İhaleler

COVID-19 SONRASI TEDARİK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKLİYOR?

Satın almanın, “yeni normale” geçilirken şirketlerdeki büyümeye öncülük etmesi bekleniyor. Satın alma liderleri, bu beklentiyi karşılayabilmek için bir yakın gelecek planı oluşturmaya başladı. Peki, bu...

PAZARLIK TAKTİKLERİNİ ANLAMAK

Satın alma süreçlerinde pazarlık ve müzakereler önemli bir yer tutuyor. Müzakerecilerin çoğu zaman duruma farklı bakış açılarından yaklaştığını ve bazılarının başarısız olurken, bazılarının kolay...

E-İHALE DÜZENLEMENİN AVANTAJLARI

Elektronik ihale tarzı satın almalar, son yıllarda, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin internetini içeren sessiz bir devrim geçirdi. Tam da bu sebepten, anlaşmalarınızı...

SATIN ALMA ANALİZİ İÇİN VERİ KAYNAKLARI

Satın alma analizlerinin amacı, satın alma ekiplerinin güvenebilecekleri verilerle bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir kaynak yaratmaktır. Verilerin güvenilir olmadığı durumlarda, yapılan isabetsiz analizlere bağlı...

KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM: SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA

Sürdürülebilirlik, gitgide daha sık duymaya başladığımız bir kavram. Satın alma ve tedarik zincirleri açısından baktığımızda, sürdürülebilirliğin hem zorluklar hem de fırsatlar içerdiğini söyleyebiliriz. Şirketler, sadece...

PAZARLIKLARDA BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: ZOPA ve BATNA

Planlama, satın alma kararları ve pazarlık müzakerelerinde en önemli unsur hiç kuşkusuz insan faktörü. Özellikle, stratejik ve taktik pazarlık safhalarında satın alma uzmanlarının yetkinliği...

2021, SATIN ALMA UZMANLARI İÇİN NASIL GEÇİYOR?

Hayatın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da belirsizliklerle dolu bir 2020 yılını geride bıraktık. Satın alma ve tedarik ekipleri için “yeni normale” uyum...

SATIN ALMADA DAHA BAŞARILI OLMAK İÇİN 4 İPUCU

Satın alma uzmanlığı, şirketler açısından sürdürülebilir maliyet tasarrufu ve uzun vadede katma değer yaratma potansiyelini taşıyan, oldukça önemli bir pozisyondur. Etkili satın alma, bir...

Dijital Satın Alma Neler Kazandırıyor?

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe ve dijital dönüşüm norm haline geldikçe; “Şirketim e-satınalma yapmaya uygun mu?” sorusunun yerini, “Kârlılık, büyüme ve inovasyon hedeflerimizi desteklemek için...