Yeni Nesil Lojistik Yapılanmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Tespitler ve Nitelikli İstihdam

Uygar Gültekinhttps://www.uygargultekin.com/
15 yıldır Lojistik ve Depo Yöneticiliği yapmaktayım. Mesleki tecrübem boyunca ; Takım Lideri, Lojistik şefliği, Bölge lojistik yönetciliği, direktör yardımcılığı , Lojistik ve Depo müdürlüğü pozisyonlarında çalıştım. Büyük ölçekli yabancı ve yerli firmalarda Tedarik zinciri oluşumu ve Lojistik Merkezi kurulumunda ( organizasyon yapısı, Dizayn ve modelleme , iş süreçleri kurgusu , ERP/ WMS sistem kurgusu , Operasyonel Mükemmellik sağlama vb. ) aktif sorumluluk alarak başarılı işler çıkardım. üst düzey yöneticilik dahil birçok konuda Lojistik mesleği eğitimleri aldım. Teknolojik , Mesleki ve sektörel gelişmeleri sürekli takip eder sürekli öğrenirim.

Pandemiler, küresel kısıtlamalar, doğal afetler vb. kaynaklı parasal kriz dönemlerinde; kâr güdüsüyle alınan stoklama kararları, bağımlı ve bağımsız taleplerin doğru analiz edilememesinden ve denge / fiyat politikasıyla kapanan krizlerin ardından, stok tutma maliyetleri sonuçta işletmeyi ciddi zararlara doğru itebilir.
Bu durum yıl bazında sağlanmaya çalışılan optimum stok seviyesini, bir anda maksimum stok seviyesine çıkarırken, depo hacminiz, fiziki, operasyonel, mâli ve sistemsel açıdan en yüksek gereksinimi karşılayabilir durumda mı onu da öngörmek gerekecektir.

Gelişmiş inovatif bilgiler ve kullanım amacına göre SCADA, MES, ERP, MRP, EDI vb. teknolojik programlar; yeni nesil rekabette anlık aksiyonlar ile önemli kazanımlar sağlayacak ihtiyaçlardır.

Özellikle de firmaların; karar verme, maliyet düşürme ve yeni iş fırsatlarını tanımlamayı geliştirmek ile iyileştirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için kullandıkları BI (iş zekası) sistemleri öne çıkıyor.

Genellikle teknolojik programları ve nasıl çalışacaklarını kurgularken:

Başarılı bir vizyon ve iyi stratejiler geliştirmek için, potansiyel problemleri ve riskleri çok iyi değerlendirecek analiz edecek, tecrübeli profesyonel beyin takımları gerekli olacaktır.

Mr. Boris Evelson’a ait; “BI Stratejinizi Yeniden Keşfetme Zamanı” adlı kitabı bu konuda çok başarılı bir kaynak diyebiliriz.

Modern Büyük Hacimli Depo dizayn teknolojilerinde kullandığımız;
MRO, AS/RS, TTS, A – Frame AIDM, CSS, Monoray, Sliding Carrier with Crane System, Picking technologies (pick by speaker, pick to light, pick by vision) vs…

Tüm bunların ülkemizde tedarik ve kullanılabilme maliyetleri astronomik durumda.
Tedarik Zinciri ve Lojistiğin öneminin arttığı günümüzde ve rekabetin artacağı gelecekte, bu akıllı teknolojilerin imalatı ve ar-ge çalışmaları, eğitimleri konusunda yerli firmalar mutlaka desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Ayrıca beyin takımında yer alan yetenekli ve nitelikli kalifiye beyin göçleri de engellenmelidir.

Tom Peters Şöyle diyor;
Başarıyı sürdürebilmek için 7 adım vardır;
Siz çalışanlarınıza iyi bakın. Çalışanlar verdikleri hizmete iyi bakarlar. Verdikleri hizmet müşteriyi tatmin eder. Müşteri kar bırakır. Kar yeniden yatırım yapmanızı sağlar. Yeniden yatırım yeni şeyler keşfetmenizi sağlar. Yeni şeyler keşfetmek geleceği avucunuza bırakır. Ve her adımda tek ölçüt mükemmelliktir.

Tedarik Zincirleri ve Lojistik yapılanmalarında, ileride tıkanacak süreçlere veya maliyetli değişimlere ya da yatırımlara sebep olacak temel önemli kilometre taşlarından bahsedecek olur isek;

 • Yanlış location seçimleri ve talep tahminlerini yanlış yapma
 • Yanlış dizayn ve süreç kurguları
 • Dökümante edilememiş oluşumlar
 • Uygun olmayan hatalı modelleme ve yapılandırmalar
 • MRP / ERP programlarına entegre olamayan yazılım ve programlar
 • Dikkatsiz, eksik ve yanlış oluşturulan şartnameler
 • Yetersiz fiyat / piyasa araştırmaları
 • Yetersiz Tedarikçi / Üretici Satış ve İş Geliştirme
 • Hatalı sipariş yönetimi
 • Yapılmayan Stratejik Maliyet Azaltma – Geri Dönüşüm – Etki Analizi
 • Yanlış tedarikçi seçimleri
 • Yanlış makine ve ekipman tercihleri
 • Profesyonel olmayan niteliksiz ekip ve lider oluşumları..
 • Gelişen yeni nesil teknolojiden yararlanamama
 • Değerlendirilmeyen riskler ve İSG yapısı.
 • Belirsiz organizasyon yapılandırmaları ve yetki karmaşası

Lojistik uygulamalar içinde stokları ve iş süreçlerini yönetirken;

 • Malzeme ana verilerinin hatasız oluşumu,
 • Raf modellemesi ve süreçlerde iş algoritmalarının iyi kurgulanması,
 • Süreçler arası optimizasyonların sağlanması,
 • Delegasyon matrislerinin kurgusu,

hayati önem taşıyan kilit noktalardan bazılarıdır.

İşletmelerde bu sebeple bazı proseslerin spesifik organizasyonel kararlar alması gerekebilir.

İşletmelerde ham maddenin yarı mamullere yarı mamullerinde işlenerek bitmiş ürünlere dönüşmesinde sekiz önemli kayıp olan; fazla üretim, süreç bekleme, süreçler arası transferler, gereksiz fazla stok, gereksiz sistemsel işlemler, işi uzatan operatör hareketleri, hatalı üretimler / fireler, kullanılmayan iş gücü ve ekipmanlar.
Değer zincirlerinde iyileştirmelerde amaç takt zamanı ve (lead time) teslim süresini kısaltmaktır. Ama maalesef birçok işletme VSM de, profesyonel olmayan niteliksiz yönetici ve motivasyonu ve sahiplenme yetisi bozuk iş gücü sebebiyle bu sorunları çözemeden başarısız olmaktadır.

Taşımacılıkta ise; taşıma modu seçimi, yük konsolidasyonu, rotalama ve araç çizelgeleme gibi süreç adımlarının iyi organize edilmesi, elleçleme oranlarının en aza indirilecek şekilde hesaplanması, bilgi akışıyla kontrollerin iyi işlemesi, maliyet avantajı ve kârlılığın anahtarlarıdır. Hatta literatürleri çağın yenilikleri ve inovasyonlarla aşma çabaları gelişmiş bilimle devam etmekte. Bu da lojistiğin geleceği için ilham vericidir.

Günümüzde ve gelecekte E-Ticaret’in kullanılması; yeni hava ve deniz limanlarına, dolayısı ile büyük lojistik merkezlerine ihtiyaç oluşturacaktır. global ticaret hacminin genişlemesi, ürün gamı ve çeşitliliğine göre, sürekli hatasız sirkülasyonlar için; lojistiğin yeni nesil uygulamaları ve bunu kolaylaştıracak inovasyonları sağlayacak bilgi ve tecrübede lojistikçiler yakın zamanda çok gerekli olacaktır.

Artık çağın gereklilikleri, lojistik ve lojistikçilerin değerini anlatmaya başladı.
Genç ve idealist meslektaş kardeşlerimizin, lojistiğin tüm alt kollarında (yurtiçi ve yurtdışı) özellikle modern yapılanmalar ve büyük operasyonlarda sahada daha çok bulunarak her süreçte olması sağlanmalıdır. Bu deneyim kazanma ve uzmanlaşma açısından yabancı dilden daha önce bir şarttır. Tedarik Zinciri ve Lojistik okuyan öğrencilere gerekirse ek teşvik ve destek bursları çıkarılmalıdır.

Çünkü lojistik; ürün, hizmetler, insan dahil tüm kaynakların ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin ve teslimini, uygun metodlar, modlar, araçlar vs. ile sağlayan geniş kapsamlı zor bir branştır. Başarılması; liderlik, stratejik yetenek, planlama, matematiksel zeka, geniş öngörü, inovasyon, çoklu mühendislik bilgileri gerektirir. Artık sektöre deneyimli kalifiye ve nitelikli istihdam şarttır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Kayıt Dışı Ticaret Ülke Ekonomisine Büyük Zarar Veriyor

MOBİSAD, son günlerin önemli gündem maddesi plansız ticarete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Kemal Turnacı, “Plansız ticaret ve sertifikasyon...

Bu akşam saat 20:00’de birlikteyiz. “İlk 90 Gün” Michael Watkins – İş Deneyimleri İle Okuma Kulubü

Tarih:19 Eylül 2020 Cumartesi Saat: 20.00 Yayın Linki: https://webinar.buyernetwork.net/schedule/is-hayati-ve-kitaplar-okuma-kulubu-ilk-90-gun-micheal-watkins/  Bu akşam saat 20.00'de İş Hayatı ve Kitaplar - Okuma Kulübü serimizin 5. bölümünde...

Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin İpuçları

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Psikolog Ceylin Sürek, koronavirüsün sebep olduğu kaygılara karşı tavsiyelerde bulundu. 2020... Kimisi ne...

Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Kurulumunda Kullanabileceğiniz Örnek Formlar

Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Kurulumunda örnek olarak kullanabileceğiniz değerlendirme formlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://buyernetwork.net/forum/thread/156/tedarik%C3%A7i-de%C4%9Ferlendirme-sistemi-kurulumunda-ihtiyac%C4%B1n%C4%B1z-olan-t%C3%BCm-formlar/

Uluslararası İşletmelerde İhracat – İthalat

İşletmeler genelde ülke içinde üretim yapmakta ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedirler. İç talebin bazen yetersiz kalması veya ülke dışı pazarların...

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Veren Sagedam, Buyer Network İş ve Ticaret Platformu’na Katıldı

Bugün rekabet avantajı, firmalar arası ilişkiler, işbirlikleri ve satış ortaklıkları ile sağlanmaktadır. Tüm dünyada satış dış kaynak kullanımı ve...

Red Clause Akreditif

AKREDİTİF KÜŞADININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Akreditifin dününü görmeye çalışalım; günümüzden 50 - 55 yıl öncesi geriye dönelim. Şimdiki dış ticaret...

İşçi, Yıllık Ücretli İzin Kullanmakta İken, Mazeret İzni Talep Edebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde...

13 Ülkede Gerçekleşen Stres Yönetimi Teknikleri Araştırması Sonuçlandı

Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider Great Place to Work Enstitüsü tarafından 13 ülkede gerçekleştiren “Stres Yönetim Teknikleri” araştırması, mutluluk ve...

Yeni Nesil Lojistik Yapılanmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Tespitler ve Nitelikli İstihdam

Pandemiler, küresel kısıtlamalar, doğal afetler vb. kaynaklı parasal kriz dönemlerinde; kâr güdüsüyle alınan stoklama kararları, bağımlı ve bağımsız taleplerin...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

1-30 Eylül Arasında Geçerli %25 İndirim Kodu: EYLUL25
İndirim ilgili tarihler arasında Dijital Üyelik satın alımlarında geçerlidir. Dijital İşlem Merkezi'nde ilgili üyelik türünü sepetinize ekleyip kupon kodunu girmeniz yeterlidir.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın