1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı Nedir ?

Alım - Satım

Doç Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Doç Dr. Zümrüt ECEVİT SATIhttps://avesis.istanbul.edu.tr/zsati/yayinlar
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Doçentliğini Üretim Yönetimi alanından almıştır. Aynı zamanda Üniversitede ENUYGAR (Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkez Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Fakültenin birim kalite temsilcisidir. Üretim Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon, Ar-Ge Yönetimi, Yeni Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm ve Elektronik İş alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Yüksek lisans tezini “Tam Zamanında Üretim” , Doktora tezini “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında gerçekleştirmiştir. Üniversite ve fakültenin stratejik plan çalışmalarına destek vermektedir. “İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi, Ar-Ge, Marka Yönetimi ve Stratejik Yönetim” ve “Yeni Dijital Teknolojiler ve Dijital İnovasyon Yönetimi: Dijital Beceriler-Geleceğin Meslekleri” kitaplarının yazarıdır. Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve Kadın Girişimciliği alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları bulunmaktadır. Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’nin ortaklığında gerçekleştirilen İSTKA’nın “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen “Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” projesine danışmanlık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği arasındaki “Kapalıçarşı’nın Bilgi Yönetim Sistemi ile Dönüşümü” Projesi kapsamında Proje Koordinatörlüğünü üstlenmiştir. TÜBİTAK 1002 “Dijital İnovasyonda Etkili Olan Bireysel ve Örgütsel Unsurların Saptanması: Yerleşik Şirketlerde Nitel Bir Analiz” ile Avrupa Birliği Erasmus + KA220 “Digital Diplomacy: Building the Common Future with Technology” projelerindeki görevleri devam etmektedir. Öğrenciler arasında öğrenmeyi etkinleştirmede bir model olarak “New Learning Chain: Student to Student” (Instagram: new.learning.chain) platformunun kurucusudur.

Proje pazarları, potansiyel ortakların birbirlerinin becerileri, ilgi alanları ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir araya geldiği bir toplantıdır. Bir aracılık etkinliğidir. Bu etkinlik potansiyel işbirliği ortaklarıyla tanışmanın, bağlantı kurmanın hızlı ve etkili bir yoludur.

TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamındaki etkinliklerde temel ilkeler;

 • Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
 • Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
 • Arz edilen proje iş birliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,
 • Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla iş birliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve / veya uluslararası etkinliklerdir.
 • Etkinlikte yer alacak katılımcı kuruluşlardan en az birinin yurt dışında yerleşik olması durumunda, etkinlik uluslararası düzeyde değerlendirilir.
 • Etkinliğin uluslararası düzeyde başvurulabilmesi için katılımcı kuruluşun katılımına ilişkin katılım niyet mektubu Proje Pazarı Öneri Bilgileri Formu (AGY104) ekinde teslim edilmelidir.

Etkinlik kapsamında, katılımcıların proje fikirleri ve talepleri belirli bir zaman önceden toparlanmalı, isteniliyorsa bu öneriler arasından bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön değerlendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlama yapılmış olmalıdır.

Yayınlanan tüm profiller, bu etkinliğin organizatörleri tarafından kapsamlı bir şekilde tanıtılır. Etkinliğin tüm katılımcıları işbirliği profilini görüntüleyebilir. Yapılan araştırmalardaki 40 eşleştirme/komisyonculuk etkinliğinin istatistiksel analizinde yüksek kaliteli profillerin etkinlikten ÖNCE yaklaşık 50 ila 150 kez ziyaret edildiğini ve etkinlikten SONRA da görüntülenmeye devam edildiği göstermektedir.

Bu Programa Kimler Başvurabilir ?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Sağlanan Desteğin Miktarı Nedir ?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır. 

Her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 90.000 (doksan bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 130.000 (yüz otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.

Etkinliğe İlişkin Destek Verilen Harcama Kalemleri Nelerdir ?

 1. Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
 2. Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
 3. Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

Başvuru:

Proje Pazarları Destekleme Programı’na başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak etkinlik destek talep başvurularının, bir ön yazı ile etkinlik tarihinden en az iki ay önce “www.teydeb.tubitak.gov.tr” adresinde belirtilen başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak “TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı”na yapılması gerekir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi

Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds