YYS Derneği  Sektöre Hizmet Etmeye Devam Ediyor

Alım - Satım

Ünsped Gümrük Müşavirliği
Ünsped Gümrük Müşavirliğihttp://www.ugm.com.tr
Misyonumuz: Mevzuatı ve etik kuralları esas alarak sektöründeki liderliğini sürdürmektir. Vizyonumuz: Dünya çapında örgütlenmiş Gümrük Müşavirliği şirketi olmaktır.

Amerikalı yazar Tom Robbins’inde dediği gibi “Doğmak ve ölmek kolaydı. Zor olan hayatın kendisiydi.”  Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği’ni kurmak da kolay olmadı. Dernek tüzel kişilik kazanıncaya kadar birçok zorluklarla karşılaşıldı.

YYS Derneği beş kurucu üye ile 31.05.2019 tarihinde kuruldu. Türkiye’de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Ancak sonradan zor olanın dernek kurmak değil kurulu derneği idare ettirmek olduğunu kısa süre içinde anladık. Derneğe hizmet bir ücret karşılığında değil gönüllülük esasına göre veriliyordu.  Gönülden yapılan her şey başarı, başarı ise kişilere mutluluk vermektedir.

YYS Derneğinin kurulduğu 2019 yılından bugüne kadarki faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • 13 Eğitim düzenledik.
 • 2 TV programına katıldık.
 • 9 Röportaj verdik.
 • 6 Bakanlık, 3 Bölge Müdürlüğü, 5 STK ve 1 Sanayi Odası ziyareti gerçekleştirdik.
 • Bakanlıklara 74 öneri sunduk ve 27 öneri kabul edildi.
 • 1 Tanıtım filmi, 3 basılı ve dijital dergi yayımladık.
 • 5 Webinar düzenledik.
 • 3 Çalıştaya katılım sağladık.
 • 1 Kendi ERP sistemimizi hayata geçirdik,
 • 1 Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Birliğine üye,
 • İş arayanlar ile YYS sahibi firmaları bir araya getirecek olan Kariyer Portalının kurulumunu sağladık.
 • Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesine üye olduk.
 • Dernek bünyesinde 5 çalışma komisyonu kurduk.

Faaliyetlerimiz içerisinde çarkın dişlileri olan görüş ve önerilerimizi besleyen en önemli işlevi çalışma komisyonlarımız üstlenmektedir.

YYS Derneği bünyesinde Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma programına ve stratejik plana uygun olarak belirlediği sayıda ve konularda komisyonlar kurulabilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerden gelen komisyon kurulması yönündeki tekliflerini de değerlendirerek gerekirse yeni komisyon oluşumlarını karara bağlayabilmektedir.

Her dönemin başında, yapılan Komisyonlar Ortak Toplantısı’nda Komisyonların çalışma ilke ve esasları, her komisyonun misyon, vizyon ve stratejik hedefleri açıklanmakta, komisyon üyelerine hizmet eden projeleri nasıl geliştirecekleri konusunda bilgi verilmektedir.

Komisyonların amacı, üyelerin dernek yönetimine daha aktif katılımlarının sağlanması ve Yönetim Kuruluna değişik etkinliklerin uygulanmasında yardımcı olarak derneğimiz vizyon ve misyonuna hizmet etmektir.

Komisyonlara üye olunması faaliyet döneminin başında tüm üyelere Yönetim Kurulu tarafından yapılan davet sonucu komisyon çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen üyelerin başvurusu ile gerçekleşmektedir.  Derneğe yeni katılan üyelerin komisyonlarda görev almaları için kendilerine Yönetim Kurulu tarafından ayrıca davet yazısı yazılmaktadır.

Komisyonların ihtiyaçları ve yeni üyenin tercihleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından ilgili komisyona alınmaktadır. Her komisyon için bir başkan ve raportör görevlendirilmektedir. Gerekli görülen hallerde birden fazla komisyon ortak toplantı yapabilmektedir. Komisyon Başkanı komisyonun çalışmalarından birinci derecede sorumlu olmaktadır. Komisyonlar yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yönetim kurulunun dönem başında ortaya koyduğu ana projeler komisyonlar tarafından sadece bir yön gösterici rehber olarak alınmaktadır. O projelere ilişkin veya komisyonların kendi inisiyatifleri ile geliştirecekleri proje önerileri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

YYS Derneği’nin çalışma komisyonları şunlardır:

 • Lojistik Çalışma Komisyonu: Yöneticisi Nida Karabulut’tur. Komisyon başta YYS kapsamında “izinli gönderici” yetkisinin devamlılığı olmak üzere, sınırdan öncelikli geçiş, transit rejiminde yeşil hat çalışmaları başta olmak üzere görüş ve önerilerin hazırlanmasına öncülük etmektedir.
 • Süreç Geliştirme Komisyonu: Yöneticisi Andaç Özsoy’dur. Komisyon sertifika kapsamında yer alan bütün basitleştirmeleri kodifiye ederek, yararlanılması gereken hak ve uygulamaların etkin bir şekilde kullanılmasını; üyeler ile paylaşılması ve mevcut yapı içerisinde iyileştirme önerilerin sunulmasını hedeflemektedir.
 • Eğitim Komisyonu: Yöneticisi Bengü Yılmaz’dır. Komisyon sertifika sahibi firmaların almak ile yükümlü olduğu eğitimlerin programlanması, üye taleplerinin değerlendirilmesi ve eğitim talebinde bulunan kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Mevzuat Komisyonu: Yöneticisi Nihat Yılmaz’dır. Komisyon başta Ticaretin Kolaylaştırılması Yönetmeliği mevzuat değişiklikleri olmak üzere tüm gümrük ve dış ticaret mevzuatını takip ederek özet halinde üyelere yayımlamaya gayret göstermektedir. Ayrıca YYS Derneği’nin üye olduğu “Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Birliği” haftalık ve aylık bültenlerin tercümesini gerçekleştirmek suretiyle üyeler ile paylaşılmasını
 • Hukuk Komisyonu: Yöneticisi Avukat Cem Kabdan’dır. Başta YYS Derneği üyesi sertifika sahibi firmaların gümrük mevzuatı ile ilgili hukuki süreçleri için bedelsiz danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak için gayret göstermektedir. Komisyon ayrıca mevzuat değişikliklerinin var ise dernek üyeleri üzerinde olumsuz etkilerinin hukuki süreçleri hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Çağımızda sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Şirketler “rekabet öncesi işbirliği ilkesi” çerçevesinde YYS Derneği’ndeki gibi örnek işbirlikleri geliştirme yolunda önemli mesafeler kat etmektedir.

 

 

 

 

Mehmet Altay YEGİN

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds