Sosyal İnovasyonlar

Alım - Satım

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU
Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLUhttps://www.duyguhidiroglu.com
Mersin Üniversitesi'nde Turizm Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu; ODTÜ İşletme Yönetimi mezunudur. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştır. ODTÜ ve NYU'den İşletme Yönetimi alanında iki lisansı bulunmaktadır. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Akabinde TEMSA GLOBAL A.Ş.'de ise Yurtdışı Distiribütörlerinin Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yönetim ve Strateji alanında Doktora Programın'da Yenilikçi Girişimcilik, Cinsiyet ve Finansal Faktörlerin ilişkisi üzerine Türkiye'de ilk araştırmayı gerçekleştirmiştir. 21. Yy'da Yenilikçi Girişimcilik: Küresel Konjonktürde Kadın Yenilikçi Girişimciliğine Finansın Düzenleyici Etkisi ve COVID-19 Döneminde Yönetim ve Girişimcilik başlığında iki kitabı bulunmaktadır. "COVID-19 and New Business System", "COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi", "Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik", "İş Dünyasında Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik" adlı bilimsel kitaplarının editörüdür. 40'dan fazla uluslararası kitap bölümü ve 25 uluslararası bilimsel araştırma makalesi bulunmaktadır. 40'dan fazla uluslararası bilimsel kongre ve çalıştayda hem konuşmacı olarak hem de düzenleyen olarak yer almıştır. Bilimsel yayınları 100'ün üzerinde atıf almıştır. Çeşitli kongre ve dergilerde hakem kurulu ve danışma kurulu üyelikleri vardır. 4. Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 6. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde ve 8. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde "Kongre En İyi Bildiri Ödülü" almıştır. Sosyal Girişimciliğin meslek olarak kabulünün sağlanması için Dünyada sadece Harvard MIT gibi önemli 28 üniversitede benzeri olan ve Türkiye'de ilk "Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisansını" açmıştır. Türkiye'de ilk Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı'nı, Türkiye'de ilk Kadın Girişimcilik Akademisi'ni ve Türkiye'de ilk Ulusal Akademi'de Girişimcilik Zirvesi'ni düzenlemiştir. Bir sosyal girişim https://www.girisimedestek.com'un kurucusudur. TC. Meclisi'nin tek dergisi TC. Meclis Özel Dergisi'nde, Harvard Business Review'de Blog Yazarlığı yapmaktadır. Girişimcilik alanında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) projelerinin mentorudur. SMART UNITED, EMCC Global ve Uni4Society akredite girişimci mentorudur. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 2021 -2027 döneminde Mesleki Eğitim Alanında Akredite Mentordur. Adana Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi Danışmanıdır. Ayrıca TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısıdır. TOBB Akademik Danışmanı, TOBB Tarsus Ticaret Borsası Pamuk ve Hububat Eksperidir.

Son yıllarda insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri; pandemiyi yaşadık. Pandemi beraberinde finansal sorunları getirdi. Öte yandan yaşadığımız iklim krizi, doğal afetler, savaşlar ve diğer birçok olumsuzluğun ise hala ardı arkası kesilmiyor. Geldiğimiz noktada artık dünyanın en zorlu ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlarına çözüm bulacak yeni yaklaşımlara ve stratejilere ihtiyacımız olduğu açık.

Girişimciler, çözümlerin bulunmasında, ekonomik büyümenin sağlanmasında,  teknik altyapının geliştirilmesinde, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel yeteneklerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde, zor durumdaki bölgelere yatırım sermayesi sağlanmasında; kısaca dünya çapında tüm insanlığa yardım edilmesinde etkin bir rol üstlenir. Diğer yandan sosyal girişimcilik faaliyetlerinde başarılı olunduğunda; sadece ekonomik değil, toplumsal bağlamda da verimli bir sosyal döngü oluşturulur.

Geleneksel girişimlerde olduğu gibi, sosyal sorunlara fayda sağlayan sosyal girişimlerin elde ettiği gelir ne kadar yüksek olursa, sosyal girişimlerin etki alanı da o ölçüde genişler ve sosyal girişim başarılı olur. Gönüllü sosyal çabalar ise karşılıksız kalmaz. Sosyal girişimciler, ne kadar çok kişiye ulaşıp ne kadar çok toplumsal sorunun hafifletilmesine yardımcı olurlarsa, küresel tüketicilerin topluma duyarlılığı da o kadar çok artar ve sosyal girişimciliğin ana akımına daha fazla birey dahil olur.

Sosyal girişimler yaygınlaştırılırken yeni kurulan şirketler ve yeni açılan pazarlar için başarısızlık oranları yüksektir. Söz konusu başarısızlık gelişmekte olan ekonomiler de dahil olmak üzere hemen hemen dünyanın her ülkesinde geçerlidir. Başarısızlık nedenleri arasında çoğunlukla ekonomik piramidin tabanında yer alan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yönetimsel zorluklar, kusurlu piyasa düzenleri, belirsiz fiyat ve maliyet stratejileri, güçlü olmayan piyasa altyapısı, teknoloji uygulamalarında geri kalmışlık ve öngörülemeyen rekabet stratejileri gibi nedenler yer alır.

Sosyal girişimciler tüm bu olumsuzluklardan etkilenmeden, karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanarak başarı elde etmek için; sosyal kalkınmayı en hızlı sağlayan sosyal inovasyonlardan faydalanır. Sosyal inovasyonlar sosyal ve çevresel sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirme ve uygulama sürecini ifade eder. Amaç her alanda toplumsal değişimi anlamak ve sağlamak olduğunda geleneksel girişimcilik buna tam olarak hitap etmeyebilir. Sosyal inovasyon kalıcı sosyal değişimi anlama ve üretmede başarılı olduğundan, sürdürülebilir sosyal ve çevresel çözümler geliştirme amacına sosyal inovasyonların geleneksel girişimlerden daha çok hizmet etmesi beklenir.

Sosyal inovasyonlar herhangi bir örgütsel ya da yasal yapının tekelinde değildir. Sosyal inovatif çözümler genellikle sosyal sorunları dert edinen devlet, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar vb. paydaşların işbirliği kurmasıyla geliştirilir. Sosyal inovasyonlarla ortaya çıkan değer, bireylerden ziyade öncelikle bir bütün olarak topluma tahakkuk eder. Sosyal inovasyonların bu niteliği, günümüzün yenilikçi sosyal çözümlerinin çoğunun neden geleneksel sınırları aştığını ve sosyal inovasyonu sosyal bir soruna mevcut geleneksel çözümlerden ya da girişimlerden daha etkili kabul ettiğini açıklar.

Mikrofinans, finansal kaynakları olmayan gelir düzeyi düşük bireylere kredi, tasarruf, sigorta ve diğer finansal hizmetler sağlayan başarılı bir sosyal inovasyonun örneğidir. Sosyal inovasyonlara bir başka örnek ise çevresel sorunların başında gelen hava kirliliği sorununa yönelik emisyonları azaltmak için geliştirilen sosyal inovatif bir çözüm, bir hava kirliliği ölçümü yapan yazılım olabilir.

Hava kirliliği ölçüm yazılımıyla toplanan gerçek veriler bir veri tabanına aktarılır ve sonrasında denetleyici kurumların kullanımına sunulur. Denetleyici kurumlar hava kirleticilerin salabilecekleri emisyon miktarı için bir üst sınır belirler ve bu yazılımı sistemlerine entegre etmeleri mecbur tutulur. Emisyon sınırını aşanlara cezai yaptırımlar uygulanır ya da sınırı aşan kirleticiler, sınırın altında kalan kirleticilere belli bir ödeme yaparak onların kullanmadıkları atıl hakları satın alır. Böylelikle kontrollü emisyon sağlanır. Bu sayede hava kirliliğinin ise azaltılması mümkün olur.

Sosyal İnovasyon, kalıcı sosyal etki oluşturan değişim sürecini, stratejileri, plan ve teorileri keşfetmeyi yönelik analiz ve yöntemleri geliştirmeyi ve ayrıca sosyal girişimcilerin yenilikçi yönlerini keşfetmeleri için onları eğitmeyi kapsar. Sosyal inovasyonlarla amaç, toplumsal ve çevresel sorunların çözümlerini yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmektir. Sosyal inovasyonlar; sosyal bir sorunu gidermek için geliştirilen etkili, verimli, sürdürülebilir sosyal değerin bireylerden ziyade öncelikle bir bütün olarak topluma tahakkuk ettiği yenilikçi sosyal çözümlerdir.

İnsanların mevcuttan daha adil bir şekilde ulaşabildiği yenilikçi sosyal çözümler bir ürün, üretim yöntemi, süreci veya teknoloji olabileceği gibi, bir ilke, fikir, mevzuat, aktivist bir hareket veya bunların tamamını kapsayan bir kombinasyon da olabilir. Sosyal inovasyonları geliştirmek genellikle bir inovasyon geliştirmekten daha zordur. Sosyal inovasyonların başarılı olması için en önemli kriter ise; bütünün sahiplenebildiği yaygın sosyal etkiyi oluşturabilecek kalıcı yenilikçi sosyal çözümü bulmaktır. Yani özetle, sosyal inovasyonun ne kadar inovatif bir çözüm sunduğu tek başına yeterli değildir; sunulan çözümün toplum tarafından ne ölçüde kabul gördüğü de oldukça önemlidir.

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds