Stok Tutmak ya da Tutmamak, İşte Bütün Mesele Bu!

Gökhan Demircioğlu
Lojistik sektörünün lider firmalarında 15 yıldır satış, pazarlama, iş geliştirme ve operasyon birimlerini yöneten Gökhan Demircioğlu lojistikte yeni trendler, geleceğin lojistik uygulamaları ve talep üzerine depolama konularında çalışmaktadır. İş hayatına on demand warehousing iş modelinin Türkiye uygulamalarını geliştiren Park Palet'te devam ederken akademik hayatını iletişim bilimleri doktora öğrencisi olarak sürdürmektedir. Demircioğlu aynı zamanda Etik Değerler Merkezi Derneği yönetim kurulu üyesi ve aktif bir sosyal medya içerik üreticisidir.

2000’li yıllara kadar stok tutmak çok önemliydi, güven demekti, finansal güçlülük ve şirket büyüklüğünün göstergesiydi. Belirli dönemlerdeki talep artışlarını karşılamak, beklenmeyen talep artışlarına hazırlıksız yakalanmamak ve tedarik maliyetlerini düşürmek gibi geçerli nedenleri vardı stok tutmanın.

Sonrasında stokları azaltmak, sıfır stokla çalışmak, tam zamanlı üretim gibi kavramlar gündeme geldi ve birçok sektörde iş yapış biçimlerini değiştirdi. Stok tutmak, şirketlerin üzerinde bir yük, ekonomik dalgalanmalar karşısında güçsüzlük, rekabet gücünde  zaaf ve mükemmel operasyon yönetiminin sırtında bir kambur olarak görülür oldu.

Stok tutmaktan kaçınmanın şirketler için aşağıdaki gibi haklı nedenleri var/dı;

  • Mevcut üretim tesisi içerisindeki genişleme alanlarının stok depo haline getirilme zorunluluğu
  • Stok tutulması için gereken dış depo maliyetine katlanılması
  • Stok yönetimi için yazılımlar, programlar ve personel ihtiyacı
  • Nakit varlığı stoklara bağlamak ve paranın zaman değerinden faydalanamama
  • Stoklanan ürünün pazarının daralması durumunda maliyete yakın ya da maliyetin altında satma zorunluluğu doğması
  • Eğer stok hammadde ise piyasa değişkenlikleri nedeniyle yüksek maliyetli bir hammaddeyi kullanmak zorunda kalmak

Tam da bu nedenlerle stok tutmak ve stoğa üretmek tarih oluyor derken son birkaç haftadır duyduğumuz şey şu; üretim için gerekli hammaddeye ulaşamıyoruz, just in time operasyonu sağlayamadığı mız için üretime ara veriyoruz, yıllık sözleşmelerimizde yer alan üretim taahhütlerimize uyamayacak olmanın endişesi içerisindeyiz.

Üretimin ve satışın tek bir coğrafyaya bağlı olmadığı global dünyada ekolojik ve makro ekonomik değişimler, hammadde ve işgücü erişimindeki coğrafi çeşitlilik, üretim ve tüketimin bölgesel dağılımı, gelişen  lojistik alternatifler ve bugün yaşadığımız gibi salgınların çok yönlü etkileri eski bir sorunsalı yeniden ortaya çıkardı; Stok tutmak ya da tutmamak?

Covid-19 gibi salgınların sonrasında ya da onlarla birlikte devam edecek kırılgan bir ekonomik süreçte üst yönetimlerin, tedarik zinciri yöneticilerinin ve üretimin sürekliliğinden sorumlu tüm liderlerin temel gündemlerinden biri de stok tutma sorusuna yeni cevaplar aramak olacaktır.

Otomotiv, gıda, ilaç, hijyen ürünleri ve diğer pek çok ana sektör kriz anı, yakın gelecek ve sonrası için stok stratejisini  belirleyip hızlı bir şekilde hayata geçirmek zorundadır.

İş dünyası ve global ekonomide stok tutmak yeniden  önemli bir hale gelecek mi? yoksa stok tutmanın yeni dünya da yeri yok mu? yoksa yeni stratejiler mi gelişecek?

Bu eski sorunsalın yeni cevaplarını kısa bir süre içerisinde hep birlikte göreceğiz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Serbest Bölgelerde Şirket Faaliyeti

SERBEST BÖLGELER İÇİN FAALİYET RUHSATI ALMA SERBEST BÖLGELERDE FİRMA KURMAK VE FAALİYETTE BULUNMAK FAALİYET RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR? Serbest bölgelerde faaliyet...

(Yarın) Webinar Duyurusu: Yeni Normalde Dijital Satınalma ve Kurumsal Dönüşüm

https://youtu.be/-kcYXpfRoLM "Yeni Normalde Dijital Satınalma ve Kurumsal Dönüşüm" konusu ile B2B Sektör Buluşmaları'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın Onnet-B2B CEO’su Sn....

İşçinin kendi kusurlu hareketi sonucu ölmesi halinde, mirasçıları kıdem tazminatı talep edebilir mi?

1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14 üncü maddesinde, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerçekleşmesi gereken şartların başında,...

Satınalma Yöneticilerine Sorular: Cevabını %100 Bilmeniz Gereken 20 Stratejik Soru

Satınalma departman çalışanlarının tam ve doğru olarak cevaplaması gereken sorular bulunmaktadır. Eğer aşağıdaki sorulara tam olarak cevap veremiyor veya...

Sanal Oyun Dünyası

Global sistemin en önemli sektörlerinden bir tanesi olan sanal oyun dünyası, girişimcilik ekosistemi başta olmak üzere, birçok sektöre damgasını...

B2B Sektör Buluşmaları “Yeni Normalde Dijital Satınalma ve Kurumsal Dönüşüm” Webinarı ile Devam Ediyor.

Tarih: 27 Ekim Salı Saat: 14.00⠀ Yayın Linki: https://webinar.buyernetwork.net/schedule/yeni-normalde-dijital-satinalma-ve-kurumsal-donusum/ Yeni Normalde Dijital Satınalma ve Kurumsal Dönüşüm webinarımıza davetlisiniz. Satınalmanın değişen doğasını ve...

Serbest Bölgelerin Misyonu

SERBEST BÖLGELERİN TANIMI VE MİSYONU Serbest Bölgenin tanımı genel olarak; serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin...

Dijital girişimler firmaları Endüstri 4.0 sürecinde nasıl etkiliyor?

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), dijital ikiz, enerji verimliliği, Endüstri 4.0’la ilgili Türkiye ve Almanya’da son yıllarda yaşanan gelişmeler ve...

E-ihale Alanında Yeni Bir Oyuncu

Satın alma ve tedarik süreçlerinin dijitalleşmesi son yıllarda sıkça dile getirilmekteydi. Ancak işletmeler kimi zaman alt yapı eksiklikleri nedeniyle,...

İşveren, işçiye yaptırım uygulamadan önce hangi hususları gözetmelidir?

İş ilişkisinde, işverenin düzenleme yapma, yönetim ve disiplin yetkileri bulunmaktadır. İşverenin geniş anlamdaki yönetim yetkisinin en uç noktası olan...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın