Doç Dr. Zümrüt ECEVİT SATI

4 YAZI 0 YORUM
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Doçentliğini Üretim Yönetimi alanından almıştır. Aynı zamanda Üniversitede ENUYGAR (Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkez Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Fakültenin birim kalite temsilcisidir. Üretim Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon, Ar-Ge Yönetimi, Yeni Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm ve Elektronik İş alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Yüksek lisans tezini “Tam Zamanında Üretim” , Doktora tezini “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında gerçekleştirmiştir. Üniversite ve fakültenin stratejik plan çalışmalarına destek vermektedir. “İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi, Ar-Ge, Marka Yönetimi ve Stratejik Yönetim” ve “Yeni Dijital Teknolojiler ve Dijital İnovasyon Yönetimi: Dijital Beceriler-Geleceğin Meslekleri” kitaplarının yazarıdır. Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve Kadın Girişimciliği alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları bulunmaktadır. Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’nin ortaklığında gerçekleştirilen İSTKA’nın “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen “Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” projesine danışmanlık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği arasındaki “Kapalıçarşı’nın Bilgi Yönetim Sistemi ile Dönüşümü” Projesi kapsamında Proje Koordinatörlüğünü üstlenmiştir. TÜBİTAK 1002 “Dijital İnovasyonda Etkili Olan Bireysel ve Örgütsel Unsurların Saptanması: Yerleşik Şirketlerde Nitel Bir Analiz” ile Avrupa Birliği Erasmus + KA220 “Digital Diplomacy: Building the Common Future with Technology” projelerindeki görevleri devam etmektedir. Öğrenciler arasında öğrenmeyi etkinleştirmede bir model olarak “New Learning Chain: Student to Student” (Instagram: new.learning.chain) platformunun kurucusudur.

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds