Laboratuvar Sarf Malzemelerinde ÜTS Kayıt Belgeleri ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

7 Gündem Satınalma Dergisi Laboratuvar Sarf Malzemelerinde üts Kayıt Belgeleriİtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 03.01.2024 tarihinde kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci istekli olarak belirlenen ………….. Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlenen …………….Medikal Sos. Hiz. Kırt. Taş. Pet. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’ye ve Teknik Şartname’ye aykırı teklif sunduğu, bu istekliler lehine verilen ihale kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu şöyle ki; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin 7.1-ı bendinde ve Teknik Şartname’nin D.11’inci maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca teklifte yer alan cihazın yanı sıra sarf malzemelerine ilişkin olarak da TİTUBB onay ve/veyahut ÜTS kayıtlarının bulunması ve bu kayıtlara ilişkin belgelerin de teklif dosyasına eklenmesi gerektiği, cihazın sarf malzemelerinin küvet, yıkama solüsyonları, tüp, kontroller, kalibratörler, vs. malzemelerden oluştuğu, bu bahisle söz konusu hükümler çerçevesinde kendilerinin EKAP Sistemi üzerinden hazırlamış oldukları teklife gerek teklifinde yer alan cihaz için gerekse de tüm sarf malzemelerine ilişkin olarak ilgisine göre TİTUBB onay belgesi ve/veyahut ÜTS kayıt belgelerini beyan ettiklerini, teklif dosyalarının incelenmesi halinde tüm koşulları sağladıklarının anlaşılacağı; ancak ihale kararında yer alan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci isteklilerin teklif ettiği cihaz sarf malzemelerine yönelik inceleme yapıldığında bu isteklilerin yukarıda değinilen koşulları yerine getirmediği iddialarına yer verilmiştir.

07.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-235 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7’nci maddesinde ihaleye katılım aşamasında istekliler tarafından sunulacak yeterlik kriterlerine ve yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, 7.1 (ı) maddesinde yer alan düzenleme incelendiğinde, teklif değerlendirmesi aşamasında isteklilerden teklif ettikleri cihazlar ve kitlere ait TİTUB veya ÜTS kayıt belgesine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenilip yeterlik kriteri olarak belirlendiği, yine İdari Şartname’nin 7.1 (ı) 2 maddesinde tıbbi sarf malzemelerinin tedarikçi firma altında ÜTS de kayıtlı ve onaylanmış ürün barkod numaralarını liste halinde kaşe ve imzalı teklifleriyle birlikte dosyada sunulmasının, ÜTS kayıt zorunluluğu olmayan ürünlerin kapsam dışı durumunu gösteren belgeleri veya beyanını tekliflerine eklemelerinin, teklif edilen ürünün kapsam dışı olması halinde yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri de ayrıca sunmaları istenilip tıbbi sarf malzemelerine ilişkin ÜTS kayıt belgesine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenilip yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde cihazlar ve kitlere ait ÜTS kayıt belgelerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ancak tıbbi sarf malzemelerine ilişkin ayrıca herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, her iki isteklinin de şikayet konusu yeterlik kriterini sağlamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds