Örgütsel Adalet ve Çalışan Hakları

Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora yapmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

“Tüm farkı yaratan emektir.”
John Locke

Kapitalizmin küresel boyuta ulaştığı süreçte sınıf kimlikleri geri planda kalmış, sınıfsal boyutu olan mücadeleler gücünü kaybetmiştir. İşçi sınıfını ve sınıf temelli hakları temsil eden “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” çalışma yaşamına ilişkin sorunların ve hak ihlallerinin yeniden düşünülmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

1856 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde inşaat ve taş işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da ise Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçilerin günde 12 saat, haftada 6 gün çalışma takvimi bulunuyordu. Buna karşı işçiler, günlük 8 saatlik çalışma talebinde bulunarak, iş bıraktılar. Bu amaçla Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüyüş yaptı. O dönemde Luizvil’deki parklar ise siyahilere kapalıydı. İşçiler birlikte yürüdükten sonra Ulusal Park’a girdiler. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler medyada da yankı buldu ve gazeteler “Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu” şeklinde yorumladı.

Bu gösteriler 1 Mayıs’ta da devam etti ve 4 Mayıs tarihine gelindiğinde ise kanlı “Haymarket Olayı”na neden oldu. Yasal baskılar sonucu bu gösterinin tekrar edilmesi önlendi, ta ki 1889 yılına kadar… 1889 yılında toplanan Fransız işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs günün tüm dünyada “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmasına karar verildi ve ikinci gösteri 1890 yılında yapıldı.

Verilen mücadeleler sonunda işçilerin günlük sekiz saatlik çalışma talepleri dünya genelinde birçok ülke tarafından resmen kabul edildi. Böylece 1 Mayıs, işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliği kazanmış oldu.

Ülkelerin gelişmişlik ve refah seviyesinde ekonomik faaliyetlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle çalışanlarla sağlıklı bir şekilde oluşturulan iş ilişkileri sisteminin kurulması zor olmasına karşın, gerekli ve önemlidir.

Sanayi Devrimi ile birlikte zor koşullarda çalışan mavi yakalı işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ağırlıklı olarak ücret konusu ön plana çıkmıştır. Küreselleşmenin artması toplumsal dönüşümü de beraberinde getirmiş olup, ekonomik yapı içinde sanayi ve hizmet sektörlerindeki pay yükselmiştir. Bu durum ise iş gücünün yapısında ve çalışma koşullarında değişimleri gerektirmiştir. Eğitim düzeyinin artması, teknoloji, ulaşım ve haberleşme ağındaki gelişmeler de çalışma hayatının kurallarının şeffaf ve belirgin olmasını sağlamıştır. Çalışan bireyler daha iyi veya daha kötü koşullarda çalışan başka bir çalışanla kendisini karşılaştırır bir duruma gelmiştir. Karşılaştırmalarda, kendisini daha olumsuz ya da kötü koşullar altında çalıştıklarını gören iş gücü verimsizleşmekte ve kuruma katma değer sağlayamamaktadır.

Örgütsel adalet, sosyal bilimler literatüründe, ortak amaçlar etrafında toplanan çalışanların oluşturduğu yapı içinde verdiklerine karşılık, aldıklarının adil olması anlamı taşımaktadır. Yani, bir iş gücünün emeği karşısında aldığı haklarından ücretinin, çalışma şartlarının veya kendisine olan davranışların adil olduğuna inanması, kurumda örgütsel adaletin sağlandığı düşüncesini oluşturabilir. Böyle düşünen çalışan bir birey, yönetim ile güçlü bir bağ oluşturmakta, motivasyonunu yükseltebilme, iş tatminini artırabilmekte, kuruma bağlılık ve güven duyma gibi duyguların güçlenmesinde ve böylece performansının artmasını sağlamaktadır. Örgütsel adaletin sağlanamadığı durumlarda ise, belirtilen hususların tam tersi yaşanmaktadır.

Günümüz koşullarında iş ilişkilerinin düzenlenmesi çalışan, iş veren ve devlet için önemli bir sorumluluk olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çalışan bireyler, emeğinin karşılığı olarak yönetimden haklarının dağıtımını adil ve eşit bir şekilde gerçekleştirilmesini beklemektedir. Çalışan bireyler, kurumlarından sağlamış oldukları maddi ve manevi kazançlarının adil olarak dağıtımına önem verirler. Özellikle, nitelikli/kalifiye çalışanlar adil hak dağıtımının yanında, süreçleri ve yöneticilerinin davranışlarını da önemsemektedirler. Çalışanların elde ettikleri kazançların adilliği iş performanslarını artırabilmekte ve bu durum da kurumun verimliliğine olumlu yansımaktadır. Kurumların sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve rekabet gücünün küresel alanda devam ettirilebilmesi için, maliyetlerinin düşük olması kadar kalifiye iş gücüne ve bu iş gücünün verimli çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Pazarlık Yönetimi Yazı Dizisi

Pazarlık Yönetimi – Yazı Dizisi Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Satınalma...

Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciler

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Yeryüzünde...

Satınalma Dergisi Mayıs 2021 – Sayı:101

Değerli yöneticiler, Mayıs ayı ile havalar hızla ısınmaya başladı. Uzun zamandır hasretle beklediğimiz bahar nihayet geldi. Açıkçası moralimiz yükseldi. Yoğun...

Birden Fazla İşte Eş Zamanlı Şantiye Şefliği Yapan Kişi İçin İş Denetleme Belgesi?

Mehmet ATASEVER      Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi Anahtar Kelimeler; Yapım işi, şantiye şefi, ihale,...

Taşınmaz Satışlarında Yeni Bir Dönem Başlıyor! Hazır mısınız?

Ülkemizde Resmî Gazete şu anda en çok okunan gazete oldu. Muhtemelen uzunca bir süre daha yayımlanmaya, sermaye ve vatandaş...

Uzaktan çalışma, çalışanı hangi yönlerden olumsuz biçimde etkileyebilir?

Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte farklı imkânlar sunmaktadır. Ailede ebeveynlerin her ikisinin...

Döviz Kurlarının Sabit Kalması İhracatçıyı Üzüyor Mu?

ÜLKEMİZDE DÖVİZ KURLARI ŞEKLİ Ülkemizde sabit kur sistemi değil, dalgalı kur sistemi geçerlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanma; Piyasa koşullarına, TCMB'nin PPK...

Müzakere Yönetimi ve Pazarlık Becerileri Testi – 3 Mayıs

MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PAZARLIK BECERİLERİ EĞİTİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Yeni dönem iş hayatında örnek olay çalışmaları yönetici geliştirme eğitimlerinin...

İşletmelerde İnformel Bir Pratik: Dedikodu

Ateş bulunmadan önce hava kararınca insanlar hemen uyumaktaydılar. Ancak ateşin bulunmasıyla insanlar bir araya geldiler, bir ateş etrafında toplandılar...

Örgütsel Adalet ve Çalışan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Tüm...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın