Sermaye Piyasalarında Yeni Dönem: İlk Küresel Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları IFRS S1 ve IFRS S2 Yayımlandı

Alım - Satım

Gül Saldıraner
Gül Saldıranerhttp://www.eg-econsulting.com
İşletme Lisans derecesine sahip olan Gül, Gemi ve Yat İnşa Sektöründe 25 yılı aşkın süredir muhasebe, finans, denetim ve yönetim alanlarında deneyimine sahiptir. Mega Yat Sektörünün lider kuruluşlarından olan uluslararası bir firmada, CFO, GM ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) lisansları ile Entegre Raporlama ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı sertifikaları sahibidir. EG Danışmanlık’ta, işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve sürdürülebilir değer yaratmak üzere Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), 26 Haziran 2023 tarihinde ilk iki küresel sürdürülebilirlik açıklama standartları olanSürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler (IFRS S1) ve İklimle Bağlantılı Açıklamalar (IFRS S2)Standartlarını yayımladı. Standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalarına olan güveni ve güvenilirliği artırarak bilinçli yatırım ve ekonomik kararları desteklemektedir. Standartlar yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, raporlardan beklenen ilk bilgilerden faydalanma tarihi 2025 yılından itibaren başlayacaktır.

  • IFRS S1, şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgiler hakkında yatırımcılara açıklama yapılmasını sağlar. Bu açıklamalar şirketin gelecekteki görünümünü etkileyebilecek unsurların, şirketin nakit akışlarına, finansmana erişimine ve sermaye maliyetine etkilerini ifade eder.
  • IFRS S2 ise iklimle ilgili risk ve fırsatlar hakkındaki bilgilerin açıklanmasını gerektirir. Bunlar fiziksel risklerin yanında geçiş risklerini de içerir.

Standartların uyum açısından birlikte kullanılması zorunlu tutulsa da ilk yıl bazı gerekliliklerden muaf tutulmuş ve iklimle ilgili risk ve fırsatlar hakkında bilgilere sınırlama getirme seçeneği tanınmıştır. Standartların  uygulama zorunluluğu her ülkenin kendi düzenleme ve süreçlerine bağlı olacaktır.

Özetle, Yatırımcıların yatırım kararlarında sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili ihtiyaç duydukları güvenilir açıklamaları sağlamak üzere, UFRS S1 ve UFRS S2 standartları ile şirketlerin; bu konulardaki risk ve fırsatlarla ilgili genel stratejilerini, süreç ve performanslarını, yönetişim prosedürlerini açıklamalarını gerektirir.

Arka Plan

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB- International Sustainability Standards Board) Haziran 2023’de IFRS S1 ve IFRS S2 standartlarını yayımlamadan önce Mart 2022’de taslak standartları yayınlamıştır. Taslak IFRS S1 için, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını açıklamalarını ve tam bir set finansal açıklama sunmalarını önermiştir. Taslak IFRS S2 ise İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD- The Task Force on Climate-related Financial Disclosures ) tarafından yapılan önerileri entegre ederek ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB – Sustainability Accounting Standards Board) Standartlarından türetilen sektörel açıklama gereksinimlerini dikkate alarak İklimle ilgili açıklamalar standardını sunmuştur ve nihai duruma kadar geri bildirimleri sürekli değerlendirmiştir.

ISSB (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu – International Sustainability Standards Board)

Yatırımcılar, yatırım kararlarında giderek daha fazla ESG kriterlerine önem vermektedirler ve şirketlerden sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar konusunda güvenilir, tutarlı, kolay anlaşılır, yüksek kaliteli ve küresel olarak karşılaştırılabilir bilgi sağlamalarını beklemektedirler.  IFRS Vakfı, uzun yıllar işletme ve yatırımcıların bu talepleri doğrultusunda Kasım 2021 yılında ISSB’yi (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu) kurduğunu duyurmuştur.

ISSB, yatırımcıların ve finansal piyasaların ihtiyaçlarına odaklanır. Hedefleri ise, küresel sürdürülebilirlik açıklamalarının temel standardını geliştirmek, yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, şirketlerin küresel sermaye piyasalarına kapsamlı sürdürülebilirlik bilgileri sunmasını sağlamak ve yargı alanına özgü/ geniş paydaş gruplarına yönelik açıklamalarla uyumlu olmayı kolaylaştırmaktır.

ISSB, IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ) ile yakın işbirliği içinde çalışarak, IFRS Muhasebe Standartları ile IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları arasında bağlantı ve uyumluluğu sağlar. Her iki kurul da bağımsızdır ve Standartları birbirini tamamlayarak yatırımcılara kapsamlı bilgi sağlar.

ISSB, piyasa tarafından yönlendirilen ve yatırımcı odaklı raporlama girişimlerinin çalışmalarına dayanmaktadır. Bu doğrultuda 01 Ağustos 2022 tarihinde, SASB (Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu)  ve IR (Entegre Raporlama) Çerçevelerini barındıran VRF Vakfı (Value Reporting Foundation) ile İklim Beyanları Standartları Kurulu  (CDSB- Climate Disclosure Standards Board)  IFRS Vakfı çatısı altında konsolide olmuştur.  IFRS Danışma Konseyi ile IRCC  (Integrated Reporting and Connectivity Council ), IASB ve ISSB’ye ilgili raporlama gerekliliklerinin nasıl entegre edilebileceği konusunda danışmanlık yapar ve aynı zamanda, IASB ve ISSB’nin, entegre raporlama çerçevesinden ilke ve kavramları projelerine nasıl uygulayacakları konusunda rehberlik yapar.

ISSB, SASB standartlarını sürdürülebilirlik açıklama standartlarının geliştirilmesinde temel girdi olarak kabul eder ve geliştirmeyi taahhüt etmekle birlikte işletme ile yatırımcıların kullanımını teşvik eder. Bu girişimler yanında  ISSB, GRI ve TFCD ile de yakın çalışır hatta yayımlanan açıklama standartlarının oluşturulmasında TCFD’nin tüm önerileri dikkate alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Kurullar arasındaki etkileşim aşağıdaki gibi özetlenebilir.

ISSB 2024’ten İtibaren, TCFD’den Sorumlulukları Devralıyor

IFRS S1 ve IFRS S2’nin yayınlanmasının ardından, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) IFRS Vakfı’na, iklimle ilgili açıklamalarının ilerlemesini izleme görevini TCFD’den ISSB’ye devredilmesini talep etti.

Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) tavsiyesi üzerine 2017 yılından itibaren, IFRS S1 ve IFRS S2 standartlarının hazırlanmasında sürece eşlik edip önemli katkılar sağlayan ve tüm tavsiyeleri dikkate alınan TCFD bu sorumlulukları standartların uygulama tarihi itibariyle ISSB’ye devredecektir.

TCFD, 2015 yılında yatırımcıların ekonomik kararlar alırken iklimle ilgili risklerin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan güven ortamını sağmak, tutarlı güvenilir standartlar geliştirilmesi amacıyla Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından kurulmuştur.

 

Gül SALDIRANER

EG Partner- SMMM, BD

www.eg-econsulting.com

REFERENCES

[1]  IFRS – 26 June 2023 ISSB issues inaugural global sustainability disclosure standards  https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/  

[2]  IFRS – International Sustainability Standards Board https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/

[3]  IFRS – IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information  https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/

[4]  IFRS – IFRS S2 Climate-related Disclosures https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/

[5]  IFRS – July 2023 IFRS Foundation welcomes culmination of TCFD work and transfer of TCFD monitoring responsibilities to ISSB from 2024 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/07/foundation-welcomes-tcfd-responsibilities-from-2024//?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=s1_s2

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds