Maliyet Tespit Tutanağı Fatura Bilgileri Tablosu ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

7 Gündem Satınalma Dergisi Maliyet Tespit Tutanağı Fatura Bilgileri Tablosuİtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, araçların kiralama, araçların bakım onarım maliyetinin ve lastik giderlerinin tevsikine ilişkin sunulan fiyat teklifinde araçların teknik özelliklerinin dikkate alınmadığı,

Açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin eki tespit tutanaklarının ihale tarihinden son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmediği, söz konusu tutanaklarda beyan edilen faturaların ilgili tutanağın düzenlendiği geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı ve/veya tutanaklarda fatura bilgileri tablosunun yer almadığı ve/veya fiyat teklifine konu mal veya hizmetin ortalama satış tutarına ilişkin beyan edilen toplam tutar ve miktar bilgileri ile fatura bilgileri tablosunda ilgili mal veya hizmete ilişkin elde edilen toplam tutar ve miktar bilgilerinin uyumlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

07.02.2024 tarihli ve 2024/UH.II-267 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde;

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların kiralama maliyetine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin eki maliyet tespit tutanaklarında “Fatura bilgileri tablosu”nun boş bırakıldığı,

…………….

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların bakım onarım ve lastik giderlerinin tevsikine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin eki maliyet tespit tutanaklarındaki “Birim Mal/Mal maliyeti” ve “Birim işçilik maliyeti” başlıklı tablolarının boş bırakıldığı ve tutanağın “Diğer birim diğer maliyetler” başlıklı bölümünde “Harcama kaleminin niteliği” başlıklı sütun doldurulmadan birim harcama kalemi maliyetine yer verildiği, anılan tutanakta yer alan “Fatura bilgileri tablosu”nun boş bırakıldığı anlaşıldığından bahse konu isteklinin araçların kiralama, akaryakıt, bakım onarım ve lastik giderlerine ilişkin sunduğu açıklamaların mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

7 Gündem Satınalma Dergisi Maliyet Tespit Tutanağı Fatura Bilgileri TablosuMehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds