İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri

Alım - Satım

  1. GİRİŞ

Bir üretim sisteminde üretilen ürüne dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve üretilen ürünün kendisi stok kavramı içerisindedir. Stoklar, bir sermaye yatırımı olarak kabul edilen fiziksel unsurlar. Stoklar, genel an­lamda, üretilen, satın alınan ve kullanılmak için işletmede bekletilen her türlü malzemeyi ifade eder.

Muhasebe açısından stok, işletmelerin satmak, üretim faaliyetlerinde kullanmak veya üretim faaliyetleri esnasında tüketmek amacıyla edindikleri her türlü ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, ambalaj malze­mesi, yan ürün, artık gibi varlıklar olarak tanımlanabilir.

Özellikle üretim ve ticaret işletmelerinde stoklar işletmelerin en önemli aktif kalemlerini oluşturmaktadırlar. Bu işletmelerde stok yönetimi önemli bir fonksiyon olmaktadır. Stok yönetiminde bir taraftan üretimin aksamaması için gerekli stokun ihti­yaç duyulduğu her zaman temin edilmesini sağlamalı, diğer taraftan da stokların elde tutma maliyetlerinin çok yüksek düzeylere ulaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.  Etkin bir stok yönetimi ancak stok kontrol yöntemleri ile gerçekleştirilebilir.

  1. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ

2.1. Gözle Kontrol Yöntemi

Gözle kontrol yönteminde, stoklar periyodik olarak ambar memuru tara­fından gözden geçirilir. Bu yöntemde, belirli bir düzeyin altına düştüğü tespit edilen stok kalemleri için sipariş verilir. Küçük ölçekli işletmeler için oldukça ucuz ve kolay bir yöntemdir. Buna karşılık; bu yöntem kişisel yargıya dayandı­ğından hata olasılığı fazladır. Ayrıca tüketim hızı, tedarik süresi veya başka bir faktörün değişmesi halinde bunun derhal farkına varılması güçtür ve gerekli önlemlerin alınmasında geç kalınması olasılığı gündeme gelir.

2.2. ABC Yöntemi

ABC yöntemi, birçok farklı stok kaleminin olması durumunda envan­terleri incelemede yardımcı olur. Bu yöntem önemli stok kalemlerini belirleme ve kontrol etmek amacıyla çok sayıdaki stok kalemini 3 gruba ayırır. Stoktaki tüm kalemlere aynı stok yönetim tekniklerini uygulamamak için, yakın izleme ve kontrol gerektiren önemli kalemler, diğerlerinden ayrıt edilir. ABC stok kontrol yöntemi, yakın kontrol gerektiren kalemleri yakın izleme ve kontrol gerektirmeyen kalemlerden ayırmaya yarayan etkin basit bir tekniktir.

ABC stok kontrol yönteminde stoklar A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılır.

A gurubu: Pahalı değerde az sayıda kalem A sınıfı olarak gruplanır. A grubuna giren stoklar toplam değerin % 70-80, toplam kalemlerin miktar olarak % 15-20’sini oluşturan kalemlerdir.

B grubu: Orta değerde ve sayıdaki kalemler B sınıfı olarak gruplanır. B grubuna giren stoklar toplam değerin % 15-20, toplam kalemlerin miktar olarak % 40-50’sini oluşturan kalemlerdir.

C grubu: Çok sayıda fakat ucuz olan kalemler C sınıfı olarak gruplanır. C grubuna giren stoklar toplam değerin % 5-10, toplam kalemlerin miktar ola­rak % 40-50’sini oluşturan kalemler.

Yazar: Vefa TOROSLU

Yukarıda özeti yayınlanan bu yazının tümünü Satınalma Dergisi Mayıs 2014 sayısında bulabilirsiniz.!

Satınalma Dergisi Mayıs 2014 sayısına Öğrenme Merkezi üyeliği yaparak ulaşabilirsiniz.

Üyelik için: https://satinalmadergisi.com/urun/dijital-uyelik/

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds