Tahminle, Planla, Uygula: Satınalma Yönetiminde Tahminleme

Adil Ünalhttps://buyernetwork.net/adil-unal/
Üniversite yıllarından itibaren teknoloji projeleri geliştirmekte olan Adil Ünal, İstanbul Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Satınalma Dergisi ve Buyer Network'ü bünyesinde barındıran Tinova Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortağıdır. Tedarik zincirinde süreç yönetimi alanında doktora tez çalışmasını sürdüren Ünal, teknolojiye duyduğu tutkuyu akademik birikimi ile birleştiren inovatif projeler yönetmektedir.

“Eğer pazarlar, ekonomiler ve rekabet koşullarında değişiklikler yaşanmasa gelecek tahminlemeye ihtiyaç duyulmazdı.”

business-forecasting

Tahminleme özellikle işletme hedef ve stratejilerinin belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Tahminleme, işletmenin maliyet etkili, karlı ve rekabetçi kalabailmesini sağlamak adına Satınalma departmanlarının kullandığı stratejik araçlardan biridir.

Tahminlemenin çeşitli türleri bulunmaktadır:

1-      Bazı tahminler gerçekleşmiş bilgilere dayanır. Eğilimleri ve gelecekteki etkileri tahmin edebilmek için fiyatlarla ilgili vb. tarihsel bilgi ve  veriler bu türde tahminlemelerde kullanılmaktadır.

2-      Fikir Tabanlı Tahminler: Sektörel uzmanların gelecekteki pazar koşulları ile ilgili tahminleridir.

3-      Endeksler ve İstatistikler: Bunların dışında bir de farklı ekonomik başlıklarda ve konularda yayınlanan endeksler ve belirli periyotlar ile yayınlanan istatistiksel bilgiler bulunmaktadır.

Finans şirketlerinin, yatırım gruplarının, kamu kurumlarının yayınları bu tür belgelere örnek olarak gösterilebilir.

Tüm tahminler işletme faaliyetleri üzerinde pozitif sonuçlar doğurmaz. Bazıları negatif etkilere sahiptir. Bu nedenle tahminin işletme faaliyetleri üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. SWOT ve risk analizleri yapılarak What-If senaryoları oluşturulmalıdır. Örnek bir risk analiz tablosu aşağıda verilmiştir:

risk analiz tablosu
Spesifik ve önemli satınalma projelerinde;

-Sektörel eğilimlerin tahmini,
-Gelecekteki malzeme, hammadde, parça ihtiyaç miktarları,
-ve bu malzemelerin maliyetleri konusunda “Tarihsel Verinin Analizi” (alım miktarı, hangi fiyattan, ne zaman, hangi tedarikçiden gibi) büyük önem taşımaktadır.  Bu veriler ve bilgiler sağlandığı takdirde sürprizler ve planlanmamış olaylara yönelik acil durum planları hazırlanabilir.

Tarihsel fiyat verisi ve bilgisi yukarıda belirttiğimiz farklı kaynaklardan elde edilebilir. Fakat oldukça zaman alıcı olan bu tür verilerin analizi konusunda profesyonel hizmet alınması tavsiye edilebilir.

Tahminlemeye konu olan 7 alan bulunmaktadır:

1-      Fiyat (Maliyet): Hammadde, ürün, hizmet maliyetleri ne olacak? Operasyon bakış açısı ile ürünleri ve hizmetleri gelecekte üretmenin maliyeti ne olacak?

2-      Tedarik Varlığı (Bulunabilirliği): Kısa ve uzun dönemde arz ve talebin analizini içermektedir.

3-      Sektör Kapasitesi: Ekonomik ve diğer faktörler doğrultusunda gelecekteki sektör kapasitesi ne olacak?

4-      Teknoloji: Gelecekteki teknolojik araştırma ve geliştirme çabaları neler olacak? Sistem yazılımlarının geliştirilmesi, süreç iyileştirme çabaları.

5-      Miktar Gereksinimleri: Satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin geçmiş kullanım verisi ve diğer veriler baz alınarak yapılan tahminlere konu olan alandır. Mevsimsel vb. dalgalanmalar gösteren piyasalarda fiyata, bulunabilirliğe ve zamana duyarlıdır.

6-      Tedarik Güvencesi: Tedarik Varlığı (Bulunabilirliği)’ndan farklıdır. Fakat yakın anlamlıdır. Tedarik güvencesi teslim edilen ve alınan ürünlerin programı ile ilgilidir. Örneğin; JIT tedarikte kritik parçalar üretim programının aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.

7-      Gereksinim Planlama: Satınalma ile ilgili eksiksiz ve doğru bilgi, işletmenin taktiksel ve stratejik planlamasında doğru satınalma hedeflerinin ve politikalarının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Stratejik satınalma ve tedarik yönetimi perspektifinden bakıldığında satınalmaya yönelik işletme planları baz alındıkları tahminlerin kalitesi kadar kaliteli olabilmektedir.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Değer Tabanlı Yönetim

Değer köken olarak ticaret anlamına gelen “valere” kelimesinden türeyen ve genel anlamında ürünün kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki...

Marka Konumlandırma Stratejileri

“Dünya gerçekler dünyası değil; algılamalar dünyasıdır.” Gözde Mert Marka yaratma sürecinde ana amaçlardan biri rakiplerden farklılaşmaktır. Bu aşamadaki esas unsur;...

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Fiziki (Klasik) Geçici Teminat Mektupları Kullanılabilir Mi?

Anahtar Kelimeler; e -ihale, geçici teminat mektubu, e-gtm, e -teklif Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,...

Satınalma Dergisi Haziran 2021, Yıl:9, Sayı: 102

Satınalma Dergisi Haziran 2021, Yıl:9, Sayı: 102 Prof. Dr. Murat Erdal Editör Yazı: Değerli yöneticiler,  Tüm dünyada yoğun aşılama birlikte ekonomiler hızla normale...

Borçlu Şirketlerde Finansman Gider Kısıtlaması ve Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi İmkânı

2013 yılında hayatımıza giren fakat oranı belirlenmediği için firmaların pek hissetmediği, %10 olarak belirlenen oranı duyunca tüm mükelleflerin kısa...

Bir dönem kısmi süreli bir dönem de tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalıdır?

Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda...

İhracatçı Akreditife Ne Kadar Güveniyor?

İHRACATÇI VE AKREDİTİFE GÜVEN Net bir dille söylemek gerekirse ihracatçının akreditife duyduğu güven, ithalatçıya duyduğu güven ile kıyaslanmayacak derecede fazladır....

Dış Ticaret Müzakereleri ve Pazarlık

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI çerçevesinde İŞ HAYATINDA PAZARLIK YÖNETİMİ VE TAKTİKLER GENEL ÇERÇEVE yazı dizimize başlamıştık. Bu kapsamda müzakere ve pazarlık...

Kişiye Özgü-İdiosinkratik Sözleşmeler

Kişiye özgü (İdiosinkratik-I-Deals) sözleşmeler; işletme ile işgören arasında karşılıklı yarar, gönüllülük ve bireysel müzakereler yoluyla yapılan sözleşmelerdir. İlk olarak...

İşletmeler ve Tüketiciler Açısından Yeniliklerin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu 2007...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın