBANK SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ – SÖİK
BANKALAR ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KREDİLER
UYGULAMA ESASLARI VE KURALLAR

SÖİK ADINA NELER KONUŞTUK?

Ülkemizdeki ihracatçıları destekleyen tek resmi finansman kurulu Türk Eximbank olup, Türk menşeili malların yurt dışına ihracatı karşılığında, kaynağı Türk Eximbank’a ait olmak üzere, bankalar aracılığı ile kullandırılan bir kredidir: SÖİK

Geçtiğimiz haftalarda Türk Eximbank kaynaklı kullandırılan SÖİK – Sevk Öncesi İhracat Kredilerinin

 • kullanım esaslarından,
 • kimlerin yararlanabileceği,
 • aracı bankaların üstleneceği misyon
 • krediyi kullanan ihracatçının sorumlulukları
 • Krediyi kullanacak ihracatçıların verecekleri teminatlar
 • Türk Eximbank’ın bu kredinin kullanımı sırasında kimleri garantör olarak gördüğü

Konularına değinmiştim.

Bu hafta devam ediyoruz SÖİK’i anlatmaya.

ARACI BANKALAR KULLANDIRILACAK KREDİNİN GARANTÖRÜ, KEFİLİDİR.

Aracı bankalar üzerinden Türk Eximbank kaynağından SÖİK kullanacak ihracatçıların kefili ve garantörü aracı bankalardır. Krediyi kullanacak firmalar kendi teminatları aracı bankalara verecekler, aracı bankalar ise kredi borçlusu adına Türk Eximbank’a krediye ait taksitlerin zamanında ödeneceğini taahhüt eder. 

EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki vergi, resim ve harç istisnası mevzuatı ve Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2018/10)’in ilgili hükümleri esas alınır. SÖİK KKTC TL kredisi için; KKTC ilgili mevzuatı esas alınır. Türk Eximbank, vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu kredilerde, uygulayacağı faiz/kar payı oranını yeniden belirleyebilir.

 KREDİ VADESİ

Kredi programlarının vade seçenekleri Türk Eximbank internet sitesinde duyurulmaktadır.

Kredi anapara taksitlerinin ve dönem faizlerinin/kar paylarının vadelerinin hafta sonu veya resmi bir tatile (SÖİK KKTC TL kredisinde KKTC için resmi bir tatile) rastlaması halinde (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dâhil), takip eden ilk işgünü, kredi vadesi olarak dikkate alınır.

FAİZ VE KAR PAYI ORANI

Kredilere uygulanacak faiz / kar payı oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve  aracı bankalara ayrıca duyurulur. Kredilere uygulanacak faiz ve kar payı oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz ve kar payı oranları esas alınır. Aracı bankalar, bu faiz ve kar payı oranları üzerine Türk Eximbank tarafından belirlenen komisyon oranlarını ilave edebilirler.

Kredi kullandırımı ile ilgili olarak aracı bankalar işbu komisyon dışında Türk Eximbank’tan veya firmadan her ne nam altında olursa olsun komisyon, ücret, masraf vs. alacak talep ve tahsil edemezler.

SÖİK FAİZLENDİRME

SÖİK Katılım Kredilerinde ise kar payı kredi kullandırım tarihinde belirlenir (sabit bazda kar payı) ve takip eden dönemlerde değiştirilmez. Kredi kullandırımı sırasında belirlenecek kar payının hesaplamasında;

 • 120 güne kadar vadeli kredilerde 4 aylık,
 • 121-180 gün arası vadeli kredilerde 6 aylık,
 • 181-360 gün arası vadeli kredilerde 12 aylık

kredi kullandırım valör tarihinde geçerli olan USD LIBOR / EURIBOR oranları kullanılır. 360 günden daha uzun vadeli kredilerde ise, kar payı oranının belirlenmesinde kullanılacak referans oranlar ilgili kredi vadesi için kredi kullandırım valör tarihinde geçerli olan faiz takası oranları (Interest Rate Swap-IRS) dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir.

SÖİK KULLANDIRIM

TRL – Türk Lirası cinsinden kredi yalnızca işbu Uygulama Esasları Madde 8’de tanımlanan KOBİ vasfını haiz firmalara kullandırılır. TL Kredilerde, kredi talebi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredilere ait kredi tutarları, ilgili aracı bankanın EFT sistemindeki hesabına ödenir. Aracı bankalar, EFT sistemindeki hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını hesaplara aynı gün alacak kaydeder ve aynı gün ilgili firmanın hesabına aktarmak suretiyle öderler.

 • SÖİK KKTC TL kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, Türk Eximbank tarafından kendilerine aktarılmasını takip eden ilk iş günü sonuna kadar firma hesaplarına aktarılır.
 • SÖİK Katılım TL kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, Türk Eximbank tarafından kendilerine aktarılmasını takip eden ilk 5 (beş) iş günü içinde firma hesaplarına aktarılır.

Döviz Kredilerinde, kredi talebi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredilere ait kredi tutarları aracı bankanın muhabir hesabına ilgili döviz cinsinden ödenir. Aracı banka, hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını, hesaplara aynı gün alacak kaydeder ve aynı gün ilgili firmanın hesabına aktarmak suretiyle öder.

 • SÖİK Katılım Döviz kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, takip eden ilk 5 (beş) iş günü içinde firma hesaplarına aktarılır.

Kredinin aracı bankalar tarafından yukarıda belirtilen sürelerde firmaya ödenip ödenmediği firmanın kredinin bildirilen kullanım tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Türk Eximbank’a ibraz edeceği yazılı teyit ile belirlenir. Aksi halde, kredinin aracı banka tarafından firmaya ödendiği kabul edilir. Firmadan alınacak yazılı teyide göre, kredinin aracı banka tarafından yukarıda belirtilen süre içerisinde firmaya ödenmemesi durumunda 23’üncü Maddede belirtilen müeyyideler uygulanır.

DÖVİZ CİNSİ

Döviz kredilerinde kredi,

 • USD, ABD Doları,
 • EURO, Avrupa Para Birimi
 • GBP, İngiliz Sterlini ve
 • JPY, Japon Yeni cinsinden kullandırılır.

SÖİK İÇİN KREDİLENDİRİLMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ

Kredi;

 • İhracat sayılan satış ve teslimler,
 • Transit ticaret,
 • İthal edilmiş malın ihracı (Dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracı hariç),
 • Takas ve bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat,
 • Bedelsiz ihracat,
 • Sınır ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat,
 • Gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracat,
 • Serbest bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye’den serbest bölgelere yapılan ihracatın 3. ülkelere
 • gönderilen kısmı hariç),
 • Serbest bölgeden Türkiye’ye veya Türkiye’deki diğer serbest bölgelere yapılan satış için

kullandırılmaz.

TÜRK EXIMBANK KAYNAKLI SÖİK İÇİN SÖYLEYECEKLERİM 

Elbette bu kadar değil. Haftaya devam edelim. 

KAYNAK: https://www.eximbank.gov.tr/

REŞAT BAĞCIOĞLU

resat.bagcioglu@rblecturer.com

ICC Uluslararası Ticaret Odaları
Türkiye Milli Komitesi
Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesi

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds