Alt Yüklenicilere Yaptırılan İşler, Yüklenicinin İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınır Mı?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; alt yüklenici, yüklenici, iş deneyim tutarı, benzer iş

İtirazen Şikayet Konusu; Sundukları iş bitirme belgesine konu işin herhangi bir konsorsiyum veya iş ortaklığı olmaksızın tamamen kendilerinin ana yükleniciliğinde gerçekleştirildiği ve bu iş deneyim belgesine konu iş kapsamında bazı hususlarda çeşitli alt yükleniciler ile çalışıldığı ve alt yükleniciler vesilesiyle tamamlanmış olan iş kalemlerinin yine kendilerinin taahhüdünde yürütülerek tamamlandığı İş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygunluğu konusunda ise “Orman İzin Planlarının Hazırlanması” iş kaleminin idarenin iddia ettiği gibi farklı bir meslek disiplini içerisinde olmadığı ve bu iş kaleminin kamulaştırma iş ve işlemlerinin doğası gereği yürütülmesi zorunlu olan iş kalemleri arasında bulunduğu, idarenin kendi Teknik Şartnamesi’nde kamulaştırma hizmeti kapsamında tanımlamış olduğu bir iş kalemini Ön Yeterlik Şartnamesi’nde belirtmeden zımni olarak değerlendirme dışında tuttuğu, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında yer alan “ENH güzergâhlarına ait kamulaştırma plan üretimi”, “ENH direk yeri ve trafo ölçüm -aplikasyon işleri” ve “Orman izin planı işleri”nin benzer iş tanımına uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 29.07.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1457 sayılı Kurul kararına göre; Yapılan incelemede, öncelikli olarak iş deneyime konu işin tamamının herhangi bir ortak girişim olmadan başvuru sahibi adayın taahhüdü altında gerçekleştirildiği, iş deneyimine ilişkin sözleşme kapsamındaki işin belirli bir kısmı için alt yüklenici (taşeron) marifetiyle gerçekleştirilmiş olmasının bu kısma ilişkin tutarın ana yüklenicinin iş deneyim tutarından çıkartılmasına gerekçe olamayacağı, mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı,

Özel sektöre gerçekleştirilen sözleşmede taraf olan yüklenicinin alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarına ilişkin sorumluluğunun devam ettiği, yapılan bu işlerin karşılığının işverene fatura edildiği, ayrıca Ön Yeterlik Şartnamesi’nde adaylar tarafından sunulacak iş deneyimini gösteren belgelerde alt yüklenicilere yaptırılan işlere ilişkin tutarların dikkate alınmayacağına yönelik bir şarta yer verilmediği, dolayısıyla alt yükleniciye yaptırılan kısma ilişkin tutarın değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi adayın “M.. A.Ş.”ye gerçekleştirdiği kamulaştırma hizmeti alımına ilişkin Teknik Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre; Trafo Merkezi (TR), Dağıtım Merkezi (DM), İndirici Merkez (İM), Kesici Ölçü Kabini (KÖK), Enerji Nakil Hattı (ENH) gibi elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırma işleri kapsamında; kamulaştırmaya esas teknik dosyaların hazırlanması, imar plan tadilatlarının hazırlanması, toprak etüt raporu ve geri dönüşüm projesinin hazırlanması, tarım dışı amaca tahsis projelerin hazırlanması, koordinat ölçümünün yapılması, taşınmazların değer tespitlerinin yapılması, ormanlık sahaların izin ve irtifak işlemlerinin yapılması ve parsel malikleriyle ilgili işlemlerin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Adaylar tarafından ön yeterlik değerlendirmesi kapsamında sunulması gereken iş deneyim belgelerine konu işin, ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olması gerekmektedir. Bu açıdan başvuruya konu “… Muhtelif Yol Güzergahlarının (2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı” işi kapsamında yer alan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname incelendiğinde, söz konusu Şartname’de; kamulaştırma planlarının üretimi, kontrolü, yetki, kabul ve tescil aşamalarında uygulanacak genel usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda anılan Şartname’nin “Kamulaştırma Planlarının Kısımları” başlıklı 18’inci maddesinde kamulaştırma planı kapsamında ormanlık sahaların İzin-İrtifak Planı’nın hazırlanması gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Buradan hareketle ihale konusu iş kapsamında ormanlık sahaların izin ve irtifak işlemlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla başvuru sahibi adayın iş deneyimine konu iş kapsamında gerçekleştirdiği “ENH orman izin planları üretilmesi” işine ilişkin tutarın idare tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibi adayın iş deneyime ilişkin olarak sunduğu iş icmalinde yer alan “Direk ölçümü, trafo yeri ölçümü-aplikasyonu yapılması, ENH aplikasyonunun yapılması”, “Kamulaştırma Plan Üretimi” ile “Orman İzin Planı Üretilmesi” işlerinin başvuruya konu ihaleye ilişkin iş kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

Eş Yazar: Sinan Özesen

Sinan ÖZESEN, Özel sektörde çalışmasının ardından kamuda 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda inşaat mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2014 yılından beri Kamu İhale Kurumu’nda kamu ihale uzmanı olarak çalışmaktadır. Kamu ihale mevzuatı eğitimi vermektedir. Kamu İhale Dünyası dergisinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds