Teknik Görüş Alınması Noktasında Fiili İmkânsızlık Olması Durumunda İhale İptal Edilir Mi?

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Teknik Görüş Alınması Noktasında Fiili İmkânsızlık Olması Durumunda İhale İptal Edilir mi?
Hazırlayanlar:
Mehmet ATASEVER – Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen                                                                       Sinan ÖZESEN – Kamu İhale Uzmanı

Anahtar Kelimeler; numune değerlendirilmesi, teknik görüş, ihalenin iptali

İtirazen Şikayet Konusu; İhalenin teklif verdikleri kısmında teklif ettikleri malın Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri malın Teknik Şartanme’nin 8’nci maddesindeki özellikte olduğu, Teknik Şartanme’nin 9’uncu maddesinde yer alan “hesaplama aralığı özelliği”ne karşılık teklif ettikleri malda bulunan özelliğin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen malda bulunan özellikle aynı olduğu, bu nedenle kendi tekliflerinin uygun görülmemesi durumunda bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından tesis edilen işlemlerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 10.03.2021 tarih ve 2021/UM.II-590 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na göre; başvuru sahibi tarafından aynı iddiayla Kurum’a yapılan başvuru neticesinde alınan 24.06.2020 tarihli ve 2020/UM.II-1120 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin 18.09.2020 tarihli ve E:2020/1477, K:2020/1191 sayılı kararı ile dava konusu işlemin (24.06.2020 tarihli ve 2020/UM.II-1120 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı) iptaline karar verildiği, anılan mahkeme kararı üzerine alınan 27.01.2021 tarihli ve 2021/MK-39 sayılı Kamu İhale Kurul kararı ile söz konusu mahkeme kararının icabını yerine getirmek üzere ““24.06.2020 tarihli ve 2020/UM.II-1120 sayılı kararının iptaline ve Rs Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihalenin 5’inci kısmı olan “Otomatik Resitütör Tek Kullanımlık” için teklif verdiği cihaza ilişkin olarak teknik görüş alınarak başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine” karar verildiği,

Bu çerçevede Kamu İhale Kurumu tarafından ihalenin ilgili kısmında başvuru sahibi tarafından teklif edilen mala ilişkin sunulan numunelerin ihaleyi yapan idareden istenildiği, idarece başvuru sahibi tarafından ihale aşamasında sunulan 1 adet numunenin, numune değerlendirme aşamasında, ihale komisyonu kararına yönelik idareye yapılan şikayet başvurusu kapsamında sunulan 1 adet numunenin şikayet başvurusu kapsamında yapılan inceleme kapsamında kullanıldığı, Covid-19 salgını nedeniyle hastalarda kullanılan numunelerin saklanmadığı tıbbi atık olarak imha edildiği, idarede başvuru sahibine ait söz konusu mala ait numunenin bulunmadığı yönünde cevap verildiği,

Bu durumda başvuru sahibince teklif edilen malın Teknik Şartname’nin 8 ve 9’uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin ilgili kişi veya kurumdan teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin söz konusu kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Çevik Ekipler ve Çevik Anlayış: Oyunda Sürdürülebilirliğin Esası

Çeviklik, işletmelerin gelecek argümanlarını dinamik tutmayı sürdürülebilir kılan bir anlayıştır. Müşterilerle yoğun işbirliği kurma ve geliştirme birlikte/eş-zamanlı öğrenme yoluyla...

Kurumlarda Dönüşümcü Liderin Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Literatür...

Teknik Şartnameye Uygunluğun Katalogda İşaretlenmesi Gerekir Mi?

Mehmet ATASEVER  Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Katalog, Ürün Özelliği, İşaretleme,...

2021, SATIN ALMA UZMANLARI İÇİN NASIL GEÇİYOR?

Hayatın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da belirsizliklerle dolu bir 2020 yılını geride bıraktık. Satın alma ve tedarik...

İşçinin fazla çalışma yapmamasını haklı kılan bir neden yoksa, fazla çalışmaya katılmaması haklı fesih nedeni midir?

Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati...

İTO Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 15 Nisan 2021

15 Nisan 2021 İSTANBUL TİCARET ODASI Hammadde ve Ekipman Sıkıntıları ile Tedarik Zinciri Yönetimi Webinarı 14.00 – 14.15 Açılış Konuşması İstanbul...

Döviz Kuru ve Faizin Yüksekliği İthalatı Nasıl Etkiler?

İTHALAT Çok basit tanım ile yurt dışından satın aldığımız mallar şeklinde açıklayabiliriz. Ülkemizde olmayan veya mevcudiyeti az olan malların yurt...

Müzakere ve Pazarlık Yönetimi – TEST –

YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Pratik çalışma daha fazla talep ediliyor. Buyer Network Öğrenme Merkezi içerisinde şirket çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı...

Kurumlarda Doğru ve Etkin Karar Almanın Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu Karar...

“Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” Belgesi Ekinde Pay Defteri Sunulmaması

Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı Anahtar Kelimeler; anonim şirket, pay defteri, ortaklık bilgileri ve...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın