Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı ve Rekabet Kurumu Bşk. Yard. Kişisel Veri ve Rekabet Hukukunu Değerlendirdi !

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 10. YIL HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (546) 740 10 10

Legal 500 tarafından hayata geçirilen GC Summit Türkiye 2022 etkinliği geçtiğimiz günlerde İstanbul Çırağan Sarayı’ndagerçekleştirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve uluslararası şirketlerin hukuki risk ve fırsatlarının değerlendirildiği etkinliğin açılış paneline SRP-Legal Hukuk Ofisi ev sahipliği yaptı.

Panelde SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün lider konuşmacı olarak yer alırken panelin konuk konuşmacıları da Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Faik Metin Tiryaki oldu.

Data Protection and Competition Law as a Game Changer in the Data Driven Economies” başlıklı panelde dijital pazarlarda veri temelli işleyiş ve veri kaynaklı endişeler, Kişisel Verileri Koruma Hukukunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) yaklaşımı, Rekabet Hukuku perspektifinden ise veri toplama faaliyetleri, verinin kötüye kullanım ihtimali, sömürücü ve dışlayıcı davranışlar değerlendirildi.

“Dijitalleşme trendi, “veri”yi insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değere taşımıştır ve “veri”ye atfedilen bu önem her geçen gün artmaya devam etmektedir.”

Panelin ev sahibi ve lider konuşmacısı SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün; “Dijitalleşme trendi, “veri”yi insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değere taşımıştır ve “veri”ye atfedilen bu önem her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bugün bireylerin her türlü yönelim, davranış ve alışkanlıklarının analiz edildiği ve bireylerin kolaylıkla yönlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu açıdan, veri ve enformasyonun zaman ve mekân sınırlamalarından uzak olması, hesaplama ve manipülasyon dahil olmak üzere bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi, kişisel verilerin korunmasındaki önemin bir kanıtıdır. Dijital ortamda adaleti sağlamayı, rekabetçi bir veri pazarını teşvik etmeyi, veriye dayalı inovasyon için fırsatlar yaratmayı ve verileri herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir düzenlemeye ülkemizde ihtiyaç bulunuyor.” dedi.

Panelde veri koruma ana başlığında değerlendirmeler yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir; “Teknolojinin gelişmekte olduğu ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, kişisel veriler kişiye ait bir değer olarak görülmektedir ve kişinin kendisiyle ilgili veriler üzerine söz sahibi olması gerekmektedir. Bununla birlikte günlük yaşam içerisinde hem iş akışının devam etmesi hem de sosyal hayatın sürdürülmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer taraftan kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak bireylerin artan mahremiyet ihtiyacının karşılanması ve veri temelli ekonomi gerçeğinin ortada olması düşünüldüğünde, veri işleme faaliyetlerinin regüle edilmesi bir gereklilik haline gelmiştir.” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yapılması planlanan değişikliklere de değindi. Prof. Dr. Bilir özellikle KVKK’nın özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dair koşullar ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin koşullar kapsamında değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtti. Kanun değişikliğinin, 11. Kalkınma Planı’nın hedefleri arasında yer alan GDPR’a uyumluluk bağlamında önemli bir adım olduğu ifade edildi

Kişisel verilerin değerlendirildiği panelin bir diğer konu başlığı da rekabet hukukuydu. Panelde bu alanda değerlendirmeler yapan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Faik Metin Tiryaki:

“Veri üzerindeki monopolistik kontrolün kırılarak rekabete açılması gerekiyor. Yaptırım ve ceza bir çözüm değil. Rekabet Kurumunun alacağı tedbirlerle; bireylerin, kullanıcı verisini platformlar arası taşımasına, kullanıcının verisinin güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olmasını sağlamalıyız. Sınırlı sayıdaki platformun elde ettiği dijital dönüşümün, genele yayılmasını temin etmeliyiz.” dedi. Dr. Faik Metin Tiryaki, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler ve eklemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti ve Kanunda dijital marketlerdeki teşebbüsleri düzenleyecek yeni hükümlere yer verileceği bilgisini paylaştı.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın