İhracat Faktoringi – İskontosu (Ön Ödemesi)

Özge Kozalı
Aydın Adnan Menderes İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü\'nde öğrenim gördüğü sıralarda Şeker Yatırım Menkul Değerler Aydın, Nazilli şubesinde broker/dealer eğitimi aldı. Son sınıf öğrencisi iken aynı zamanda Akbank T.A.Ş. Didim Şubesinde görev yapan Özge Kozalı 2010\'da mezun olduktan sonra özel sektörde ithalat, toptan ve perakende satışı yapan bir optik firmasında mali işler departmanında çalışma hayatına devam etti. 2014 yılında Deniz Faktoring A.Ş.\'de faktoring sektörüne giriş yaptığında Yurtiçi Faktoring departmanlarında görev aldı ve akabinde aynı şirkette Yurtdışı Faktoring ile tanıştı. Akabinde 2017 yılında İş Bankası iştiraki olan İş Faktoring A.Ş.\'de Uluslararası Faktoring ve Muhabir İlişkileri departmanında görevine devam etti. Bu süre zarfında İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimi ve TBB\'de Dış Ticaretin Finansmanı eğitimlerini tamamladı. Görevi gereği FCI (Factor Chain and International) \'den Silver Diplomaya sahip olan Özge kozalı, Uluslararası Faktoring Pazarlama departmanında görevine devam etmektedir.

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.

İhracat Faktoringi’nde yurtdışında bulunan ithalatçının (alıcının) ödeme güçlüğü, aczi ve iflası söz konusu olması ve satışa konu herhangi bir ihtilaf/reklamasyon olmaması durumunda, muhabir tarafından ilgili faturanın %100’ü garanti altına alınır.

Sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi alıcı firmanın malı alıp ödeme yapmak istememesi nedeniyle ihtilaf bildirmesi konusudur. Bu konu hakkında ilerleyen dönemlerde detaylarını örnekleri ile paylaşmayı ümidediyorum. Kısaca belirtmem gerekirse, ihracatı yapılacak ürünün kendi özelliklerini taşıyan belgelerin temin edilmesi (Gözetim Belgesi – Inspection Certificate gibi), alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin özel bir maddesinde yer alan şartların yerine getirilmesi gibi konular önem arz etmektedir. Karşılaştığımız örneklerde siparişe uygun, tam ve eksiksiz yapılan satışlardan doğan ihtilafların çözümüne daha kısa sürede varılmış ve garanti sürecinin kaldığı yerden işlemeye devam ettiği görülmüştür.

ALACAĞIN TEMLİKİ

 • İhracat faktöringi gayrikabulürücu bir işlem türüdür. Bu vesile alıcı limiti tahsis edildikten sonra satıcı, faktöring şirketi ile bir gayrikabulürücu sözleşme imzalar.
 • Alıcı ile satıcı Intorductory Letter (Bildirim Mektubu) imzalar ve aslını Faktor’e gönderir.
 • Yükleme yapıldıktan sonra normalde ihracatta kullandığı evraklara ek olarak NTR (Notification and Transfer of Receivables) hazırlar. Bir nevi temlikname formudur.İhracatta kullanılan evraklar;
 • Invoice
 • Sipariş Formu / Kontrat / Sözleşme
 • Gümrük Beyannamesi
 • Yükleme Belgesi (konşimento, cmr, bill of lading)
 • Türkçe Fatura (E- fatura ise xml. Elektronik Fatura; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile şekli ve içeriği belirlenmiş olan veri dosyalarıdır.)

Yeri gelmişken gayrikabilirücu ve kabilirücu faktoring’in ne olduğundan bahsetmek isterim;

Gayrikabilirücu faktöring, başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir.

Kabilirücu faktöring ise faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı bulunur.

ALACAĞIN İSKONTOSU

 • Faktoring şirketi ihracatçının son mali verileri ile bir kredi limit çalışması yapar. Limit çalışması sonucunda belirli bir tutarda limit tanımlanır ve örneğin %80-90 oranında bir iskonto (ön ödeme) oranı belirlenir.
 • Piyasa koşulları çerçevesinde ihracatçıya, uygun faiz oranı bildirilir.
 • Faturanın vadesinin geçmemesi koşulu ile ihracatçının istediği tarihte faktöring şirketi ihracatçıya ön ödeme yapar.
 • Faturanın alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktorin şirketi satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar.
 • İşlemin gayrikabulürücu olmasına istinaden yapılan bu kredi kullanımı ihracatçının memzuçlarına yansımamaktadır.
 • İhracat faktoringi yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir vergiye tabi değildir.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Buyer Network B2B Webinar Serisi Devam Ediyor – Satış vs. Satınalma

Bu Cumartesi saat 15:00’te Buyer Network B2B Webinarlar Serisi'nde buluşuyoruz. Kurumsal pazarlarda ticaretin tarafları buluşuyor. Satış ve satınalma... İki farklı dünya,...

COVID-19 Salgını Sonrasında Müşteri Deneyimi Yeniden Şekillenecek

Tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini en iyi anlayan, tüketicilerle en doğru iletişimi kuran ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran...

Son Yüzyılın En Büyük Küresel Buhranı Kapıda

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Covid 19 sebebiyle fiziki şartlarda gerçekleştiremediği seminerlerini webinar olarak sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin...

Yeni Dünya Düzeninde İtibar Yönetimi

Dijital dünyanın, tercihlerin belirlenmesinde gün geçtikçe daha ciddi bir rol oynamaya başladığı ve marka yatırımlarının, küresel rekabette öne çıkabilmek...

Banka Avalli (Garantili) Poliçenin Hangi Hallerde Ödenmeme Olasılığı Olabilir?

POLİÇE NEDİR? Parası peşin alınmayan ve belli bir vade içinde alınması öngörülen ihracat bedeli alacakları için ihracatçılar tarafından ithalatçının kabul...

Pandemi Günlerinde Satınalma

Belirsizlik, Değişim ve Ölüm Korkusu 2019 yılının son günlerinde Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyayı etkisi...

Chatbot Marketing

Dünya pazarlama piyasasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi chatbot marketing olacak. Uluslararası ticarette yer alan her işletme, chatbot pazarlamasına geçiş yapıyor. Müşteri ve...

COVID-19 Pandemisinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu Süreçleri Üzerindeki Etkileri

Tüm dünyada ve şu anda da ülkemizde etkili olan COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini en aza indirmek adına kamu...

B2B Ekosistemde Yerinizi Alarak Ticaretinizde Yeni Kanal Açın.

TİCARET BÜLTENLERİ VE DESTEK HİZMETLERİMİZ: B2B Alım talebinizi veya satış duyurunuzu bizimle paylaşın. Platformda, ticaret bülten ve kataloglarında yer alsın....

Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlardan Haberdar Mıydınız?

Türkiye olarak ekonomik dalgalanmalar yaşadığımız şu dönemlerde ilaç niteliği taşıyan teşvik ve avantajlar; şirketlerimizin faaliyetlerini yürütürken nefes aldırıcı, ülkemizin...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın