Dış Ticaret Terimleri Ve Kısaltmaları

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olmuş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde İletişim alanında tamamlamıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında “Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” lisans düzeyinde “İş Yaşamı İngilizcesi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Pazarlama” alanlarında dersler veren Gür Omay’ın Pazarlama, “Sağlık Turizmi, Sağlık İletişimi”, “Dijital Platformlar”, “Dijital Emek”, “Tüketim Toplumu” ve “Çalışma Yaşamında Kuşaklar” konularını ele alan uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Geçen sayıda İngilizce’nin 21. Yüzyıldaki “Lingua Franca” olduğundan, bu nedenle İngilizce’nın 21. Yüzyılın ticaret dili olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle şirketlerin yanı sıra artık birçok ülkenin de resmi ticaret dili olarak kabul ettiği İngilizce’nin ticaret hayatına yönelik bazı özelliklerini bilmek ve bunlara hâkim olmak ticaret hayatındaki olmazsa olmaz bir ön koşul haline gelmektedir.

Dil kullanımında çeşitli sosyal grupların “jargon” olarak nitelendirilen özgün dil kullanımlarını tercih ettikleri bilinen bir gerçektir. Ticaret hayatında da ticari işlemlere özgü “jargon” kullanılması bu nedenle şaşırtıcı gelmemelidir. Ticari jargon denildiğinde iletişimi daha da pratik hale getirmek amacıyla yaygın olarak kullanılan kısaltmalar ilk akla gelen örnekler arasındadır. Üstelik bu kısaltmalar ticari işlemlerin gerçekleştirilmesinde bir kural haline gelmektedir. Gerçekten de çoğunlukla, İngilizce kelime öbekleri veya sözcüklerin baş harflerinden oluşan bu kısaltmalar dış ticaret iletişiminde gerekli olduğu kadar Incoterms (International Commercial Terms) kuralları açısından da önemlidir. Incoterms (uluslararası ticari terimler) belli başlı tüm ticaret terimlerinin kesin anlamlarını ve kısaltmalarını içermektedir. 1919 yılında uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ilk defa 1936 yılında ilk ticari kısaltmaları yayınlamaya başlamıştır. Tüm dünyada ticaret açısından uluslararası ticari kısaltmaların kullanımının ticareti evrensel bir düzleme çekebileceği öngörülmüştür.(Incoterms 2020) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) da dış ticaret terimlerinin kısaltmalarının kullanılmasını tavsiye etmektedir. (UNECE2020)Tavsiye etmesinin nedenleri arasında ise, bu kısaltmaların ticarette ortak bir anlayış çerçevesinde enformasyon akışını kolaylaştırması yatmaktadır. Bu kısaltmaların bir açıdan ticaret dünyasında alfabetik bir kod oluşturması da önemsenmektedir. Diğer yandan Incoterms, dış ticarette bir kurallar bütününe de işaret etmektedir. Bu kurallar, dış ticareti taraflar açısından kolaylaştırmakta, riskleri en aza indirmekte rehberlik etmektedir. Incoterms kurallarında yaygın olarak kullanılan belli başlı kısaltmalar bağlamında yıllara göre terimlerin kapsamı da genişletilmekte, değiştirilmekte veya yeni terimler eklenmektedir. En son,  Incoterms 2020 yayınlanmıştır.

Incoterms 2020 de güncellenen, yenilenen ve kapsamı değişenler olduğu kadar aynı şekilde korunanlar da bulunmaktadır. Incoterms 2020’ye göre ticari işlemlerde standart olarak kullanılması gereken kısaltmalar  şu şekildedir:

EXW-Ex Works (İş Yerinde Teslim)

FCA-Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)

FAS-Free Alongside Ship (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)

FOB– Free on Board (Gemide Masrafsız Teslim)

CPT Carriage Paid to(Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim)

CIP-Carriage and Insurance Paid to(Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim)

CFR-Cost and Freight (Masraflar ve Navlun Dahil Teslim)

CIF-Cost Insurance and Freight  (Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim)

DAP-Delivered at Place(Belirtilen Yerde Teslim)

DPU-Delivered at Place Unloaded(Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim)

DDP-Delivery Duty Paid (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)

Kaynaklar:

Incoterms 2020: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

Recommendation No:5 Abbreviations of Incoterms, November 2020 https://unece.org/trade/publications/recommendation-ndeg5-abbreviations-incoterms-ecetrade458-2020-edition

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın