Kamu İhale Kurulu Emsal Kararları – 6

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 9. YIL Aylık Düzenli Basılı ve E-Dergi (Apple, Google Play, Dergilik). HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (0212) 509 56 56 Banner, Reklam, Advertorial ve Röportajlarınızla Karar Vericilere Yakın Olun.

Anahtar Kelimeler; Özel sektöre yüklenilen hizmet işi, iş deneyim belgesi, sözleşme, kabul tarihi, SGK hizmet dökümü

İtirazen Şikayet Konusu; İlgili idare tarafından ihalede değerlendirme dışı bırakılan firma tarafından; iş deneyimi olarak sundukları sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmediği, ayrıca sözleşme ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmesinin hukuki bir zorunluluk olmadığı, sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasına da gerek bulunmadığı; bu nedenlerle idarenin işleminin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-227 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na göre; Başvuru sahibince sunulan sözleşmenin 05.07.2019 tarihinde imzalandığı ve sözleşme konusu işlerin 2019 yılı içerisinde yürütüleceğinin sözleşmenin 3’üncü maddesinden anlaşıldığı; 3’üncü maddede ayrıca işin yapılma yerinin sözleşmenin karşı tarafının sahip olduğu/kiraladığı alanlar olduğunun ifade edildiği; 27.11.2019 tarihli faturanın, sözleşme bedeli olan 50.000,00 TL tutarında olduğu; sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte …en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; bu doğrultuda işin bitiş tarihinin, toplam sözleşme bedeline ulaşılarak ilk ve son faturanın düzenlendiği 27.11.2019 olduğunun anlaşıldığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla sözleşme ve faturada yer alan bilgilerin yeterli olduğu ve sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Öte yandan, …Yönetmelik hükmünde, personel çalıştırılan işlerde sözleşme ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağı belirtilmektedir. İşe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumu ise, ilgili personelin tam zamanlı olarak yalnızca sözleşme konusu iş kapsamında çalıştırıldığı, bir başka anlatımla sözleşme konusu işe özgülendiği hallerde söz konusu olmaktadır.

Bu doğrultuda, anılan sözleşmede, personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, çalıştırılacaksa bu personelin yalnızca bu sözleşme konusu iş kapsamında tam zamanlı olarak çalıştırılacağına yönelik bir hüküm yer almadığı, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturada bulunan “kepçe ile istif ve yükleme” ibaresinden iş kapsamında en azından kepçe operatörünün çalışacağı kanaati edinilmekle birlikte, bu personelin bahse konu işe özgülendiği neticesine ulaşılamadığı, bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Çevik Ekipler ve Çevik Anlayış: Oyunda Sürdürülebilirliğin Esası

Çeviklik, işletmelerin gelecek argümanlarını dinamik tutmayı sürdürülebilir kılan bir anlayıştır. Müşterilerle yoğun işbirliği kurma ve geliştirme birlikte/eş-zamanlı öğrenme yoluyla...

Kurumlarda Dönüşümcü Liderin Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Literatür...

Teknik Şartnameye Uygunluğun Katalogda İşaretlenmesi Gerekir Mi?

Mehmet ATASEVER  Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Katalog, Ürün Özelliği, İşaretleme,...

2021, SATIN ALMA UZMANLARI İÇİN NASIL GEÇİYOR?

Hayatın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da belirsizliklerle dolu bir 2020 yılını geride bıraktık. Satın alma ve tedarik...

İşçinin fazla çalışma yapmamasını haklı kılan bir neden yoksa, fazla çalışmaya katılmaması haklı fesih nedeni midir?

Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati...

İTO Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 15 Nisan 2021

15 Nisan 2021 İSTANBUL TİCARET ODASI Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 14.00 – 14.15 Açılış Konuşması İstanbul...

Döviz Kuru ve Faizin Yüksekliği İthalatı Nasıl Etkiler?

İTHALAT Çok basit tanım ile yurt dışından satın aldığımız mallar şeklinde açıklayabiliriz. Ülkemizde olmayan veya mevcudiyeti az olan malların yurt...

Müzakere ve Pazarlık Yönetimi – TEST –

YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Pratik çalışma daha fazla talep ediliyor. Buyer Network Öğrenme Merkezi içerisinde şirket çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı...

Kurumlarda Doğru ve Etkin Karar Almanın Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Karar...

“Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” Belgesi Ekinde Pay Defteri Sunulmaması

Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; anonim şirket, pay defteri, ortaklık bilgileri ve...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın