TSE Belgesi Yerine CE veya TSE Hizmet Yeterlik Belgesi Sunulması

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde 21, 22, 24 ve 25’inci sıra numaralı kalemler için TSE belgesi sunulmasının istendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Gelecek Medikal Elektronik İnşaat Mobilya Turizm San. Tic. Ltd. Şti’nin firma adının TSE’ye ait internet sitesi üzerinden sorgulanması neticesinde anılan firmaya ait kayıt bulunamadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan TSE belgelerinin yanıltıcı belge niteliğinde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

19.07.2023 tarihli ve 2023/UM.I-1004 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Başvuruya konu “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Özel Güvenlik Görevlileri İçin 2023 Yılı Kıyafet Alımı” işinin 27 adet ürüne ilişkin mal alımını ihtiva ettiği, ihalede 5 adet ihale dokumanı indirildiği, ihaleye 2 isteklinin katıldığı, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Gelecek Medikal Elektronik İnş. Mobilya Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi Yeditepe İstanbul Bilgi Teknolojileri A.Ş. – Beştepe Teks. Giyim Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin düzenlendiği, anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında 21, 22, 24 ve 25 sıra numaralı kalemlere ait olmak üzere TSE belgesinin de bulunduğu, dolayısıyla incelemeye konu ihalede anılan belgenin istekliler tarafından teklif kapsamında sunulması gereken bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan Gelecek Medikal Elektronik İnş. Mobilya Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde “TSE Belgesi” ifadesine yer verildiği ancak beyan edilen bilgilerin doğrulanmasına ilişkin olarak idareye sunulan belgeler incelendiğinde bahse konu belgenin TSE belgesi değil “AT TİP İnceleme Sertifikası” başlıklı CE belgesi olduğu, CE işaretinin bir kalite simgesi olmadığı, üzerine iliştirildiği ürünün CE İşareti Yönetmeliği’nin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla verilen bir işaret olduğu, anılan belge üzerinde “TS 20345:2013” ibaresinin bulunmasının da belgenin TSE belgesi niteliği taşıdığı anlamına gelmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan incelemeye göre; Başvuru sahibi Yeditepe İstanbul Bilgi Tekn. A.Ş – Beştepe Teks. Giyim Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Beştepe Teks. Giyim Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında 21, 22, 24 ve 25 sıra numaralı kalemler için “TSE, 34-HYB-21333 Numaralı Belge” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından, beyan edilen bilgilerin teyidi için idare tarafından belge talep edilmesi üzerine, TSE tarafından düzenlenen Hizmet Yeterlik Belgesi sunulduğu anlaşılmıştır. İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde alıma konu 21, 22, 24 ve 25’inci kalem malzemeler için “TSE belgesi” sunulmasının istendiği, Teknik Şartname’nin söz konusu kalemleri ihtiva eden düzenlemelerinde de “TSE belgesine sahip olmalıdır” ibaresinin bulunduğu, doküman düzenlemelerinden istekliler tarafından teklif kapsamında 21, 22, 24 ve 25 sıra numaralı ürünlere ait TSE belgesi sunulmasının istendiğinin anlaşılabileceği, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan Hizmet Yeterlik Belgesinin teklife konu ürünlere ilişkin kalite standardını gösterir belge niteliğinde olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds