Healthtech (Derinlemesine Sağlık Teknolojisi) 2022 Raporu Yayınlandı

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 10. YIL HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (546) 740 10 10

Şirketlerin müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler tasarlamaları için gereken inovasyon kültürünün kurulması, güçlendirilmesi ve kurum içi girişimcilik konusunda çözümler sunan GOOINN, derinlemesine sağlık teknolojileri raporunda Healthtech ile gelişen alanları ve teknolojileri açıkladı.

Healthtech alanındaki girişimcilere rehberlik niteliğinde olan raporda; “Healthtech tanıtımı ve kullanım alanları, dünyada ve Türkiye’de Healthtech sektörü, sektörün avantajları, bilinmesi gereken kavramlar, kullanılan teknolojiler, Healthtech ve Metaverse, bu alanda önemli teknolojiler ve geleceğin trendleri” gibi konu başlıkları ele alındı.

Healthtech Pazarının 2025 Yılına Kadar %25’lik Bir Büyüme ile Yaklaşık 660 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

GOOINN Healthtech 2022 raporu, Kovid19 Pandemisi’nin tüm sağlık sistemini temelden dönüştüren ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetlerini geliştiren Healthtech pazarının hızla ve büyük ölçekte geliştirilmesinde ve benimsenmesinde büyük bir katalizör görevi gördüğünü ortaya koydu. Healthtech 2022 raporuna göre, 2016 yılından bu yana global olarak 5,5 kat artış yaşanan ve 2019 yılında 175 milyar dolar değerinde olan Healthtech pazarının 2025 yılına kadar %25’lik bir büyüme ile yaklaşık 660 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda, küresel pandeminin sanal hizmetlere olan talebi artırmasıyla 2021 yılında healthtech sektörüne yapılan yatırımların 34 milyar dolar ile rekor kırdığı belirtiliyor. Buradaki en büyük yatırım 2,4 milyar dolar ile akıl sağlığı (mental health) alanına yapıldığı görülüyor.

Türkiye’de ise, 2016 yılından bu yana Healthtech alanına yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin günlük hayatta daha fazla rol alması bu alana verilen önemi arttırmış durumda. 2020 yılına kadar yapılan yatırımlar ise, pandemiden sonra iki katına çıktı. Ülkede aktif olan startup sayısı satın almalar ile birlikte bugün 538 iken, 2008 ile 2022 yılları arasında bu alana 40,98 milyon dolar yatırım yapıldığı gözlemlendi. Diğer yandan, ülkede çevrimiçi sağlık hizmetleri ve mindfullnes alanında hizmet veren startuplara olan ilginin fazlalaştığı da bir gerçektir.

Healthtech’in Gelecekte Kullanım Alanları 6 Ana Başlıkta 14 Farklı Alanda Sıralanıyor

Sektörün dijital sağlık ve sağlık hizmetleri bilişim teknolojisi (BT) ile ilişkisinden, Healthtech, Biotech ve Medtech arasındaki farklara kadar healthtech alanında derinlemesine bir araştırma yapan GOOINN, Healthtech’in gelecekteki global kullanım alanlarını Yönetim, Cerrahi, İlaç Geliştirme, Fitness, Tanı & Hata Azaltma ve Akıl Sağlığı olmak üzere 6 ana başlıkta belirlerken, inovasyon profesyonelleri ve girişimcilerin Telehealth, mHealth, Giyilebilir Cihazlar, Genomik, Robotik Cerrahi, Anti-aging, Assistive Tech, Fertility Tech, Gen Tedavisi, Tıbbi Dış İskelet ve Protez, Mental Health Tech, Nanotıp, Nöroteknoloji ve Sleep Tech başlıklarında 14 farklı alana odaklandıklarına değindi.

Derinlemesine sağlık hizmeti vermek için en çok kullanılan 14 sağlık teknolojisi belirlendi

Raporda ayrıca, gelişen teknolojilerden faydalanarak derinlemesine sağlık hizmeti vermek için en çok kullanılan 14 sağlık teknolojisi şu şekilde sıralanıyor; Uzaktan Hasta İzleme (Remote Patient Monitoring, RPM), Yapay Zeka, Blokzincir, Makine Öğrenimi, Internet of Things (IoT), Giyilebilir Teknoloji, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (Virtual and Augmented Reality), Büyük Veri Analitiği, Ses Tanıma, Chatbot, Robotik Teknoloji, Mobil Uygulamalar, Biyobaskı ve Nöroteknoloji.

Healthtech’te geleceğin trendleri neler olacak?

Healthtech 2022 raporuna göre; Uzaktan teşhis, bakım noktası testi (point of care testing), moleküler ve genetik testler, mobil sağlık uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, tamamlayıcı tanı testleri, ses teknolojisi, sağlıkta yapay zekanın kullanımı, kapalı devre insülin pompaları, taşınabilir diyaliz makineleri, dijital terapötikler (DTx) ve elektronik sağlık kaydı (Electronic Health Records, EHR) gibi trendler sağlık teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek.

Gelecekte sağlık alanında bizi neler bekliyor?

GOOINN Healthtech 2022 raporuna göre, gelecekte sağlık teknolojilerinin birçok farklı alanda hayatımıza girmesiyle bizi nasıl bir dijitalleşmenin beklediği şu şekilde öngörülüyor;

· Hastaneler robotik ve dijital teknolojilere daha fazla güvenecek.

· Sağlık kuruluşları, verimliliği ve değeri artırırken operasyonları ve bakımı iyileştirmenin yollarını aramaya devam edecek.

· Doktorların bugün gerçekleştirdiği fiziksel ve zihinsel görevlerin çoğu, donanım, yazılım ve her ikisinin kombinasyonları şeklinde otomatik hale getirilecek. Bu durum, teletıp ve uzaktan sağlık hizmetleri aracılığıyla hasta ziyaretleri ihtiyacını azaltacak.

· Moleküler ölçekte tıp hızlı bir şekilde günlük hayatlara adapte olacak. İnsanların hayati belirtilerini izleyebilen her zamankinden daha küçük nano cihazlar vücutlara yerleştirilecek ve böylelikle inanılmaz derecede ayrıntılı veriler elde edilebilecek. Böylelikle doktorlar tedavileri daha da kişiselleştirebilecek.

· Bazı kuruluşlar, içgörü elde etme ve sağlığın geleceğine güç veren algoritmaları tanımlama yetenekleri tarafından yönlendirilen bir ekonomik modele sahip olacak. Bu kuruluşlar, araştırma yaparak analitik araçlar geliştirecek ve insan yeteneklerinin ötesine geçen veri içgörüleri üretebilecek.

· Sağlık ürünü geliştiricileri, uygulamalardan ilaçlara ve cihazlara kadar sağlık ve bakım ürünleri geliştirerek ve üreterek tüketici sağlığı ekosistemini güçlendirecek. Ürün geliştiren kuruluşlar olmaya devam ederken aynı zamanda yazılımları, uygulamaları ve sağlıklı yaşam ürünlerini de geliştirecek.

· Bireysel finansörler kişilerin bakımlarını yönlendirmek için finansal ürünler yaratarak kişiye özel modüler ve kapsamlı bakım paketleri sunacak.

· Geleceğin sağlık bakım rejimleri, kurumsal sağlık programlarıyla giderek artan bir şekilde ortaklık modellerini takip edecek ve sigortacılarla kısmi geri ödeme anlaşmaları yapacak.

· Hasta bakım sistemleri olumsuz sağlık koşullarının erken teşhisine ve hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedavisine daha fazla odaklanacak.

· Kuantum hesaplama ilaç keşfine, hastane lojistiğinde kullanılan hesaplamaların hızlanmasına, sanal klinik deneyler yapmasına ve genetik sıralama yapılmasına olanak sağlayacak.

· Metaverse’te kullanılan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve dijital ikiz teknolojileri cerrahi ile ilgili uygulamalar için yeni fırsatlar getirecek.

Raporu’nun tamamını okumak için;

https://gooinn.notion.site/GOOINN-Healthtech-Raporu-37dec7d9257942ae84f7c6c3b6c2b7ec

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Sürdürülebilir Filo Yönetimi

Filo yönetimi çeşitli araç gruplarının gerçek ya da tüzel kişilerin kullanımına sunulması hizmetidir. Günümüzde tamamen ayrı bir sektör haline...

Merkür Retrosunda Bir İ.K.

Ay Necati Beyciğim şu bizim İK’ya neler oluyor anlamadım. Ne bileyim Firdevs Hanım. Ben bir şey fark etmedim. ...

Kendi Hayatının Yöneticisi Olmak “Öz Yönetim”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor”. Leo Tolstoy Yaşam ve kariyer becerileri içerisinde yer alan Öz yönetim, günümüzün...

Sosyal İnovasyonlar

Son yıllarda insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri; pandemiyi yaşadık. Pandemi beraberinde finansal sorunları getirdi. Öte yandan yaşadığımız iklim...

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları belli olmuştur. Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, kısa adıyla SBEP, Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenmiş olup temel gayesi, iklim nötr, sürdürülebilir, üretken ve...

Finansal Tabloların Analizi

Finansal Tabloların Analizi M. Vefa TOROSLU Finansal Tablo Kavramı Finansal tablolar, işletmelerin bir faaliyet döneminde yaptığı işlemlerin genel kabul görmüş muhasebe...

Kadın İşçinin İşe Alım Aşamasında Hamileliğini Gizlemesi Fesih Sebebi midir ?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5 inci maddesine göre, “iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç,...

Serbest Bölgelere Tamir Amaçlı Geçici İhracat

Serbest dolaşımda bulunan eşyalar tamir edilmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya serbest bölgelere gönderilebilir. Yazımızın konusu...

Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Yakalama

Atmosferde bulunan sera gazları, dünyadan yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tutarak gezegenin yaşanılabilir sıcaklık seviyelerinde olmasını sağlar. Fakat atmosfer...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın