“Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” Belgesi Ekinde Pay Defteri Sunulmaması

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Mehmet ATASEVER
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı

Anahtar Kelimeler; anonim şirket, pay defteri, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge, yeterlik kriteri

İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından birinin anonim şirket olmasından dolayı ortaklık son durumunu gösterir belge olarak pay defterinin esas alınması gerektiği ve ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tablosunda yer alan ortaklık bilgilerinin pay defteri ile uyumlu olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu tabloda yer alan ticaret sicili gazetesi bilgilerinin teyidinin pay defteri ile yapılması gerektiği, pay defterindeki bilgiler ile tablodaki bilgilerin uyumlu olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 17.03.2021 tarih ve 2021/UH.I-629 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na göre; Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda “ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif dosyasındaki iş ortaklığının özel ortağına ait hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık sermaye yapısının şirket pay defterine uygun olduğu ve hazirun cetvelinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylandığını gösterir belgenin de teklif dosyasında yer aldığı” yönünde yapılan değerlendirme neticesinde şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

İdarece gönderilen teklif dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak, Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart form (KİK030.0/H) ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicili gazeteleri imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerinin yer aldığı, pay defterinin ise bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ise pay defterlerinin sunulduğu görülmüştür.

Ancak, idarece ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan diğer belgelerden hareketle anılan isteklinin teklifinin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca, ihaleye katılacak istekliler tarafından isteklinin tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin sunulmasına ilişkin anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Bu haliyle anonim şirketler tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, gerek anılan Yönetmelik’in aktarılan hükümlerinden gerekse de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden anonim şirketler tarafından pay defteri sunulmasının açık bir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca pay defterine alternatif olabilecek başka bir belgenin sunulmasına ilişkin herhangi bir hükmün ve düzenlemenin bulunmadığı da anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Pazarlık Yönetimi Yazı Dizisi

Pazarlık Yönetimi – Yazı Dizisi Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Satınalma...

Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciler

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Yeryüzünde...

Satınalma Dergisi Mayıs 2021 – Sayı:101

Değerli yöneticiler, Mayıs ayı ile havalar hızla ısınmaya başladı. Uzun zamandır hasretle beklediğimiz bahar nihayet geldi. Açıkçası moralimiz yükseldi. Yoğun...

Birden Fazla İşte Eş Zamanlı Şantiye Şefliği Yapan Kişi İçin İş Denetleme Belgesi?

Mehmet ATASEVER      Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi Anahtar Kelimeler; Yapım işi, şantiye şefi, ihale,...

Taşınmaz Satışlarında Yeni Bir Dönem Başlıyor! Hazır mısınız?

Ülkemizde Resmî Gazete şu anda en çok okunan gazete oldu. Muhtemelen uzunca bir süre daha yayımlanmaya, sermaye ve vatandaş...

Uzaktan çalışma, çalışanı hangi yönlerden olumsuz biçimde etkileyebilir?

Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte farklı imkânlar sunmaktadır. Ailede ebeveynlerin her ikisinin...

Döviz Kurlarının Sabit Kalması İhracatçıyı Üzüyor Mu?

ÜLKEMİZDE DÖVİZ KURLARI ŞEKLİ Ülkemizde sabit kur sistemi değil, dalgalı kur sistemi geçerlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanma; Piyasa koşullarına, TCMB'nin PPK...

Müzakere Yönetimi ve Pazarlık Becerileri Testi – 3 Mayıs

MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PAZARLIK BECERİLERİ EĞİTİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Yeni dönem iş hayatında örnek olay çalışmaları yönetici geliştirme eğitimlerinin...

İşletmelerde İnformel Bir Pratik: Dedikodu

Ateş bulunmadan önce hava kararınca insanlar hemen uyumaktaydılar. Ancak ateşin bulunmasıyla insanlar bir araya geldiler, bir ateş etrafında toplandılar...

Örgütsel Adalet ve Çalışan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Tüm...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın