6 Şapkalı Düşünme Tekniği

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI

Dr. Mehmet KAPLAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dünya genelinde yaratıcılık gurusu olarak nitelenen Edward de Bono’nun geliştirdiği bakış açısını değiştirme ve geliştirme yöntemi olarak ifade edilmektedir. Uygulamalarda geniş kabullüğü olan teknik iletişimi canlandırmak ve tartışma konularına ve/veya sorunlara eğlenceli ve ciddi bir yaklaşım kazandırmak için kullanılır.

Tekniğe göre bir çalışma grubunun üyelerine tek boyutlu bir bakış açısı ya da düşünce şapkası verilir. Herhangi bir düşünce ya da strateji grup üyelerince şapkalarına bağlı olarak tartışılır.  Tartışma sırasında her grup üyesi şapkasının rengine göre bir bakış açısından hareket eder. Böylelikle farklı bakış açılarıyla ve her üyenin farklı renkte taktığı şapka ile düşünce egzersiz ve üretkenlik genişletilmesi sağlanmış olur. Bono’ya göre altı farklı renkte şapka vardır. Bu şapkaların renkleri ve özellikleri aşağıda ifade edilmiştir.

Beyaz Şapka: Analitik, tarafsız düşünme, gerçeklere ve uygulanabilirliğe önem vermeyi ifade eder. Haliyle gerçekleri sürekli vurgulamaya odaklanır.(Gerçekler)
Kırmızı Şapka: Duygusal düşünce, öznel duygular, algılar ve fikirleri ifade eder. İşin içinde duygular vardır ve duygulara bağlı süreçler üzerinde durur.(Duygular)
Siyah Şapka: Kritik düşünce, risk değerlendirmesi, sorunları tanımlama, şüphecilik ve eleştiriyi anlatır.Şüpheciliğe bağlı olarak sorgulamaya odaklanır ve sürekli eleştiri üretir. (Uyarılar)
Sarı Şapka: Olumlu düşünce üzerine kuruludur. En iyi ihtimalle gerçekleşecek kurgusal senaryoyu üretmeye çalışır. (Faydalar)
Yeşil Şapka: Yaratıcı, çağrısımsal düşünce, yeni fikirler, beyin fırtınası ve yapıcılık üzerine kuruludur. Sürekli yaratıcı ve yenilikçi üretkenliğe odaklanmaktadır. (Yaratıcılık)
Mavi Şapka: Yapılandırılmış düşünceyi içermektedir. Sürecin gözden geçirilmesini ve ana konuya odaklanılmayı ön planda tutar. (Süreçler)

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

Bono, E. (1997). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. İstanbul: Remzi Kitabevi.


PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın