Kamu İhale Kurulu Emsal Kararları – 5

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; Birim fiyat teklif cetveli, imza ve kaşe, esasa etkili

İtirazen Şikayet Konusu; İlgili idare tarafından ihalede değerlendirme dışı bırakılan firma, teklif cetvelinde sadece son sayfada kaşe ve imza bulunması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını, teklifin reddedilmesinin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği ve kamu zararına sebebiyet vereceği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-237 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na göre; Başvuru sahibi isteklinin imza ve kaşesinin bulunmadığı birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarları ile KDV hariç toplam tutarın yer aldığı, imza ve kaşesinin bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin ikinci (son) sayfasında ise,

“ *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.” ifadeleri dışında başka bir bilginin bulunmadığı, diğer bir ifadeyle sunulan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin ve toplam tutarın yer aldığı sayfanın imzalanmadığı, esasında bu haliyle sunulan birim fiyat teklif cetvelinin tek sayfadan ibaret olduğunun değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla bu şekilde sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu, zira KDV hariç toplam tutarın da bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında yer alan birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişikliğin sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabileceği anlaşıldığından idarece başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasında asıl işverenin cezai sorumluluğu var mıdır?

4857 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya...

Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi

Büyümenin en büyük destekçisi ve itici gücü ihracat oldu BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'na göre; gelişmiş ülkelerin ekonomileri...

Lojistik sektörü e-lojistik perspektifini geliştiriyor

Pandemi sürecinin temassızlığı ve dijitalleşmeyi yükselen bir değer haline getirmesi, online işlemlerde ve e-ticaret sektöründe devasa bir büyümeye yol...

Sözleşme Yönetimi ve Sektörel Kontrat İncelemeleri Eğitimi SLA – Hizmet Seviye Anlaşmaları

Bu eğitimde yer alan sözleşme terim ve kavramları satınalma yönetimi perspektifinden ele alınmıştır. Satınalma bölümü çalışanlarının ürün ve hizmet alımlarında sıklıkla karşı karşıya kaldıkları tedarikçi / taşeron ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla konuya satınalma yöneticisi yani operasyon yürütücüsü penceresinden bakılmasıuygun görülmüştür. Bu kapsamda sözleşme yönetiminin temel aşamaları, sözleşmenin temel unsurları, sözleşme türleri ve sözleşme yönetiminde sıklıkla yaşanan problemler ve sözleşmelerin yorumlanmasına yer verilmiştir.

Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi Eğitimi

Satınalma stratejisinin odağı işletmeyi dış etkilere karşı koruma, riskleri azaltma ve doğru proje için hedeflenen değeri yükseltmektir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu tüm kategorilerde emtia, teknik ekipman ve hizmet alımlarında aşama aşama doğru yapılanma ve aksiyonlar için yol haritası hazırlanmalıdır. Stratejik satınalma, geleneksel olarak “en düşük fiyata” odaklanmak yerine tedarikten elde edilen değere odaklanır. İşletmenin içerisinde hatalı iş alışkanlıkları firmayı bir adım öteye taşımaktan uzaktır. Rekabet satınalma iş çevresinde yeni yöntemleri zorunlu kılmaktadır. Firma hedeflerine ulaşmak için benzer tedarik ve kullanım özelliklerine sahip ürün veya hizmet grubu kategori olarak tanımlanmaktadır. Bu eğitimde, kategori yönetiminden başlayarak stratejik kaynak (sourcing) bulma, sözleşme yönetimi ve satınalmadan ödemeye (P2P) kadar tüm süreçler incelenmektedir. Stratejik tüm alanlarda maliyet – fiyat analizi, değer analizi ve toplam sahip olma maliyeti kavramları öğrenilecektir.

Endüstriyel Haberleşme Sistemleri Üretimin Geleceğinde Kilit Rol Oynuyor 

Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN, Sanayi 4.0’a uyumu kolaylaştırıyor Yüksek hızlı kontrol ve haberleşme...

Online alışverişi korkarak yapıyoruz

E-ticaret, tüketicilerin güvenlik endişelerine rağmen büyüyor  Siber güvenlik kuruluşu ESET, dünya genelinde gerçekleştirdiği Finansal Teknoloji (FinTech) araştırmasının “Online Alışveriş ve...

Kaspersky, COVID-19 ile geçen 2020’deki takip yazılımlarının durumunu analiz ediyor

Kaspersky raporuna göre Stalkerware, yani genellikle aile içi şiddet için kullanılan gizli takip yazılımları, 2020'de toplam 53.870 mobil kullanıcıyı...

Türkiye’nin 2020 Libya ihracatı 1,6 milyar dolar

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’nin 2020 Libya ihracatını 1,65 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İki ülke arasındaki...

Restoran müşterilerinin en büyük beklentisi hijyen ve dış mekan düzenlemesi: Müşterilerin yüzde 66’sı restoranlarda dış mekânda yemek yemeyi istiyor

Metro Türkiye, pandemide değişen tüketici beklentilerini belirlemek amacıyla araştırma şirketi NielsenIQ ile birlikte 2020 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın