Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapılan Yönetmelik ve Tebliğler

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.
Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30
Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
Buna göre;
– Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet
alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme
işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren
mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre,  ihale ilanı ve
dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik
değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar
olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin
altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin
reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir. Mal
alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık
2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
– Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve
ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa
kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği
ihalelerde, teklifi aşırı düşük olan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan
edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif
açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak
ancak bu istekliler hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır. (İlanı
veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
– Ayrıca, ihale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine
yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine
ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini izleyen
günden itibaren başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan
tereddütler ortadan kaldırılmıştır. (20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan
yürürlüğe girecektir.)
Mehmet ATASEVER
Bürokrat/KİK Eski Üyesi/Akademisyen
Mhatasever@gmail.com
Mehmetatasever.org

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın