Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlardan Haberdar Mıydınız?

Faruk Arslanhttps://www.alkazemuhasebe.com/
Alkaze Danışmanlık’ta « Kıdemli Mali Danışman | SMMM » olarak görev alan Faruk Arslan, Muhasebe & Bütçeleme, Finans Yönetimi, İç Denetim, Teknopark Muhasebesi, Ar-Ge Merkezi ve TÜBİTAK Vergi Muhasebesi, Vergi Mevzuatı, Turquality, İhracat Destekleri ve Yatırım Teşvik konularında danışmanlık vermektedir.

Türkiye olarak ekonomik dalgalanmalar yaşadığımız şu dönemlerde ilaç niteliği taşıyan teşvik ve avantajlar; şirketlerimizin faaliyetlerini yürütürken nefes aldırıcı, ülkemizin kalkınmasında hız ve ivme kazandırıcı olmuştur. Bu nedenle yeni teşvik politikalarına ihtiyaç doğmakta ve gerekli tebliğler bu kapsamda yayınlanmaktadır. Bu uygulama ve tebliğlerin düzenli olarak takip edilmesi ve bilgi edinilmesinde çok büyük yarar vardır.

Teknopark şirketlerinin KDV avantajları

Yapılan son düzenleme gereğince, bölgede 01/05/2018 tarihinden itibaren daha önce kullanılmamış, sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ve üç yıl içerisinde satılmamak kaydıyla yeni makina ve teçhizatların alımında KDV istisnası getirilmiştir. Bu avantaj şirketlerin makine ve teçhizat alımını kuvvetlendirecek, teknoloji üretimi hızlandıracak ve vergi yüklerini önemli bir ölçüde azaltacaktır.

Peki bu avantajdan nasıl faydalanılabilir?

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak istiyorsanız, teknoloji geliştirme bölgesinde, faaliyette bulunduğunuza dair belge ve satın alacağınız makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacağınıza dair ilgili birimden alacağınız belge ile KDV yönünden bağlı olduğunuz vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunanlar aynı zamanda istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesini elektronik ortamda sisteme girmeleri gerekmektedir. Vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları yerine getirenlere elektronik ortamda girmiş olduğunuz makine ve teçhizatlar ile sınırlı olmak kaydıyla istisna belgesi (EK:27) verilir.

Bu belgeyi kaşeledikten sonra bir örneğini makine ve teçhizat aldığınız satıcılara vermek gerekecektir. Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

KDV iadesi kısmında ise Makine ve teçhizat satan mükellefin istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgelerle ilgili vergi dairesine bildirilmesiyle sonuçlandırılır.

Teknopark Şirketlerinin Amortisman Avantajları

Yapılan bir diğer düzenleme gereğince de, bölgede 01/05/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizatların faydalı ömür süreleri yarıya indirilmiştir.

Faydalı ömür süresinin yarıya indirilmesiyle küsuratlı bir değer çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanır. Maliye tarafından faydalı ömrü iki yıl olarak belirlenmiş iktisadi kıymetin alınması durumunda ise amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılabilecektir.

Ancak, unutulmamalıdır ki hangi uygulamaya başlanmışsa amortisman oran ve süreleri, izleyen dönemlerde değiştirilemez. Söz konusu madde kapsamında amortisman ayırmaya başlandıktan sonra ilgili makina-teçhizat için normal amortisman oran ve sürelerine dönülmesi mümkün değildir.

Teşvik uygulamalarında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

Teşviklerle ilgili tebliğler yayınlanırken aynı zamanda bazı sınırlar ve yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülükleri doğru anlamak ve sınırlarımızı iyi bilmek gerekir. Aksi taktirde yanlış uygulamalar nedeniyle ceza ve yaptırımlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Faaliyet alanınıza giren teşviklerden doğru şekilde, doğru yerde ve doğru zamanda yararlanmak için iyi araştırmalı ve ekibinizi güçlendirmelisiniz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Buyer Network B2B Webinar Serisi Devam Ediyor – Satış vs. Satınalma

Bu Cumartesi saat 15:00’te Buyer Network B2B Webinarlar Serisi'nde buluşuyoruz. Kurumsal pazarlarda ticaretin tarafları buluşuyor. Satış ve satınalma... İki farklı dünya,...

COVID-19 Salgını Sonrasında Müşteri Deneyimi Yeniden Şekillenecek

Tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini en iyi anlayan, tüketicilerle en doğru iletişimi kuran ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran...

Son Yüzyılın En Büyük Küresel Buhranı Kapıda

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Covid 19 sebebiyle fiziki şartlarda gerçekleştiremediği seminerlerini webinar olarak sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin...

Yeni Dünya Düzeninde İtibar Yönetimi

Dijital dünyanın, tercihlerin belirlenmesinde gün geçtikçe daha ciddi bir rol oynamaya başladığı ve marka yatırımlarının, küresel rekabette öne çıkabilmek...

Banka Avalli (Garantili) Poliçenin Hangi Hallerde Ödenmeme Olasılığı Olabilir?

POLİÇE NEDİR? Parası peşin alınmayan ve belli bir vade içinde alınması öngörülen ihracat bedeli alacakları için ihracatçılar tarafından ithalatçının kabul...

Pandemi Günlerinde Satınalma

Belirsizlik, Değişim ve Ölüm Korkusu 2019 yılının son günlerinde Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyayı etkisi...

Chatbot Marketing

Dünya pazarlama piyasasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi chatbot marketing olacak. Uluslararası ticarette yer alan her işletme, chatbot pazarlamasına geçiş yapıyor. Müşteri ve...

COVID-19 Pandemisinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu Süreçleri Üzerindeki Etkileri

Tüm dünyada ve şu anda da ülkemizde etkili olan COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini en aza indirmek adına kamu...

B2B Ekosistemde Yerinizi Alarak Ticaretinizde Yeni Kanal Açın.

TİCARET BÜLTENLERİ VE DESTEK HİZMETLERİMİZ: B2B Alım talebinizi veya satış duyurunuzu bizimle paylaşın. Platformda, ticaret bülten ve kataloglarında yer alsın....

Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlardan Haberdar Mıydınız?

Türkiye olarak ekonomik dalgalanmalar yaşadığımız şu dönemlerde ilaç niteliği taşıyan teşvik ve avantajlar; şirketlerimizin faaliyetlerini yürütürken nefes aldırıcı, ülkemizin...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın