Gayrikabilirücu Faktoring

Özge Kozalı
Aydın Adnan Menderes İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü\'nde öğrenim gördüğü sıralarda Şeker Yatırım Menkul Değerler Aydın, Nazilli şubesinde broker/dealer eğitimi aldı. Son sınıf öğrencisi iken aynı zamanda Akbank T.A.Ş. Didim Şubesinde görev yapan Özge Kozalı 2010\'da mezun olduktan sonra özel sektörde ithalat, toptan ve perakende satışı yapan bir optik firmasında mali işler departmanında çalışma hayatına devam etti. 2014 yılında Deniz Faktoring A.Ş.\'de faktoring sektörüne giriş yaptığında Yurtiçi Faktoring departmanlarında görev aldı ve akabinde aynı şirkette Yurtdışı Faktoring ile tanıştı. Akabinde 2017 yılında İş Bankası iştiraki olan İş Faktoring A.Ş.\'de Uluslararası Faktoring ve Muhabir İlişkileri departmanında görevine devam etti. Bu süre zarfında İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimi ve TBB\'de Dış Ticaretin Finansmanı eğitimlerini tamamladı. Görevi gereği FCI (Factor Chain and International) \'den Silver Diplomaya sahip olan Özge kozalı, Uluslararası Faktoring Pazarlama departmanında görevine devam etmektedir.

Faktoring uzmanı dendiğinde dünya üzerinde muhtemelen herkesin mutabık kalacağı isim Freddy Salinger’dır. Salinger, “Factoring Law and Practice” kitabında faktoringin 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan tanımını ve kendi tanımını vermektedir.

Eski tanıma göre faktoring: “Faktoring şirketi ve açık hesap mal veya hizmet satıcısı arasında yapılan ve bir faktorün söz konusu mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarla ilgili olarak:

  • Nakit ödeme karşılığı alacakların satın alması
  • Bu alacaklarla ilgili hesapların tutulması ve defter tutmayla ilgili diğer faaliyetlerde bulunması
  • Alacak hesaplarını tahsil etmesi ve
  • Müşterinin finansal güçlük nedeniyle ödeme yapamamasından doğabilecek zararları üstlenmesi hizmetlerini vermesine yönelik bir sürekli düzenlemedir.”

Salinger göre ise faktoring:

“Bir borçlu tarafından kendi şahsi, ailevi veya hane kullanımı için satın alınan mal veya hizmetlerden doğan borçları veya uzun vadeli veya taksitli ödemeli borçlar hariç, borçların finansman sağlamak, satıcıyı idari iş yükünden veya şüpheli alacaklardan kurtarmak amaçlarından her biri veya tümü için satın alınmasıdır.”

Faktöringin tanımlarından söz ettikten sonra Faktöring Türleri’nden bahsetmek istiyorum;

  • Tam Hizmet Faktoringi
  • Toptan Faktoring
  • Vade Faktoringi
  • Alacak İskontosu

TAM HİZMET FAKTORİNGİ

En sık kullanılan faktöring türü olup, Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında imzalanan Faktoring Sözleşmesi’yle, normal ticari ilişkilerden doğan ve doğacak tüm fatura ve benzeri belgeler ile tevsik edilen alacakları temlik almayı, alacakları tahsil etmeyi, alacak kayıtlarını tutmayı ve ön ödeme yapmayı faktöring şirketi taahhüt etmesiyle ifade edilmektedir.

Bu durumda alacağın tahsil edilememe riskinin faktöring şirketi tarafından üstlenilmesinin iki şekli vardır;

  1. Kabilirucü Faktoring: Faktoring şirketinin alıcının ödeme riskini üstlenmediği durumlardır.
  2. Gayrıkabilirücu Faktoring: Faktoring Şirketinin, imzalanan Faktoring Sözleşmesi çerçevesinde alıcının ödememe riskini üstlendiği durumdur. Alıcı ile satıcı arasında herhangi bir sebepten doğabilecek ihtilaf durumları garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Geriye dönük olarak garantinin kalkması ise ancak sözleşmede açıkça kararlaştırılan şartların gerçekleşmesi halinde mümkün olacaktır. Bu şartların dışında faktoring garantisinin kapsamı dışında kalan hallerde Faktoring şirketi satıcıya ödeme yapmakla yükümlü değildir. Faktoring Sözleşmesi’ndeki garanti şartlarının gerçekleşmesi halinde, garanti borcu nedeni ile Faktoring Şirketi  kapsam içinde kalan alacakları satıcıya rücu edemez.

Ayrıca sözleşmede, faktoring garantisi fonksiyonunun işletilebilmesi için Faktoring Şirketi’nin satıcı ile alacak ya da havuz bazında LOB (Limit Onay Bildirimi) paylaşması gerekmektedir. Faktoring garantisinin şartları sözleşmede ya da bir ek protokolde düzenlenir ve LOB metninde yer alır. Garanti kapsamı dışında kalan hallerde Faktoring Şirketi’nin satıcıya rücu etme imkanı faktöring sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de yurtiçi faktöring hizmetlerinin tamamı kabilirücu işlemlerden oluşmaktadır. Bu durumun ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlarına göre yorumlayabiliriz. Zaman zaman alıcının mali gücü göz önünde bulundurulduğunda kabilirücu faktöring işlemleri yapıldığını gözlemleyebiliriz.

Uluslararası Faktoring’te ise muhabir faktöring şirketi tarafından alıcıya bir garanti verilmesi ile garanti hükümlerinin sağlanması sözkonusudur. Bu vesile ile gayrikabilirücu işlem yapıldığından söz edebiliriz

Özellikle iletmek isterim ki; alıcı ve satıcı arasında, alacağın varlığını oluşturan ve alıcı tarafından herhangi bir itiraz veya defi ortaya çıkması halinde; satıcının yani alacağı temlik edenin Türk Borçlar Kanunu 191. Maddesindeki alacağın varlığı üzerindeki taahhüdünün gerçekleşmemesi anlamına gelmektedir. Buna benzer şekilde satıcı ile faktöring şirketinin imzaladığı sözleşmede de taahhüt bulunmaktadır. Yani faktöring yapıldığında da alıcı tarafından ihtilaf çıkarılması durumunda, ihtilaf çözümleninceye kadar garanti askıya alınır; eğer satıcı haksız çıkar ise faktör alacağı satıcıya geri temlik eder, eğer satıcı haklı çıkar ise faktöring şirketinin alacağın bedelini ödeme taahhüdü devam eder.

Sevgi ve Saygılarımla..

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Kayıt Dışı Ticaret Ülke Ekonomisine Büyük Zarar Veriyor

MOBİSAD, son günlerin önemli gündem maddesi plansız ticarete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Kemal Turnacı, “Plansız ticaret ve sertifikasyon...

Bu akşam saat 20:00’de birlikteyiz. “İlk 90 Gün” Michael Watkins – İş Deneyimleri İle Okuma Kulubü

Tarih:19 Eylül 2020 Cumartesi Saat: 20.00 Yayın Linki: https://webinar.buyernetwork.net/schedule/is-hayati-ve-kitaplar-okuma-kulubu-ilk-90-gun-micheal-watkins/  Bu akşam saat 20.00'de İş Hayatı ve Kitaplar - Okuma Kulübü serimizin 5. bölümünde...

Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin İpuçları

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Psikolog Ceylin Sürek, koronavirüsün sebep olduğu kaygılara karşı tavsiyelerde bulundu. 2020... Kimisi ne...

Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Kurulumunda Kullanabileceğiniz Örnek Formlar

Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Kurulumunda örnek olarak kullanabileceğiniz değerlendirme formlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://buyernetwork.net/forum/thread/156/tedarik%C3%A7i-de%C4%9Ferlendirme-sistemi-kurulumunda-ihtiyac%C4%B1n%C4%B1z-olan-t%C3%BCm-formlar/

Uluslararası İşletmelerde İhracat – İthalat

İşletmeler genelde ülke içinde üretim yapmakta ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedirler. İç talebin bazen yetersiz kalması veya ülke dışı pazarların...

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Veren Sagedam, Buyer Network İş ve Ticaret Platformu’na Katıldı

Bugün rekabet avantajı, firmalar arası ilişkiler, işbirlikleri ve satış ortaklıkları ile sağlanmaktadır. Tüm dünyada satış dış kaynak kullanımı ve...

Red Clause Akreditif

AKREDİTİF KÜŞADININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Akreditifin dününü görmeye çalışalım; günümüzden 50 - 55 yıl öncesi geriye dönelim. Şimdiki dış ticaret...

İşçi, Yıllık Ücretli İzin Kullanmakta İken, Mazeret İzni Talep Edebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde...

13 Ülkede Gerçekleşen Stres Yönetimi Teknikleri Araştırması Sonuçlandı

Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider Great Place to Work Enstitüsü tarafından 13 ülkede gerçekleştiren “Stres Yönetim Teknikleri” araştırması, mutluluk ve...

Yeni Nesil Lojistik Yapılanmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Tespitler ve Nitelikli İstihdam

Pandemiler, küresel kısıtlamalar, doğal afetler vb. kaynaklı parasal kriz dönemlerinde; kâr güdüsüyle alınan stoklama kararları, bağımlı ve bağımsız taleplerin...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

1-30 Eylül Arasında Geçerli %25 İndirim Kodu: EYLUL25
İndirim ilgili tarihler arasında Dijital Üyelik satın alımlarında geçerlidir. Dijital İşlem Merkezi'nde ilgili üyelik türünü sepetinize ekleyip kupon kodunu girmeniz yeterlidir.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın