Güçlü Bir Satın Alma Kriteri: Ecovadis

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Dilek Aşan
Dilek Aşanhttp://www.dilekasan.com/
1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği ön lisans, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat lisans, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına Mersin’de APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başlamış bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması Kalite Kariyerinde iyi bir başlangıç olmuştur. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif almış ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etmiştir. Üretim takip yazılımına Yönetim Sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamış ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetmiştir. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza atmış, bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokunmuştur. Kendi markası çatısındaki danışmanlık çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başlamıştır. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep olmuştur. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin dışında, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. Son olarak 2021 yılında tamamlamış olduğu “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Ecovadis Süreci” adlı kitap çalışması editörün son kontrolündedir. Birkaç ay içerisinde sektöre çok fayda sağlayacak bir kaynak olarak kitapçılarda yerine alacaktır.

Kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek şirketler süreçlerinin tamamında çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamaya çalışır. Ürün ve hizmet geliştirme, insan kaynakları, satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri vb gibi süreçlerinin her birinde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun hareket eder. Aynı hassasiyet satın alma kararlarında da geçerlidir. Tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve sorumlu satın alma prensipleri bir şirketin uzun vadede kurumsal sürdürülebilirliği elde etmesinde kritik rol oynar. Zira, bir şirketin ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir olmasının yolu sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi sayesinde mümkün olur. Tedarik zinciri yönetimini gerek ürün ve hizmet içeriği, gerek adil iş uygulamaları ve iş etiği, gerekse finansal kârlılık bazında sürdürülebilir hale getirebilen şirketler kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında piyasada fark yaratabilir.

 

Şirketler tedarik zincirinde beraber çalışacağı iş ortaklarını seçerken sorumlu satın alma ilkelerinin bir gereği olarak kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek olan kuruluşlarla çalışmaya öncelik verirler. Peki bu kararları hızlı ve kolay bir şekilde nasıl alabilirler? 2007’de kurulan ve günümüzde dünyanın en saygın sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti sağlayıcı olan Ecovadis, bu konuda çok etkili çözümler sunabiliyor. Ecovadis, kendisine başvuru yapan şirketleri çevre, çalışma ve insan hakları, iş etiği ve sürdürülebilir tedarik başlıkları altında değerlendiriyor ve her bir kategoride puanlamalar yapıyor. Sonuçları başvuruda bulunan şirketin ticaret ortaklarıyla paylaşarak hem tedarikçilerin hem de satın alma yapacak tarafların kararlarına doğrudan etki edebiliyor. Şirketler Ecovadis’e üye olarak Ecovadis sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti almış kuruluşların performansını yakından takip edebiliyor ve bu sayede satın alma kararlarını verirken bu sonuçları referans alabiliyor.

Ecovadis’ten derecelendirme hizmeti almak aslında çok kolay. Bunun için karmaşık süreçlere, yerinde denetimlere (çoğu zaman), uzun değerlendirmelere vs gerek kalmıyor. Şirketler, Ecovadis üzerinden bir çevrimiçi kayıt oluşturarak şirket profilini, faaliyet alanını, iletişim bilgilerini vs giriyor. Daha sonra şirketlerden bir anket doldurması isteniyor. Bu anketlerdeki sorular cevaplandırılıyor; aynı zamanda şirketten birtakım dokümanları sisteme yüklemesi talep ediliyor. Anket tamamlandıktan sonra cevaplar ve dokümanlar Ecovadis uzmanları tarafından analiz ediliyor. Analiz sonucunda şirketlere dört ana başlık (çevre, çalışma ve insan hakları, etik, sürdürülebilir tedarik) altında puan kartları veriliyor. Bu sonuçları iş ortaklarıyla paylaşan şirketler, müşterilerle doğrudan iş birliği kurabiliyor ve kendisini hangi alanda geliştirmesi gerektiğini öğrenebiliyor. Şirketler, diğer şirketlerin Ecovadis’te tanımlı sürdürülebilirlik puanlarını da görebildiğinden sürdürülebilir satın alma kararlarını bu puanlara göre verebiliyor.

Ecovadis’in sorumlu satın alma kararlarına bu denli etki etmesinin ve verdiği hizmetlerin dünya çapında bu kadar saygı görmesinin en önemli sebebi, değerlendirme metolojisinin uluslararası sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde hazırlamış olmasıdır. Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standartlarında yer alan prensipler, Ecovadis’in derecelendirme metodolojisine ışık tutmaktadır. Bunun yanı sıra kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk performasını çok geniş bir yelpazede değerlendirmesi Ecovadis’in sonuçlarını global ölçekte geçerli kılmaktadır.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için şirketler, tedarikçilerinin temelde sosyal, çevresel ve finansal performansına bakmaktadır. Ecovadis’in sürdürülebilirlik derecelendirme metodolojisinde de bu başlıklara detaylı olarak yer verilmektedir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Çevresel konular
  • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu
  • Biyoçeşitlilik
  • Atık, malzeme ve kimyasal yönetimi
  • Su yönetimi
  • Müşteri sağlığı ve güvenliği
  • Ürün yaşam döngüsü analizi
  • Çevresel uyumluluk
 • İnsan hakları ve iş uygulamaları
  • Çalışma koşulları
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Sosyal diyalog
  • Kariyer yönetimi
  • Çocuk işçiliği kullanmama, zorla işçi çalıştırmama
  • İş ortamında ayrımcılığın engellenmesi
 • İş etiği
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
  • Rekabet dışı uygulamalar
  • Bilgi yönetimi
 • Sürdürülebilir tedarik
  • Tedarikçilerin sosyal ve çevresel performansı

Ecovadis, şirketlerden bu konulardaki performans ölçümü yapılmasını sağlayacak birçok doküman talep etmektedir. Bunlar yönetim sistemi sertifikaları, çalışan bilgileri, iş talimatları, çalışan memnuniyet anketleri, müşteri şikayetleri, kurumsal politikalar, yazılım ve donanım listesi vb olabilir. Ecovadis, bazı durumlarda yerinde denetimler de yapmayı isteyebilir. Bunun için bağımsız üçüncü taraf değerlendirmeler yapan şirketlerle anlaşarak denetçilerin kurumun iş sahalarını denetlemesini isteyebilir.

Ecovadis günümüzde birçok farklı sektörde 100 binin üzerinde şirket için sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti sağlamıştır. Finans, eczacılık, elektronik, enerji, imalat ve makine, gıda ve perakende satış sektörüne yönelik verdiği hizmetler şirketlerin satın alma kararlarında güçlü bir etki oluşturmayı başarmıştır. Değerlendirme sürecinin şeffaf ve hesap verebilir olması, sürekli iyileştirme yaklaşımını esas alması ve kanıta dayalı olması sonuçlara olan güveni daha da artırmaktadır.

Dilek AŞAN

Taksim Danışmanlık

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
 • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
 • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın